Cisco รักคุณ... รักษ์โลก

escrap

ภาวะโลกร้อน (Global Warming) หรือ ภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) คือปัญหาใหญ่ที่ทั่วโลกให้ความสนใจและให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพและการดำเนินชีวิตของทุกๆคนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตระหนักและเล็งเห็นถึงปัญหาสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายลง ตลอดจนมีความห่วงใยต่อสุขภาพของทุกท่าน

จึงได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายพิเศษภายใต้แนวคิด Cisco รักคุณ...รักษ์โลก กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ท่านจะได้รับสิทธิ์ซื้อสินค้า Cisco SMB ราคาพิเศษทันที (เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการ) เพียงแค่ท่านนำสินค้า IT ไม่จำกัดประเภท รุ่น หรือยี่ห้อ ยื่นต่อตัวแทนจำหน่ายหรือคู่ค้าของ Cisco (Cisco Partner) ตั้งแต่ระดับ Select Certified Partner ขึ้นไป และแจ้งเข้าร่วมกิจกรรม

» อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ระยะเวลาโปรแกรม: วันนี้ - 31 ตุลาคม 2552