Imate račun?

  •   Prilagođeni sadržaj
  •   Vaši proizvodi i podrška

Trebate račun?

Stvori račun

Lokalni ured

Kontakti


Ivana Žunić

Facility Coordinator

izunic@cisco.com

Emil Franjčec

Territory Account Manager

Sales

 

efranjce@cisco.com

Ivan Hukavec

Territory Account Manager

Sales

ihukavec@cisco.com

Andrea Ružička

Virtual Partner Account Manager Sales

aruzicka@cisco.com

Vedran Hafner

Manager Systems Engineer Sales

vehafner@cisco.com

Pero Gvozdenica

Systems Engineer

pgvozden@cisco.com

Dejan Jakšić

Systems Architect Sales

djaksic@cisco.com

Josip Zimet

Account Manager Solutions SP Sales

jzimet@cisco.com

Ljiljana Baburek

Manager

MGMT Operations

lbaburek@cisco.com

Nera Fržop

Marketing Intern

nfrzop@cisco.com

Ivan Olujić

Area Sales Manager

iolujic@cisco.com

Ivan Sokolović

Account Manager

ivsokolo@cisco.com

Vanja Saša

Virtual Sales Account Manager Sales

vsasa@cisco.com

Renato Knežević

Renewals Manager Customer Experience

rknezevi@cisco.com

Vedran Franjić

Systems Engineer

vfranjic@cisco.com

Daniel Brleković

Virtual Systems Engineer

dbrlekov@cisco.com

Martina Herceg Jungić

Manager Systems Engineer

Security Sales

mherceg@cisco.com

Vladan Anđić

Account Manager Solutions SP Sales

vlaandic@cisco.com

Katarina Zlopaša

Marketing

kzlopasa@cisco.com

Mirela Žalac

Theatre Engagement Manager Central

*na porodiljnom

mzalac@cisco.com

Lokalni ured / Kontakti

Cisco Systems Hrvatska

  • Grand Centar
  • Hektorovićeva 2 / I
  • 10000 Zagreb
  • Croatia
  • Tel: +385 1 462 8900
  • Faks: +385 1 462 8909

Usluge i podrška

Customer Service

Technical Assistance Center (TAC)

CCIE Program