Παρατηρητήριο Βιώσιμης Αστικής Αναπτυξης της αστικής περιοχής της Θεσσαλονίκης

21 Ιουνίου 2022

Στις 21 και 22 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε στο Διεθνές Κέντρο Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Ψηφιακών Δεξιοτήτων (DT&S) -Cisco το σεμινάριο για το Παρατηρητήριο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Αστικής περιοχής της Θεσσαλονίκης, με στόχο την εξοικείωση με την πλατφόρμα και τους δείκτες παρακολούθησης του Παρατηρητηρίου. Το Παρατηρητήριο αποτελεί έναν μηχανισμό που αξιοποιεί δεδομένα στους τομείς του περιβάλλοντος και την ποιότητα ζωής, του χωρικού σχεδιασμού και των αστικών αναπλάσεων, των μεταφορών και συγκοινωνιών, της πολιτικής προστασίας και ασφάλειας.