Φεστιβάλ Ρομποτικής

18 Ιουνίου 2022

Η δράση που υλοποίησε το Τμήμα Προγραμμάτων και Δια Βίου Μάθησης της Διεύθυνσης Παιδείας του Δήμου Θεσσαλονίκης με Εκπαιδευτικά Εργαστήρια Ρομποτικής και Ψηφιακών Δεξιοτήτων που φιλοξενήθηκαν στο Διεθνές Κέντρο Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Ψηφιακών Δεξιοτήτων (DT&S) -Cisco από τις 10 Μαρτίου έως τις 18 Ιουνίου 2022, με επιστημονικό υπεύθυνο το City Lab ολοκληρώθηκε με το Φεστιβάλ Ρομποτικής που πραγματοποιήθηκε στις 18 Ιουνίου 2022. Στο φεστιβάλ αυτό όλα τα παιδιά που συμμετείχαν στο εν λόγω πρόγραμμα έδειξαν τις εκπληκτικές δημιουργίες τους αλλά και τις γνώσεις που αποκόμισαν από αυτό. Τρεις μήνες εκπαίδευσης, χαράς και δημιουργίας για 105 μαθητές και μαθήτριες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ήταν ένα πετυχημένο πρόγραμμα που θα πραγματοποιήθει και την επόμενη χρονιά, δίνοντας τη δυνατότητα σε ακόμη μεγαλύτερο αριθμό παιδιών να γνωρίσουν τα οφέλη της Ρομποτικής και των Ψηφιακών Δεξιοτήτων.