ADFS/IDs-probleemoplossing en gemeenschappelijke problemen