เซิร์ฟเวอร์ - Unified Computing




เทคโนโลยี Unified Computing

Cisco Unified Computing System แสดงถึงการลดความยุ่งยากของสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมอย่างชัดเจน โดยลดจำนวนอุปกรณ์ที่องค์กรจะต้องจัดซื้อ เดินสาย กำหนดค่า ให้พลังงาน ทำความเย็น รักษาความปลอดภัยและจัดการลงอย่างเห็นได้ชัด โซลูชันให้การปรับแต่งให้เหมาะสมอย่างครบถ้วนสำหรับระบบการทำงานเสมือน ในขณะเดียวกับที่คงความสามารถในการสนับสนุนการสร้างความคล่องตัวใหม่สำหรับสแต็คระบบปฏิบัติการและแอปพลิเคชันแบบเดิมในสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ

เทคโนโลยี Unified Computing

Cisco Unified Computing System เป็นระบบผสานรวมที่กำหนดค่าโดยอัตโนมัติผ่านการจัดการแบบรวมที่ใช้ต้นแบบ เพื่อลดความยุ่งยากของการปรับใช้แอปพลิเคชันระดับองค์กรขนาดใหญ่และบริการที่ทำงานในระบบการทำงานแบบเครื่องเปล่า แบบเสมือน และการประมวลผลบนคลาวด์ ข้อแตกต่างหลักได้แก่

  • โครงสร้างพื้นฐานที่โปรแกรมได้ ผ่านโปรไฟล์บริการที่คัดย่อลักษณะเฉพาะ การกำหนดค่า และการเชื่อมต่อของเซิร์ฟเวอร์และทรัพยากร I/O
  • การจัดการแบบรวมที่ใช้ต้นแบบ ใช้กับลักษณะเฉพาะและกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์และทรัพยากร I/O เพื่อให้กระบวนการดูแลจัดการทำงานอัตโนมัติ
  • เทคโนโลยี Cisco Port Extender ลดความซับซ้อนของระบบโดยการย่อเลเยอร์เครือข่ายสามชั้นให้เหลือชั้นเดียว ลดแชสซีแบบเบลดและสวิตช์ที่ใช้ Hypervisor และนำการรับส่งข้อมูลทั้งหมดมาไว้ที่จุดเดียว โดยจะได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสอดคล้องกัน

เตรียมพร้อมสำหรับอนาคต

Cisco Unified Computing System ถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของปัจจุบันในขณะที่เตรียมพร้อมสำหรับการรองรับเทคโนโลยีในอนาคตเมื่อถึงเวลานั้น ซึ่งรวมถึงโปรเซสเซอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและมาตรฐานอีเธอร์เน็ตที่เร็วขึ้น

รักษาต้นทุนให้ต่ำขณะที่เพิ่มความเร็วการทำงาน

ระบบนี้ช่วยลดต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของด้วยการทำงานอัตโนมัติโดยการใช้โปรไฟล์บริการที่ทำการจัดเตรียมแบบพอดีเวลา โปรไฟล์บริการจะปรับทรัพยากรในการประมวลผลอย่างรวดเร็วให้ตรงกับความต้องการด้านธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและภาระงานในรูปแบบที่ใช้นโยบายซึ่งทำซ้ำได้

รับประสิทธิภาพการทำงานสูง

Cisco Unified Computing System เป็นสถาปัตยกรรมที่เรียบง่ายสำหรับศูนย์ข้อมูลแบบผสานรวมกัน สถาปัตยกรรมนี้จะรวมเอาเซิร์ฟเวอร์ การเข้าถึงพื้นที่จัดเก็บ เครือข่ายและเทคโนโลยีการจำลองเสมือนเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อยกระดับคุณค่าและความคล่องตัวของโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข้อมูลไปยังระดับใหม่ทั้งหมด

ดูเกณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรมของCisco UCS

ดูรายงานประสิทธิภาพแอปพลิเคชันของ Cisco UCS

ระบบนี้ผสานรวม:

  • Unified Network Fabric ระดับมาตรฐานที่รองรับโดยระบบนิเวศคู่ค้าของผู้นำในกลุ่มธุรกิจ
  • การรองรับระบบเสมือนจริง Cisco VM-FEX
  • เทคโนโลยี Cisco Extended Memory

ด้วย Cisco Unified Computing System คุณสามารถปรับปรุงทรัพยากรของศูนย์ข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ ขยายการให้บริการ และลดจำนวนอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องมีการติดตั้ง จัดการ ให้พลังงานและทำความเย็น และเดินสายลงอย่างเห็นได้ชัด




ติดต่อขอข้อมูล