Γνωριμία τών μαθητών ΙΕΚ ΟΑΕΔ Νεάπολης με ψηφιακές λύσεις Smart Cities

31 Μαΐου 2022

Παρουσίαση τών ψηφιακών λύσεων Smart Cities του κέντρου σε σπουδαστές του ΙΕΚ ΟΑΕΔ Νεάπολης στον χώρο του Διεθνούς Κέντρου Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Ψηφιακών Δεξιοτήτων (DT&S) -Cisco.