Zjednotené komunikácie

Portfólio produktov

Zjednotené komunikácie

Na zobrazenie tohto obsahu sa požaduje najnovšia verzia programu Adobe Flash Player so zapnutým skriptom JavaScript.

Získať prehrávač Flash Player

Získajte pomoc


Optimalizujte svoj komunikačný systém

Inovujte riešenie telefónie IP na riešenie Cisco Unified Communications.

Ďalšie informácie

Epizódy spolupráce

Táto kancelária má k dispozícii šesť nových spôsobov komunikácie a spolupráce.

Ďalšie informácie(Flash)

Vyznajte sa v energii

Cisco EnergyWise, inovatívna technológia prepínania, vám pomôže dosiahnuť efektívnu spotrebu energie.

Ďalšie informácie

Optimalizácia operácií zjednotených komunikácií

Optimalizujte operácie zjednotených komunikácií pomocou riešenia Cisco Unified Communications v integrovanom systéme nasledujúcej generácie pre údajové centrá - Cisco Unified Computing. Ďalšie informácie.

K podporovaným produktom a riešeniam patria:


Telefónia IP

Používajte služby hlasovej a údajovej komunikácie spolu s videokomunikáciou v jednej spojenej sieti so softvérom na spracovanie hovorov, s telefónmi a koncovými zariadeniami. Ďalšie informácie.

K podporovaným produktom a riešeniam patria:


Aplikácie zjednotených komunikácií

Integrácia aplikácií pracovného priestoru zefektívňuje spoluprácu: môžete pracovať kdekoľvek, kedykoľvek a na akomkoľvek zariadení. Ďalšie informácie.

K podporovaným produktom a riešeniam patria:


Kontakt so zákazníkmi

Smerovanie kontaktov na základe zručností, samoobslužné hlasové aplikácie, integrácia počítačového telefonovania a viackanálová správa kontaktov pomáhajú zlepšovať možnosti kontaktných centier. Ďalšie informácie.

K podporovaným produktom a riešeniam patria:


Balík na správu zjednotených komunikácií

Zvýšte produktivitu a znížte celkové náklady na vlastníctvo prostredníctvom automatizácie, integrácie a zjednodušenia činností správy siete. Ďalšie informácie.

K podporovaným produktom a riešeniam patria:


Komunikačná infraštruktúra

Optimalizujte spoluprácu pomocou produktov spoločnosti Cisco pre smerovanie, prepínanie a iných produktov pre infraštruktúru: hlasových brán, prepínačov s prívodným napájaním a hlasových serverov pre softvér na spracovanie médií. Ďalšie informácie.

K podporovaným produktom a riešeniam patria:


Súvisiace riešenia

Existuje niečo, čo vás špeciálne zaujíma? Oboznámte sa so špeciálnymi riešeniami zjednotených komunikácií pre migráciu, inovatívne aplikácie a zabezpečenie.