Have an account?

  •   Personalized content
  •   Your products and support

Need an account?

Create an account

Cisco Expert Talks

Gledajte Cisco eksperte u Cisco webinarima na zahtev

Glavna strana > Nova generacija sastanaka

Nova generacija sastanaka

agile

Sastanci bi trebalo da su jednostavni, aktivni i efektivni. Zbog toga Cisco rešenja za sastanke omogućavaju ljudima da lako sarađuju i ostanu produktivni u svakom trenutku, na bilo kom mobilnom uređaju ili video sistemu. Ubrzajte odluke i vodite projekte u realnom vremenu, sa integrisanim audio i video mogućnostima, uz deljenje različitih materijala.

Pogledajte ovaj 15-minutni webinar da saznate kako kolaboracija može biti jednostavna i iskoristite 30 dana besplatnog probnog perioda Cisco Webex rešenja.

Prethodni online seminari