การเชื่อมต่ออย่างปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย
เทคโนโลยีระบบ Physical Security และอาคาร

Cisco Physical Security

โซลูชันการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพของ Cisco มีความสามารถแบบเครือข่ายเป็นศูนย์กลางวงกว้างในการรักษาความปลอดภัยผ่านกล้องวิดีโอ, กล้อง IP, การควบคุมการเข้าถึงแบบอิเล็กทรอนิกส์ และการตอบสนองต่อเหตุการณ์บุกรุกและการแจ้งเตือน โซลูชันของเราจะให้การสนับสนุนแบบครบวงจรสำหรับการตรวจจับ การเฝ้าระวังและจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัย รวมถึงการตอบสนองต่อภัยคุกคาม

Cisco Physical Security

การรักษาความปลอดภัยผ่านกล้องวิดีโอ

Cisco Video Surveillance Manager และกล้อง IP Cisco Video Surveillance จะช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงวิดีโอได้แบบเรียลไทม์และวิดีโอที่เก็บไว้ในหน่วยเก็บถาวรจากกล้องใดก็ได้บนเครือข่ายขององค์กรขนาดใหญ่

การควบคุมการเข้าถึง

ด้วย Cisco Physical Access Control คุณสามารถจัดการกำหนดการในการปลดล็อคประตูของอาคารและระบุผู้ที่สามารถผ่านประตูนั้นได้ แอปพลิเคชันนี้จะการทำงานร่วมกับ Cisco Video Surveillance Manager เพื่อเพิ่มการรับรู้สถานการณ์โดยการติดแท็กวิดีโอโดยอัตโนมัติเมื่อมีคนรูดการ์ดผ่านระบบ

การตอบสนองต่อเหตุการณ์บุกรุก

โซลูชัน Cisco IP Interoperability และ Collaboration System (IPICS) จะช่วยให้คุณสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์บุกรุก สถานการณ์ฉุกเฉิน และเหตุการณ์ในหน่วยงานได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งสามารถประสานการทำงานร่วมกับผู้ตอบสนองเหตุการณ์คนแรกได้เรียนรู้ ออกแบบ พัฒนา

เข้ารับการฝึกอบรมและรับประกาศนียบัตรสำหรับโซลูชัน Cisco Physical Security

ลงทะเบียนวันนี้

ความปลอดภัยทางกายภาพของโรงเรียนต่างๆ

รับคำแนะนำในการใช้โซลูชัน Physical Security สำหรับการศึกษา

อ่านคู่มือการติดตั้งเพื่อใช้งานติดต่อขอข้อมูล