Connected Manufacturing

โซลูชั่น Cisco Connected Manufacturing เป็นชุดโซลูชั่นเชื่อมต่อซึ่งรวบรวมข้อมูลและ ขั้นตอนต่างๆที่แผ่ขยายไปถึงห่วงโซ่การผลิตขนาดใหญ่ทั้งหมด โดยโซลูชั่นนี้จะเร่งอัตราเพิ่ม ของนวัตกรรมในการทำวิจัยและการพัฒนา รวมทั้งสร้างความสมดุลของการจัดหาสินค้า กับความผันผวนของตลาด สร้างเสริมประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นในระบบการผลิต ตลอดจนสร้างความใกล้ชิดกับลูกค้าในส่วนงานขายและการบริการ

Connected Manufacturing

connected_manufacturing

The Network is the Platform for Responsive Manufacturing
ด้วยการติดตั้งโซลูชั่น Cisco Connected Manufacturing ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลทั้งระบบในบริษัทและระบบการจัดหาสินค้าทั้งหมดได้อย่างถูกต้องแม่นยำ และฉับไว จากการที่เข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้เป็นอย่างดี จะช่วยให้ทำการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ อุปกรณ์การเชื่อมต่อและการติดต่อสื่อสารที่ทันสมัยจะเพิ่มความสามารถในการจัดการ ขั้นตอนการผลิตอันซับซ้อนและการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

โซลูชั่น Cisco Connected Manufacturing ช่วยให้ท่านสามารถเชื่อมต่อ โต้ตอบ และสร้างความได้เปรียบในระบบการผลิตได้ทุกขั้นตอน โดยโซลูชั่นนี้จะช่วยท่านในการ:

 • เพิ่มอัตรานวัตกรรมในการทำวิจัยและการพัฒนา
 • สร้างเสริมประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นในการผลิต
 • สร้างความสมดุลของการจัดหาสินค้ากับความผันผวนของตลาด
 • สร้างความใกล้ชิดกับลูกค้าในขั้นตอนการขายและการบริการ

รายละเอียดโซลูชั่น

 • การนำเสนอโดยรวม: เข้าใจวิสัยทัศน์ของโซลูชั่น Cisco Connected Manufacturing เปิดแฟลช  
 • คำอธิบายทั่วไปเกี่ยวกับโซลูชั่น: เรียนรู้วิธีการที่โซลูชั่น Cisco Connected Manufacturing ช่วยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรมและโซลูชั่นการเชื่อมต่อที่ออกแบบมาเพื่อเป็นนโยบายที่เป็นรูปธรรมให้กับการเติบโตในธุรกิจของท่าน อ่าน คำอธิบาย. pdficon  (342 KB)

ค้นพบผลประโยชน์

 • • เรียนรู้ว่า Connected Factory จะช่วยให้ท่านล้ำหน้ากว่าคู่แข่งและตอบสนองอย่างรวดเร็วได้อย่างไร เปิดแฟลช  video icon (Media - 05:08 min)
 • • Industrial Ethernet สำหรับวิศวกรควบคุม: ทำความเข้าใจความหมายและประโยชน์ของเทคโนโลยี Ethernet ในระบบเครือข่ายข้อมูลใน “Industrial Ethernet: คู่มือปกขาวสำหรับวิศวกรควบคุม” อ่านคู่มือปกขาว PDF Icon (133 KB)

operations_excellence

ความชาญฉลาดแห่งการบริหารจัดการ (Operations Excellence)
สร้างเสริมประสิทธิภาพการจัดการ สร้างตำนานให้ธุรกิจของท่าน
ความยืดหยุ่น ความมีประสิทธิภาพ และความสามารถทางการผลิตคือ กุญแจสำคัญซึ่งนำไปสู่ความสำเร็จในสถานการณ์การประกอบธุรกิจขนาดใหญ่ในปัจจุบัน โปรแกรมโซลูชั่นเพื่อความชาญฉลาดในการจัดการตอบสนองความต้องการเหล่านี้ด้วยการให้วิสัยทัศน์ในการจัดการระบบการจัดหาสินค้า เพิ่มความสามารถในการตัดสินใจอย่างรอบคอบ โต้ตอบกับสถานการณ์ในโรงงานได้อย่างรวดเร็ว และทำงานร่วมกับคู่ค้า ผู้จัดส่ง
วัตถุดิบ และลูกค้าด้วยความสะดวกและง่ายดาย

