รายงานด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ของ Cisco ประจำครึ่งปี 2016

เรียนรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับอุตสาหกรรมความปลอดภัยและผลการค้นพบที่สำคัญจากระบบความสามารถด้านการจัดการภัยคุกคามและแนวโน้มล่าสุดด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ในรายงานด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ของ Cisco ประจำครึ่งปี 2016

รับรายงานของคุณทันที

รับทราบข้อมูลเชิงลึกและบทวิเคราะห์แนวโน้มภัยคุกคามใหม่

ผู้โจมตีมีเวลาหลายวัน หลายเดือน หรือนานยิ่งกว่านั้นในการวางรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการโจมตีและคิดค้นวิธีใหม่ๆ เพื่อให้เกิดผลกระทบที่รุนแรงที่สุด ระบบป้องกันภัยคุกคามต้องลดระยะเวลาในการปฏิบัติการของผู้โจมตี รับรายงานด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ของ Cisco ประจำครึ่งปี 2016 เพื่อดูว่าผู้ไม่หวังดียังคงเคลื่อนไหวโดยไม่ถูกตรวจพบได้อย่างไร และมีความท้าทายใดบ้างที่ระบบป้องกันภัยคุกคามต้องเอาชนะให้ได้เพื่อขัดขวางความสำเร็จของผู้โจมตี

ดูตัวอย่าง