มีบัญชีแล้วใช่ไหม
 •   เนื้อหาเฉพาะตัว
 •   ผลิตภัณฑ์และการสนับสนุนของคุณ

ต้องการใช้บัญชีไหม

สร้างบัญชี

Cisco Network Architecture for the Digital Era - A Primer

สถาปัตยกรรมเครือข่ายของ Cisco สำหรับยุคแห่งดิจิทัล

ข้อมูลเบื้องต้น

ถึงเวลาที่จะต้องนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาประยุกต์ใช้ให้เกิดมูลค่าทางธุรกิจแล้ว

นวัตกรรมหรือความฟุ่มเฟือย

องค์กรที่เข้าใจอย่างถ่องแท้ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ให้เกิดมูลค่าทางธุรกิจสามารถทำกำไรสูงกว่า 26% เมื่อเทียบกับบริษัทอื่นๆ1

กราฟสถิติทางบัญชี

852%

การเติบโตของรายได้
2005-2014

ธุรกิจที่มีหน้าร้าน > ออนไลน์
กราฟสถิติทางบัญชี

200 เมือง

45 ประเทศ

แท็กซี่ > E-hailing (Uber, Lyft)
กราฟสถิติทางบัญชี

40 ล้าน

สมาชิก

CD > ดาวน์โหลด สตรีมมิ่ง
กราฟสถิติทางบัญชี

$30B

ในด้านธุรกรรมในปี 2014

ด้านธุรกรรม > ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถดำเนินการได้
กราฟสถิติทางบัญชี

31%

ของรายได้จากการโฆษณา
ทั่วโลก

พิมพ์ > ดิจิทัล

เทคโนโลยีเป็นกลยุทธ์สำหรับ CEO

เมื่อมีคำถามว่า "เทคโนโลยีเหล่านี้มีความสำคัญในเชิงกลยุทธ์อย่างไรบ้าง" CEO ตอบว่า:2

 • การสื่อสารเคลื่อนที่ 81%

 • การวิเคราะห์ 80%

 • การรักษาความปลอดภัย 78%

 • Internet of Things (IoT) 65%

 • การประมวลผลแบบคลาวด์ 60%

ไอคอนการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่

หากต้องการเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจ จะต้องใช้ระบบไอทีเพื่อ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่

ไอคอนนวัตกรรม

หากต้องการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ระบบไอทีจะต้องพึ่งพาเครือข่ายให้เป็นแพลตฟอร์มเพื่อ สร้างสรรค์สิ่งใหม่

ไอคอนการแปลงเป็นดิจิทัล

หากต้องการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ เครือข่ายจำเป็นต้องมีสถาปัตยกรรมรุ่นใหม่เพื่อปรับไปสู่ระบบดิจิทัล

แหล่งข้อมูล:

ความท้าทายด้านระบบไอทีในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ให้เกิดมูลค่าทางธุรกิจ

ความท้าทาย

สภาพในปัจจุบันของเครือข่าย

เมื่อสอบถามองค์กรเกี่ยวกับสภาพในปัจจุบันของเครือข่ายขององค์กร องค์กรตอบว่า:

ไอคอนความรับผิดชอบของไอที

ความรับผิดชอบของไอที

79% กล่าวว่า ไอทีต้องรับรองว่าเครือข่ายสามารถรองรับแผนดิจิทัลของบริษัทได้ 3

ไอคอนปัญหาด้านการรักษาความปลอดภัย

ปัญหาด้านการรักษาความปลอดภัย

85% กล่าวว่าการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเป็นความสำคัญอันดับต้นๆ ของธุรกิจ3

ไอคอนอุปกรณ์เคลื่อนที่ใหม่ ๆ

อุปกรณ์เคลื่อนที่ใหม่ๆ

20% ได้นำอุปกรณ์ที่สวมใส่ได้มาใช้ในสถานที่ทำงานเป็นที่เรียบร้อย4

ไอคอนการเติบโตของระบบคลาวด์

การเติบโตของระบบคลาวด์

57% กำลังใช้งานหรือกำลังวางแผนในการนำระบบคลาวด์ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งมาใช้งาน5

ไอคอนเครือข่าย

กลยุทธ์ด้านเครือข่าย

น้อยกว่า 10% มีการผสมผสานกลยุทธ์ด้านธุรกิจดิจิทัลเข้ากับกลยุทธ์ด้านเครือข่ายได้อย่างชัดเจน6

67% ของธุรกิจเชื่อว่าเครือข่ายปัจจุบันเป็นข้อจำกัดหลักสำหรับระบบไอทีขององค์กร3

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารธุรกิจและระบบไอทีของผู้ใช้ เครือข่ายและการสื่อสาร เพิ่มมูลค่าให้ธุรกิจดิจิทัลรวมทั้ง IoT ผ่านการรักษาความปลอดภัย แบนด์วิดธ์ ความคล่องตัว และการผนวกรวมกับเข้ากับเทคโนโลยีที่มีอยู่ได้6