เราให้กลยุทธ์และทรัพยากรที่ท่านต้องการในการแก้ปัญหาได้ทันควัน ตรวจสอบการสั่งสินค้าและการจัดหาสินค้าตามเวลาจริง และลดอัตราการขาดแคลนในการผลิต.


โซลูชั่น:


Cisco TelePresence สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตขนาดใหญ่
พัฒนาศักยภาพการสื่อสารที่ออกแบบให้สัมพันธ์กับการทำงานของฝ่ายขาย คู่ค้า่ และผู้ผลิตวัตถุดิบ ทั่วโลกโดยการลดต้นทุนการเดินทาง
ได้อย่างดี.

ระบบ Ethernet สำหรับโรงงาน
เชื่อมต่อโรงงานกับฐานออฟฟิศของท่านและสร้างเสริมประสิทธิภาพ.

ระบบเครือข่ายไร้สายที่มั่นคง
รับประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายและเซ็นเซอร์ในการพัฒนาระบบการจัดการขั้นตอน และเพิ่มความสามารถในการผลิตและความมีประสิทธิภาพ.

ระบบบริการจัดการเส้นทางการผลิต
จัดการและควบคุมวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ในระบบการจัดหาสินค้าของท่าน และตรวจสอบบุคลากรที่ทำงานในระบบ.

โซลูชั่นการควบคุมวิดีโอไร้สายในโรงงานอุตสาหกรรม Cisco และ Pelco
เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมดูแลระบบและกิจกรรมของพนักงานด้วยระบบวิดีโอคุณภาพสูงซึ่งให้ ข้อมูลตามเวลาจริง.

การสื่อสารแบบครบวงจรสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตขนาดใหญ่
ลดความยุ่งยากซับซ้อนของการติดต่อสื่อสารภายในระบบการผลิตทั้งหมดสำหรับพนักงาน คู่ค้า ฝ่ายผลิต ฝ่ายวิศวกรรม และทีมบริหารจัดการ.


continuous_innovation

การคิดค้นก้าวล้ำไร้ขีดจำกัด (Continuous Innovation)

ประหยัดเวลาในการจำหน่าย เพิ่มอัตราความสำเร็จในการส่งสินค้า และกระตุ้นความแข็งแรงให้ผลิตภัณฑ์
ตัวใหม่ ในขณะเดียวกันก็ลดค่าใช้จ่ายในการทำวิจัยและพัฒนา ด้วยการประสานงานอันยอดเยี่ยมระหว่างลูกค้า ฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายผลิต ฝ่ายขาย และช่องทางจำหน่าย


การจัดการวงจรสินค้าแบบผสานความร่วมมือ
โซลูชั่น Cisco Collaborative PLM และ PTC รวมการสื่อสารแบบครบวงจรเฉพาะทางอุตสาหกรรมกับ
แอพพลิเคชั่น PTC’s Windchill PLM เพื่อช่วยธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตขนาดใหญ่จัดการกับการทำงานขั้นตอนทางวิศวกรรมในการควบคุม ค่าใช้จ่าย รักษาคุณภาพ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และรองรับความต้องการที่ตรวจสอบได้.

การพัฒนาและการทำวิจัยแบบกระจายศูนย์
โซลูชั่น Cisco Distributed R&D ร่วมกับความร่วมมือทางเทคโนโลยีตัวแปรทางสถิติ (PTC) นำเสนอเทคโนโลยีแบบครบวงจรซึ่งรวบรวมระบบเครือข่าย Cisco อันทรงพลังกับ PTC’s PLM และ Pro/แอพพลิเคชั่น Engineer CAD.

