Quan điểm Điều hành
Quan điểm Điều hành
Hoạt động xuất sắc

Hoạt động xuất sắc

Công nghệ điện toán đám mây trên mạng

CIO của thành phố Drancy, Pháp thảo luận về bốn bước cho điện toán đám mây.

Bảo mật

Bảo mật

Bảo mật hôm nay và mai sau

Bảo mật mạng của bạn cho những cách làm việc mới của ngày hôm nay và cho tương lai.

Quản lý CNTT và Doanh nghiệp

Quản lý CNTT và Doanh nghiệp

Điện toán đám mây: Giới thiệu

Tìm hiểu lý do tại sao các CEO, CFO và CIO cần ưu tiên điện toán đám mây.
Tỷ lệ hoàn vốn của hợp tác video

Giám đốc Thông tin (CIO)

Tỷ lệ hoàn vốn của hợp tác video

Nghiên cứu hợp tác kiểm tra 380 tổ chức; bao gồm người sử dụng hiện diện từ xa.

Mang lại Giá trị Doanh nghiệp

CFO/CIO

Mang lại Giá trị Doanh nghiệp

IDG xem xét lợi ích của mạng thông minh đầu cuối.

Đổi mới: Internet của mọi thứ

CIO/CFO

Đổi mới: Internet của mọi thứ

Sự phát triển tiếp theo của Internet có thể thay đổi tất cả mọi thứ, bao gồm cả chúng ta.

Trung tâm dữ liệu trong giai đoạn chuyển đổi

Giám đốc Thông tin (CIO)

Trung tâm dữ liệu trong giai đoạn chuyển đổi

Báo cáo của IDG khảo sát các trung tâm dữ liệu như là các nền tảng cho sự tăng trưởng kinh doanh.
Kết nối điều hành

Tìm hiểu thêm về đồng nghiệp của bạn và các đồng nghiệp trong ngành tại Cisco.

John T. Chambers

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành

Frank Calderoni

Phó chủ tịch kiêm Giám đốc tài chính

Rebecca Jacoby

Phó chủ tịch cấp cao kiêm Giám đốc Thông tin

Tiểu sử điều hành Thông tin về Cisco

Dành cho nhà đầu tư

Tại Cisco, chúng tôi cố gắng xác định nhu cầu của khách hàng và cung cấp các giải pháp hỗ trợ sự thành công của họ.

Quan hệ Nhà đầu tư

Hãy để chúng tôi giúp bạn