DME configureren voor export van procesvastlegging naar externe server