Cisco TelePresence สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตขนาดใหญ่
ด้วยการเข้าถึงแบบใกล้ชิดกับผู้ใช้ทางไกล โซลูชั่น Cisco TelePresence ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ผลิต ทีมออกแบบและบัญชี คู่ค้า และผู้จัดส่งวัตถุดิบที่กระจายอยู่ทั่วโลก


ความรวดเร็วของระบบจัดการระหว่างการผลิตและการลำเลียงวัตถุดิบ (Supply Chain Agility)

ตอบสนองฉับไว จัดการให้มีประสิทธิภาพ
ในปัจจุบันผู้ผลิตอุตสาหกรรมขนาดใหญ่จำเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับความผันผวนของตลาดหรือ อาจต้องลดขนาดธุรกิจของตนลงเนื่องจากลูกค้า คู่ค้า และผู้จัดส่งวัตถุดิบต่างก็มองหาทางเลือกใหม่ๆที่สามารถตอบสนองความต้องการของพวกเขาได้ มากกว่า.

โซลูชั่นสำหรับความรวดเร็วในระบบการจัดส่งสินค้าของซิสโก้สามารถรองรับความต้องการนั้นด้วยการ ตอบสนองที่ฉับไวในกรณีที่เกิดความผันผวนในตลาด และสามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ.
โซลูชั่นของเราสามารถเข้าถึงทั้งระบบที่กำลังขยายอย่างปลอดภัย การตรวจสอบ และการรวมข้อมูล ในระบบการจัดหาสินค้าทั้งหมด และยังสามารถให้ทรัพยากรที่ท่านต้องการใช้ร่วมกับผู้จัดส่งวัตถุดิบ คู่ค้า และโรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ท่านตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีกว่าได้ทันใจ


โซลูชั่น:


อุตสาหกรรมการผลิตขนาดใหญ่แบบกระจายกับซิสโก้และ SAP
ให้การควบคุมแบบเบ็ดเสร็จแก่ขั้นตอนการผลิตและตอบสนองต่อความผันผวนในตลาดและเงื่อนไข ทางการจัดการอย่างรวดเร็ว.

โซลูชั่น UC Voice Picking
กระตุ้นการทำงานของพนักงานและเคลื่อนย้ายสิ่งของได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำภายในระบบการจัดหา สินค้าด้วยโซลูชั่นเสียงเคลื่อนที่.

การติดต่อสื่อสารแบบครบวงจรสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตขนาดใหญ่
ลดความซับซ้อนของระบบการติดต่อสื่อสารภายในระบบการผลิตทั้งหมดของท่านสำหรับพนักงาน คู่ค้า ฝ่ายผลิต ฝ่ายวิศวกรรม และทีมการจัดการ.

กรณีศึกษา

 • เรียนรู้วิธีที่ผู้เชี่ยวชาญด้านเคมีและแร่ธาตุ Lehmann & Voss ใช้เครือข่ายพื้นที่จัดเก็บซิสโก้เพื่อป้องกันการวิกฤติของแอพพลิเคชั่นซึ่งเกิดจาก ช่วงเวลาที่ระบบไม่สามารถทำงานได้เต็มที่. อ่านกรณีศึกษานี้ PDF Icon (414 KB)
 • นักรีไซเคิลระดับโลกให้บริการแบบรวมศูนย์ที่เชื่อถือได้อ่านกรณีศึกษานี้ PDF Icon (309 KB)
 • โซลูชั่นซิสโก้ที่ปลอดภัยสมบูรณ์แบบช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องบินชาวออสเตรีย รักษา ระดับการบินเหนือคู่แข่งได้
  อ่านกรณีศึกษานี้ PDF Icon (507 KB)
 • โซลูชั่นระบบการจัดหาสินค้าเพิ่มประสิทธิภาพแก่ขั้นตอนการขนส่งสินค้าให้กับผู้ผลิต อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ อ่านกรณีศึกษานี้ popup Icon

ข่าวอุตสาหกรรม

Technology Partners

Operations Excellence

Supply Chain Agility