Cisco Business Ready Data Center เป็นโซลูชั่นที่ช่วยปกป้อง และสร้างความเป็นเลิศ ให้กับธุรกิจของคุณ ซึ่งมาพร้อมกับเทคโนโลยี การใช้งานร่วมกันของเซิร์ฟเวอร์ และสตอเรจ การโอนถ่ายข้อมูลไปสู่เว็บแอพพลิเคชั่น การรวบรวมข้อมูลที่สมบูรณ์แบบ และระบบป้องกันความปลอดภัย ของข้อมูลที่เป็นหนึ่งเดียว

แนวโน้มและความท้าทายในเชิงธุรกิจ

ศูนย์ข้อมูล คือ หัวใจขององค์กร โดยในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานี้ การขยายตัวในเชิงธุรกิจที่รวดเร็ว ได้ส่งผลให้แต่ละส่วนงานภายในองค์กร มีการพัฒนาศูนย์ข้อมูลเฉพาะของตนเองขึ้นมาเป็นจำนวนมาก แนวทางแบบคู่ขนานดังกล่าวนำไปสู่ การมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนเป็นเจ้าของระบบที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากศูนย์ข้อมูลแต่ละส่วนงานนั้นจำเป็นต้องมีการดูแลรักษาและการจัดการโดยทีมงานต่างชุดกัน

นอกจากนี้องค์กรต่างๆ ยังต้องเผชิญกับการคุกคามมากมาย เช่น การโจมตีจากบรรดาแฮกเกอร์ และไวรัสมากมาย ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักๆ ที่อาจนำองค์กรไปสู่ภาวะวิกฤต ในกรณีที่เหตุการณ์ไม่หนักหนาสาหัสมากองค์กรอาจเพียงแค่สูญเสียรายได้ แต่ที่ในกรณีที่เหตุการณ์ร้ายแรงมากนั้นอาจถึงขั้นต้องสูญเสียความเชื่อมั่นต่อองค์กรจากกลุ่มลูกค้าของตนได้ ซึ่งจะส่งผลทำให้ภาพพจน์ของแบรนด์องค์กรถูกทำลายไปในที่สุด ดังนั้นการสร้างความปลอดภัยให้กับศูนย์ข้อมูลองค์กรจึงนับเป็บความจำเป็นที่เร่งด่วนและสำคัญยิ่ง

Supporting Content for Data Center


PROTECT
Cisco Business Ready Data Center มีบริการที่ช่วย ในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งให้ความมั่นใจได้ว่าการดำเนินธุรกิจ ของคุณจะราบรื่นไม่หยุดชะงัก อันเนื่องมาจากวิกฤตการณ์ใดๆ

OPTIMIZE
Cisco Business Ready Data Center สามารถช่วยคุณรับมือกับความท้าทายต่างๆ ที่เกิดจากค่าใช้จ่าย ในการลงทุนเป็นเจ้าของระบบ ด้วยการใช้ประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากรองค์กร ที่มีปริมาณการใช้งานต่ำกว่าปกติ ควบคู่ไปกับการลดความซับซ้อนของระบบเครือข่าย

GROW
ตามวัตถุประสงค์ในเชิงธุรกิจ และแนวโน้มการขยายตัวของศูนย์ข้อมูล Cisco Business Ready Data Center สามารถช่วยให้คุณเริ่มการใช้งานแอพพลิเคชั่นได้รวดเร็ว และช่วยเพิ่มความคล่องตัวเชิงธุรกิจใ ห้กับองค์กรของคุณได้มากยิ่งขึ้น

ติดต่อขอข้อมูล


CONTACT CISCO

Sign up now. Get more now. Register for the latest on what Cisco has to offer.