เครือข่ายจำเป็นต้องมีความคล่องตัวพร้อมความสามารถในการโปรแกรมและความสามารถของระบบอัตโนมัติ7

แหล่งข้อมูล:

การพัฒนาเครือข่ายเพื่อรองรับยุคแห่งดิจิทัล

เครือข่ายของยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร

จากการทำงานด้วยตนเอง ไม่มีความยืดหยุ่น และอิงอุปกรณ์ ไปสู่

 • การจัดการแบบปิดและอิงฮาร์ดแวร์
 • การทำงานด้วยตนเองทีละขั้นตอน
 • การรักษาความปลอดภัยเชิงรับตาม Perimeter
 • การวิเคราะห์ด้านประวัติและไอที

เครือข่ายที่พร้อมสำหรับดิจิทัล

อัตโนมัติ มีความยืดหยุ่น ครอบคลุมเครือข่ายทั้งหมด

 • เป็นระบบเปิด สามารถโปรแกรมได้ ขับเคลื่อนโดยซอฟต์แวร์
 • เป็นเครือข่ายทั้่งหมด ระบบอัตโนมัติตามนโยบาย
 • เป็นเชิงรุก เป็นการรักษาความปลอดภัยตามบริบทสำหรับทุกที่
 • การวิเคราะห์ด้านธุรกิจตามเวลาจริง

เหตุใดจึงต้องพัฒนาสู่เครือข่ายที่พร้อมสำหรับดิจิทัล

ความสามารถของไอที

 • เพิ่มความยืดหยุ่น
 • ลดความซับซ้อนของการทำงานด้านไอที
 • ป้องกันภัยคุกคาม
แบบแผนของการเชื่อมโยง

ผลลัพธ์ทางธุรกิจ

 • เร่งสร้างนวัตกรรม
 • ต้นทุนที่ต่ำลง
 • ลดความเสี่ยง

สิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้าของไอทีคืออะไร

 • ความคุ้มทุนในทางธุรกิจ
 • เทคโนโลยีที่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ตรวจสอบเทคโนโลยีที่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ตรวจสอบ
 • กลยุทธ์ด้านสถาปัตยกรรมที่ยังไม่พัฒนาเต็มที่
กลยุทธ์ด้านสถาปัตยกรรมที่ยังไม่พัฒนาเต็มที่
 • ปัญหาด้านการรักษาความปลอดภัยปัญหาด้านการรักษาความปลอดภัย
 • ขาดบริษัทคู่ค้าที่ไว้วางใจได้ขาดบริษัทคู่ค้าที่ไว้วางใจได้
 • โซลูชันแบบปิดโซลูชันแบบปิด
 • ขาดชุดทักษะใหม่ๆขาดชุดทักษะใหม่ๆ

สถาปัตยกรรมเครือข่ายของ Cisco

สถาปัตยกรรมเครือข่ายสำหรับยุคแห่งดิจิทัล

หลักการใหม่

รองรับระบบคลาวด์

แอปพลิเคชันที่เปิดใช้งานด้วยเครือข่าย

การจัดการบริการแบบคลาวด์

 • นโยบาย
 • การจัดการระบบเป็นกลุ่ม

ระบบอัตโนมัติ

การควบคุมทางนามธรรมและนโยบายจากแกนกลางถึงขอบนอก

การวิเคราะห์

 • ข้อมูลเครือข่าย
 • ข้อมูลบริบทเชิงลึก

การจำลองเสมือน

 • โครงสร้างพื้นฐานทั้งแบบกายภาพและแบบเสมือน
 • การโฮสต์ของแอพ

ซอฟต์แวร์ Cisco ONE ที่จัดส่งแล้ว

ประโยชน์

 • ข้อมูลเชิงลึกและประสบการณ์
  ข้อมูลเชิงลึกและประ สบการณ์
 • ระบบอัตโนมัติและใบอนุญาต
  การทำงานอัตโนมัติ และความมั่นใจ
 • การรักษาความปลอดภัยและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
  รักษาความปลอดภัย และการปฏิบัติตาม

สถาปัตยกรรมเครือข่ายดิจิทัลของ Cisco จะมี:

นวัตกรรมที่รุดหน้าอย่างรวดเร็ว: ประสบการณ์ของพนักงาน

การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่

ด้วยความสามารถของดิจิทัลแบบใหม่

 • พนักงานที่ทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลา
 • Bring-your-own X (อุปกรณ์ แอป อุปกรณ์ที่สวมใส่ได้)
 • สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • เพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดให้กับพนักงาน

