Lokalna predstavništva

Cisco Systems Srbija i Crna Gora

Lokalni tim

Tijana Marjanović

Marketing Manager

tmarjano@cisco.com

Petar Bogunović

Area Sales Manager

pbogunov@cisco.com

Ivan Zaklanović

System Engineer Manager

izaklano@cisco.com

Đorđe Popović

Service Provider Account Manager

dpopovic@cisco.com

Aleksandar Vulović

System Engineer

alvulovi@cisco.com

Suzana Radović

Territory Business Manager

sradovic@cisco.com

Dragan Novaković

System Engineer

dnovakov@cisco.com

Marko Božović

V.Business Manager

mabozovi@cisco.com

Đorđe Vulović

System Engineer

dvulovic@cisco.com

Ana Bošković

Partner Account Manager

aboskovi@cisco.com

Marko Vukadinović

System Engineer

mvukadin@cisco.com

Aleksandar Stepančev

Product Sales Specialist

astepanc@cisco.com

Višnja Milovanović

System Engineer

vmilovan@cisco.com

Dušan Grčić

Services Sales Account Manager

dugrcic@cisco.com

Maja Matić

Service and Support Manager

mamatic@cisco.com

Nina Vlahović

Facilities Coordinator - WPR

nvlahovi@cisco.com

Nataša Minić

Territory Services Manager

nminic@cisco.com

LinkedIn Google+
Share: