SaradnjaRazmišljajte sveobuhvatno, gradite inkrementalno

Modularni elementi Cisco arhitekture za saradnju sarađuju na isporučivanju efektnih iskustava saradnje u okviru organizacije i među organizacijama. Uz ovaj okvir možete razviti plan ulaganja koji pomaže u obezbeđivanju međuoperativnosti sa postojećim i budućim resursima.

Cisco model arhitekture za saradnju pruža jasnu sliku okvira.

Cisco model arhitekture za saradnju

Razlikujte poslovnu vrednost

Ova otvorena, integrisana arhitektura funkcioniše sa novim i postojećim tehnologijama i pomaže u pojednostavljivanju poslovnih procesa. Usklađivanjem ove arhitekture sa strateškim ciljevima možete:

  • Povećati produktivnost i smanjiti ukupan trošak vlasništva
  • Ubrzati vreme na tržištu i uvećati rast prihoda
  • Poboljšati zadovoljstvo korisnika i stvarati nove ideje

Cisco arhitektura za saradnju nudi vam značajne konkurentne prednosti. Ona uklanja prepreke za saradnju među organizacijama koje koriste različite formate sadržaja, alatke i uređaje. Takođe postižete arhitektonsku fleksibilnost i organizacionu prilagodljivost kako biste brzo odgovorili na potrebe vašeg preduzeća koje se stalno menjaju.

Usluga upravljanja promenama Cisco saradnje vam može pomoći da brže i efikasnije usvojite tehnologije saradnje.

ResursiSaradnja u izvršavanju radnji

Saznajte kako organizacije poboljšavaju poslovanje poboljšanjem saradnje.

Pročitajte studije slučajeva

Najnoviji šematski plan arhitekture

Saznajte više o najnovijoj arhitekturi na nivou aplikacije za saradnju.

Pročitajte belu knjigu (PDF - 1 MB)Adobe PDF datoteka