นวัตกรรม

โดยการส่งเสริมความสามารถของไอที

 • รักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงอุปกรณ์เคลื่อนที่และแอปของระบบคลาวด์
 • ปกป้องอุปกรณ์ แอป ข้อมูล และเครือข่าย
 • สร้างการทำงานร่วมกันด้วยเครือข่ายไร้สายและวิดีโอ
 • นำ IoT มาใช้งานและบริการเฉพาะที่

นวัตกรรมที่รุดหน้าอย่างรวดเร็ว: ประสบการณ์ของลูกค้า

การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่

ด้วยสินค้าดิจิทัลแบบใหม่

 • ส่งเสริมการบริการลูกค้าและความภักดีของลูกค้า
 • ส่งมอบความสัมพันธ์ที่สอดคล้องกันทั้งในสถานที่และทางออนไลน์
 • รับข้อมูลเชิงลึกที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กระบวนการทางธุรกิจ

นวัตกรรม

สำหรับประสบการณ์ที่สมบูรณ์แบบ

 • มอบประสบการณ์การทำงานแบบเคลื่อนที่ได้และกำหนดเองได้
 • ส่งเสริมประสบการณ์การการหลอมรวมทุกช่องทางบริการให้เป็นหนึ่งอย่างเต็มที่
 • ส่งมอบการวิเคราะห์และข้อมูลที่ใช้งานผ่านเครือข่ายได้ตามบริบท

ความเรียบง่าย: ลดค่าใช้จ่ายและความซับซ้อน

การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่

โมเดลธุรกิจแบบเดิม

 • ลดต้นทุนการดำเนินงาน
 • เร่งการปรับใช้แอปและบริการใหม่ๆ ให้รุดหน้าอย่างรวดเร็ว
 • ทำให้การใช้งานเครือข่ายง่ายยิ่งขึ้น

นวัตกรรม

ด้วยความสามารถของไอทีแบบใหม่

 • ทำให้การออกแบบ การนำไปใช้งาน และการใช้งานง่ายยิ่งขึ้น
 • ทำให้การส่งมอบบริการดำเนินการโดยอัตโนมัติ
 • การจัดการบริการเครือข่ายทั้งหมดได้อย่างสอดคล้องกัน

การักษาความปลอดภัย: ลดความเสี่ยงและเป็นไปตามกฎระเบียบ

การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่

วิธีการแบบ Silo

 • ขจัดช่องโหว่ด้านความปลอดภัยและผลกระทบจากภัยคุกคาม
 • เร่งให้เกิดการตอบสนองและการจำกัดคุกคาม
 • รับรองการปฏิบัติตามกฎและความต่อเนื่องของการดำเนินธุรกิจ

นวัตกรรม

ความสามารถในการรักษาความปลอดภัยของเครือข่าย

 • การควบคุมการเข้าถึงตามบริบทสภาพแวดล้อม
 • ดำเนินการให้เครือข่ายมีความสามารถในการเป็นเซนเซอร์และอุปกรณ์ควบคุมการเข้าถึง
 • ตรวจสอบและรับรองว่าเครือข่ายมีความยืดหยุ่นและเป็นไปตามกฎระเบียบ

สถาปัตยกรรมเครือข่ายดิจิทัลของ Cisco มอบประโยชน์ที่แท้จริงแก่ธุรกิจ


 • ความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจที่ดีขึ้น

  การเตรียมใช้งานบริการเครือข่ายที่เร็วขึ้น 85%8


 • ประสิทธิภาพการทำงานด้านไอทีที่เพิ่มขึ้น

  ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเครือข่ายลดลง 79%9


 • การคุ้มครองการลงทุน

  มูลค่าของซอฟต์แวร์ เมื่อเทียบกับ à la carte ที่มีความคล่องตัวในการใช้สิทธิ์ 2X 10


 • ความเสี่ยงที่ลดลง

  การป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล 99.2%11


 • การเพิ่มประสิทธิภาพของทรัพยากร

  ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาอาคารลดลงและการประหยัดพลังงานลดลง 80%12

แหล่งข้อมูล:

 • 8. ขึ้นอยู่กับ IWAN App - ประมาณการขึ้นกับขั้นตอนการทำงานmujเปลี่ยนจาก 900 CLI Lines ถึงการคลิก GUI 10 ครั้ง
 • 9. PnP App - ขึ้นอยู่กับต้นทุนการติดตั้งเฉลี่ยสำหรับ SWM, เครื่องยนต์ Rolls-Royce และค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง Kaiser Permanente
 • 10. โมเดลซื้อซอฟต์แวร์รุ่นซิ Cisco ONE สำหรับการเข้าถึงและ WAN จากการศึกษาโครงสร้างพื้นฐานศูนย์กลางภัยคุกคามของ Cisco ปี 2015
 • 11. ขึ้นกับการศึกษาโครงสร้างพื้นฐานศูนย์กลางภัยคุกคามของ Cisco ปี 2015
 • 12. โซลูชั่นการจัดการพลังงานของซิสโก้กับระบบไฟ Philips LED

