Het configureren van basisrechten voor rapportage voor een LDAP-gebruiker in CUIC