Guest

Yleiskatsaus

Yleiskatsaus

Yrityksillä on edessään tekniikkajätteen hallinnan haaste, joka aiheutuu lainsäädännöllisistä ja ympäristönsuojeluun liittyvistä seikoista sekä siitä, että kilpailutilanne pakottaa käyttämään uusinta tekniikkaa. Cisco tarjoaa osana laajaa sähkö- ja elektroniikkajätteen aloitetta tämän takaisinotto- ja kierrätysohjelman, jonka kautta asiakkaat voivat lähettää Cisco-laitteiston käsiteltäväksi, kierrätettäväksi ja hävitettäväksi ympäristöystävällisellä tavalla.

Tämän ohjelman puitteissa Ciscolle lähetetyt laitteet käsitellään ympäristön kannalta turvallisella tavalla käyttämällä prosesseja, jotka täyttävät sähköteknistä jätettä koskevat säännökset, kuten EU WEEE -direktiivin, Sveitsin säännökset, kaikki EPA-ohjeet ja Yhdysvaltain liittovaltiolliset, osavaltiokohtaiset ja paikalliset lait. Cisco voi tarjota pyydettäessä tuhoamistodistuksen kaikista laitteista, jotka palautetaan tämän ohjelman kautta. Kaikki Cisco-merkkiset tuotteet otetaan heti vastaan tämän kierrätysohjelman kautta. Cisco harkitsee tapauskohtaisesti, otetaanko vastaan kilpailijoiden verkkotuotteita tai muita IT-tuotteita käsittelyä, kierrätystä ja ympäristöystävällistä hävitystä varten.
Cisco maksaa sovellettavat rahti- ja kierrätysmaksut (ellei jäsenvaltiokohtaisissa ehdoissa ja edellytyksissä toisin mainita). Cisco ei maksa pakkauksesta ja purkamisesta koituvia kuluja, mutta tarjoaa avustusta maksua vastaan.