ในการประเมินสถาปัตยกรรมเครือข่ายเพื่อเร่งการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลของคุณ ให้ใช้รายการตรวจสอบต่อไปนี้เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้จำหน่ายเครือข่ายของคุณและการประเมินสถาปัตยกรรมเทคโนโลยี

รายการตรวจสอบสำหรับ การประเมินผู้จำหน่าย

ถามผู้จำหน่ายของคุณ:

 • คุณสามารถแสดงประโยชน์ทางธุรกิจจากสถาปัตยกรรมของคุณได้หรือไม่
 • คุณสามารถช่วยเราย้ายฐานผู้ใช้งานของเราไปยังสถาปัตยกรรมที่อิงซอฟต์แวร์ได้อย่างต่อเนื่องหรือไม่
 • คุณนำเสนอการคุ้มครองการลงทุนด้วยหรือไม่
 • สถาปัตยกรรมของคุณ (การเข้าถึง ศูนย์กลางเครือข่าย, WAN, สาขา) เป็นเครือข่ายทั้งหมดหรือไม่
 • สถาปัตยกรรมของคุณเป็นแบบเปิดและเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่
 • คุณมีระบบสนับสนุนเกี่ยวกับเครือข่ายการบริการหรือเครือข่ายของบริษัทคู่ค้าที่ครอบคลุมหรือไม่
 • สถาปัตยกรรมของคุณลดความซับซ้อนของการปฏิบัติตามกฏระเบียบของเครือข่ายและรองรับใบรับรองการรักษาความปลอดภัยหรือไม่
 • คุณสามารถช่วยเราพัฒนาชุดทักษะของทีมเครือข่ายเพื่อสนับสนุนเครือข่ายที่สามารถโปรแกรมได้หรือไม่
 • คุณมีบันทึกการติดตามผลงานที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นบริษัทคู่ค้าที่ไว้วางใจได้ในระยะยาวสำหรับการสนับสนุนไอทีให้ลุล่วงตลอดเส้นทางสู่ดิจิทัลหรือไม่
 • คุณหรือบริษัทคู่ค้าของคุณนำเสนอพอร์ตโครงการแบบเต็มรูปแบบของบริการสถาปัตยกรรมด้านเทคนิคระดับมืออาชีพหรือไม่

ข้อกำหนดสำหรับการประเมินสถาปัตยกรรมเทคโนโลยี

สถาปัตยกรรม

 • คุณสามารถนำเสนอรูปแบบการใช้เครือข่ายที่มีการจัดการด้วยระบบคลาวด์และการใช้เครือข่ายในสถานที่หรือไม่
 • สถาปัตยกรรมของคุณส่งเสริมบริการด้วยระบบอัตโนมัติอย่างครอบคลุมหรือไม่
 • สถาปัตยกรรมของคุณได้รับการออกแบบมาสำหรับการเตรียมใช้งานบริการจากระบบคลาวด์หรือไม่
 • สถาปัตยกรรมของคุณได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับเครือข่ายที่สามารถโปรแกรมได้ตามตัวควบคุมหรือไม่
 • สถาปัตยกรรมของคุณสร้างขึ้นเพื่อรองรับการจำลองเสมือนที่ทำให้บริการเครือข่ายและแอปที่โฮสต์โดยบุคคลที่สามสามารถนำไปใช้งานได้อย่างสอดคล้องกันกับอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และแพลตฟอร์มเสมือนในทั่วทั้งเครือข่ายหรือไม่

การจัดการ

 • ระบบการจัดการของคุณสามารถสร้างและนำนโยบายรวมถึงบริการสำหรับทั้งเครือข่ายไปใช้งานผ่านมาตรฐาน API และอินเทอร์เฟซแบบเดิมได้หรือไม่
 • สถาปัตยกรรมสนับสนุน Northbound API ได้อย่างสอดคล้องกันในระดับใดสำหรับการจัดการบุคคลที่สามหรือแอปพลิเคชันการควบคุมต่างๆ

การรักษาความปลอดภัย

 • เครือข่ายของคุณสามารถทำงานเป็นเซนเซอร์การรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายทั้งหมดและแดชบอร์ดอัจฉริยะได้หรือไม่
 • เครือข่ายของคุณบังคับใช้นโยบายการรักษาความปลอดภัยตามบริบทและตอบสนองต่อการจำกัดภัยคุกคามหรือไม่
ดาวน์โหลด PDF

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่
www.cisco.com/go/dna