Poslovne mrežeŠirenje poslovnog obaveštavanja na više mesta

Cisco Unified Access može da ubrza rast poslovanja i podrži veću efikasnost.

Širenje poslovnog obaveštavanja na više mesta

Novi pristup programabilnosti mreže

Cisco poslovne mreže pojednostavljuju IT i omogućavaju nove poslovne mogućnosti pomoću otvorenog i programabilnog pristupa umrežavanju.

Saznajte više

Objedinjeni pristup

Objedinjeni pristup

Cisco objedinjeni pristup je inteligentna mrežna platforma zasnovana na našem „jedna smernica, jedna uprava i jedna mreža“ pristupu za IT jednostavnost i razvoj poslovanja. Podržava trend bring-your-own-device (BYOD), mobilnost i Internet of Everything (IoE). Cisco objedinjeni pristup omogućava osobama da rade na svoj način.

Pročitajte više o ujedinjenom pristupu
Cisco inteligentni WAN (IWAN)

Cisco inteligentni WAN (IWAN)

Cisco IWAN pruža beskompromisni korisnički doživljaj putem bilo kog prenosa. Rešenje omogućava organizacijama da shvate pogodnosti troška fleksibilnosti dobavljača i primene nove usluge koje su brže bez obzira na prenos – MPLS, direktan internet ili hibridni WAN. Pruža mrežu koja uzima u obzir aplikaciju i koja se može podesiti tako da efikasno isporučuje važne poslovne aplikacije i poveća produktivnost. WAN ušteda na usluzi Cisco IWAN se brzo isplati za infrastrukturu filijale i oslobađa finansije za inovativne poslovne inicijative.

Pročitajte više o usluzi Intelligent WAN
Povezani mobilni doživljaji

Povezani mobilni doživljaji

Unapredite lojalnost klijenata i povećajte prihod pružanjem mobilnih informacija koje uzimaju u obzir lokaciju i kontekst i koje odgovaraju potrebama i željama vaših klijenata u realnom vremenu. Cisco povezani mobilni doživljaji koriste Wi-Fi kako bi vam pomogli da uključite klijente putem personalizovanih i relevantnih mobilnih usluga. Dostupna je istorijska analitika klijentskog ponašanja na mreži i na lokaciji.

Pročitajte više o povezanim mobilnim doživljajima
Cisco ONE, SDN i programabilnost

Cisco ONE, SDN i programabilnost

Cisco Open Network Environment (ONE) arhitektura poslovnih mreža prevazilazi model softverski definisanog umrežavanja (SDN). Omogućava dubok uvid u fizičku i virtuelnu infrastrukturu. Infrastruktura mreže filijale (WAN) i kampusa sada je otvorenija, programabilnija i automatizovanija. Aplikacije i mreže počinju da se uzajamno uzimaju u obzir, povećavajući prilagodljivost mreže i odziv aplikacijama velikih preduzeća.

Pročitajte više o uslugama Cisco ONE, SDN i o programambilnosti.

Povećanje IT poslovnog uticaja

Pogledajte kako IT može uskladiti mrežne strategije da bi ispunio poslovne zahteve.

Pogledajte rezultate ankete

Ponovno kreiranje pristupa mreži

Kombinujte bežične, žične i tehnologije bezbednosti u pristupu sistema objedinjenog pristupa.

Prikaz vodiča za dizajn