Imate nalog?

  •   Personalizovani sadržaj
  •   Vaši proizvodi i podrška

Treba vam nalog?

Kreirajte nalog

Cisco Expert Talks

Gledajte Cisco eksperte u Cisco webinarima na zahtev

Glavna strana > Cisco Expert Talks: Modernizujte IT pomoću Multicloud modela

Cisco Expert Talks: Modernizujte IT pomoću Multicloud modela

Novo doba sa hiperusmerenim upravljanjem i upravljanjem sistemom iz oblaka je došlo na tržište. Modernizujte i pojednostavite infrastrukturu da bi aplikacije i podaci bili dostupni u bilo kom oblaku. Saznajte sve o prednostima hiperusmerenih rešenja koja su napravljena za Multicloud. Cisco HyperFlex obezbeđuje fleksibilan skup informacionih, mrežnih i skladišnih resursa koji su laki za raspoređivanje i upravljanje ujedno smanjujuću cenu i kompleksnost.
Gledajte sada