Quay lại Thiết lập Đơn giản hơn cho Cộng tác qua Video


Các trải nghiệm tuyệt vời truyền cảm hứng cho tất cả chúng ta còn tính đơn giản và hiệu quả sẽ thúc đẩy sự đổi mới. Xây dựng tổ chức có năng suất cao hơn bằng Cộng tác của Cisco.

Thưởng thức nhiều hơn mà không mất thêm phí chỉ trong khoảng thời gian khuyến mại có hạn.

Khuyến mại – Đến ngày 30 tháng 7 năm 2016

Các gói Cisco SX20 Video Conferencing & Collaboration Value


Tải xuống ngay

Tìm hiểu cách bạn có thể tác động đến động lực, hiệu suất và năng suất của nhân viên.

Đón đầu xu hướng số hóa

Tìm hiểu cách bạn có thể tác động đến động lực, hiệu suất và năng suất của nhân viên.


Tải xuống ngay

Triển khai các dịch vụ mới, bảo mật cao tính bằng giờ, chứ không tính bằng tuần

Tới năm 2018, 55% trong số tất cả lưu lượng truy cập Internet sẽ là video. Bạn đã sẵn sàng chưa?

Hãy chuyển đổi với ‘5 bước để thành công nhờ cộng tác qua video’

Tải xuống Báo cáo chính thức