Kopen: Cisco Nexus Dashboard en Cisco Data Center Networking Day 2 Operations-oplossingssuite

Downloadopties

  • PDF
    (558.0 KB)
    Met Adobe Reader op diverse apparaten bekijken
Bijgewerkt:25 februari 2021

Inclusief taalgebruik

De documentatie van dit product is waar mogelijk geschreven met inclusief taalgebruik. Inclusief taalgebruik wordt in deze documentatie gedefinieerd als taal die geen discriminatie op basis van leeftijd, handicap, gender, etniciteit, seksuele oriëntatie, sociaaleconomische status of combinaties hiervan weerspiegelt. In deze documentatie kunnen uitzonderingen voorkomen vanwege bewoordingen die in de gebruikersinterfaces van de productsoftware zijn gecodeerd, die op het taalgebruik in de RFP-documentatie zijn gebaseerd of die worden gebruikt in een product van een externe partij waarnaar wordt verwezen. Lees meer over hoe Cisco gebruikmaakt van inclusief taalgebruik.

Over de vertaling

Cisco biedt voor sommige gebieden lokalisatie aan voor deze content. De vertalingen worden echter alleen aangeboden ter informatie. Als er sprake is van inconsistentie, heeft de Engelse versie van de content de voorkeur.

Downloadopties

  • PDF
    (558.0 KB)
    Met Adobe Reader op diverse apparaten bekijken
Bijgewerkt:25 februari 2021
 

 

In dit document wordt beschreven hoe u Cisco Nexus® Dashboard, Cisco Nexus Insights en Cisco Network Assurance Engine kunt bestellen als onderdeel van de Cisco Day 2 Operations-oplossing (Day2Ops).

Voorheen bestond de Cisco Day 2 Operations-oplossingssuite (Day2Ops) uit Network Assurance Engine (NAE), Network Insights Resources (NIR) en Network Insights Advisor (NIA), die afzonderlijk werden aangeboden. Als onderdeel van het integratietraject zijn NIR en NIA nu gecombineerd in de oplossing Cisco Nexus Insights (NI). Day2Ops omvat momenteel NI en NAE. Cisco Nexus Dashboard wordt dé plek waar de toepassingen Cisco Nexus Insights, Cisco Network Assurance Engine en Cisco Multi-Site Orchestrator, zullen draaien. In de toekomst kunnen ook toepassingen uit het ecosysteem van derden via Cisco Nexus Dashboard worden uitgevoerd. Fysieke computing vindt plaats via Cisco Nexus Dashboard Platform, voorheen Cisco Application Services Engine (CASE).

Als onderdeel van de integratie en vereenvoudiging van licentiëring hoeven klanten alleen de licentie Cisco Data Center Networking (DCN) Premier of de add-on licentie Day2Ops te bestellen voor elke leaf-switch, en Nexus Dashboard Platform voor computing, om de volledige functionaliteit van Cisco Nexus Insights en Cisco Network Assurance Engine te kunnen benutten.

Het bestelproces bestaat uit slechts twee eenvoudige stappen

Stap 1: Selecteer een Cisco DCN Premier-licentie of een Cisco DCN Day 2 Operations-oplossingssuite.

Cisco DCN Premier-licentie (voor greenfield): Omvat Cisco Nexus Dashboard, Cisco Nexus Insights (voorheen Network Insights Resources en Network Insights Advisor) en Cisco Network Assurance Engine (NAE). Klanten met een bestaand Essentials- of Advantage-abonnement kunnen overstappen op de Premier-licentie om gebruik te maken van Cisco Nexus Insights.

Cisco DCN Day 2 Operations-oplossingssuite (Day2Ops) (voor brownfield): Deze keuze wordt aanbevolen voor klanten die al een Cisco DCN Advantage- of Essentials-licentie hebben. De bundel omvat Cisco Nexus Dashboard, Cisco Nexus Insights en Network Assurance Engine.

Stap 2: Cisco Nexus Dashboard Platform (voorheen Cisco Application Services Engine):

Cisco Nexus Dashboard Platform (voorheen Cisco Application Services Engine): Cisco Nexus Dashboard Platform (SE-CL-L3) is een speciaal ontwikkelde applicatie waarop Cisco®-toepassingen probleemloos kunnen draaien. Cisco Nexus Dashboard Platform biedt hoge beschikbaarheid, levenscyclusbeheer en network automation voor de toepassingen op het platform. Het is een cluster van drie knooppunten en levert de vereiste hardwareprestaties en schaal voor toepassingen zoals Cisco Nexus Insights, Cisco Network Assurance Engine (NAE) en Cisco Multi-Site Orchestrator (MSO). Meer informatie.

Related image, diagram or screenshot

Afbeelding 1.

Cisco DCN Premier en Day 2 Operations-oplossingssuite

Stap 1: Licentie voor leafs

Optie 1: Cisco DCN Premier-licentie

De Cisco DCN Premier-licentie is beschikbaar onder ‘Subscription Licenses’ (Abonnementslicenties) wanneer u de betreffende hardware bestelt.

Related image, diagram or screenshot

Afbeelding 2.

Cisco DCN Premier-abonnementslicentie voor drie of vijf jaar (3Y of 5Y) bij het bestellen van hardware

Optie 2: Add-on licentie Cisco Day 2 Operations

Deze is beschikbaar onder de hoofd-PID C1-N9K-ADD-T

Day2Ops bundle: D2OPS-FXD for fixed switches, and D2OPS-MOD for modular switches

Afbeelding 3.

Day2Ops-bundel: D2OPS-FXD voor vaste switches; D2OPS-MOD voor modulaire switches

Stap 2: Cisco Nexus Dashboard Platform

Cisco Nexus Dashboard Platform (SE-CL-L3)

Cisco Nexus Dashboard Platform (voorheen Cisco Application Services Engine) is een speciaal ontwikkelde fysieke applicatie met 3 computing-knooppunten waarop Cisco Multi-Site Orchestrator en Cisco Nexus Insights probleemloos kunnen draaien. Naarmate de behoeften van klanten toenemen, hebben ze nu de flexibiliteit om extra knooppunten toe te voegen met de code SE-NODE-G2=. Raadpleeg de informatie over schaling van Cisco Nexus Insights om het aantal benodigde knooppunten te bepalen.

Related image, diagram or screenshot

Afbeelding 4.

Cisco Nexus Dashboard Platform

Andere bronnen

      Cisco Nexus Insights

      Cisco Nexus Dashboard

      Cisco Network Assurance Engine

      DCN-softwareabonnementen

Meer informatie