Spolupráca

Výhody zlepšenia podnikovej spolupráce

Spolupráca je viac než len technická architektúra, riešenie alebo produkt. Je to prostredie, ktoré zahŕňa ľudí, procesy a technológie. Sme presvedčení, že ľudia, ktorí spolupracujú, môžu dosiahnuť výnimočné výsledky.

Organizačná schéma dokáže znázorniť hierarchiu, nedokáže však vyjadriť, ako ľudia naozaj komunikujú s určitým prostredím v organizácii, s prostredím mimo organizácie a s inými prostrediami v rámci tej istej organizácie. Hľadanie spôsobov zlepšenia prepojenia medzi ľuďmi a informáciami, ktoré potrebujú zdieľať, je rozhodujúce pre zvýšenie produktivity podniku.

Nové možnosti, motivácia, inovácia

Cieľ a výhoda technológií pre spoluprácu spočíva v uspokojovaní potreby ľudí zdieľať čo najprirodzenejším spôsobom. Ako sa to dá dosiahnuť?

  • Umožnite ľuďom, aby mohli pracovať, kde chcú, kedy chcú a ako chcú – bez obmedzení a podľa vlastných predstáv.
  • Motivujte ľudí tak, že im poskytnete tie najlepšie nástroje na spoluprácu, ktoré im umožnia spájať sa so spolupracovníkmi a ďalšími organizáciami.
  • Umožnite ľuďom inovovať a využívať vlastnú tvorivosť, aby mohli prichádzať s nápadmi a mohli riešiť problémy.

Ľudia sa nechcú zamýšľať nad tým, ako niečo urobia, chcú rozmýšľať len nad tým, čo chcú robiť. Rozhodujúce je implementovať intuitívne technológie, ktoré ľuďom umožnia sústrediť sa na plnenie podnikových cieľov, a preniesť ťažisko z jednotlivých aplikácií na integrované prostredie na spoluprácu.

Nové prostredie pre spoluprácu

Spojenie ľudí a technológií so sebou prináša príležitosti. Prostredie vytvárajúce priestor na spoluprácu poskytuje ľuďom možnosť byť tam, kde potrebujú byť, aby mohli pracovať najlepšie, ako dokážu.

Spoločnosť Cisco uplatňuje prístup na báze architektúry, ktorý v sebe zahŕňa mobilné, sociálne, vizuálne a virtuálne aspekty spolupráce, aby ľudia mohli komunikovať bez ohľadu na čas, miesto a zariadenie, ktoré na komunikáciu používajú. Umožňuje zamestnancom, zákazníkom a dodávateľom spojiť sa a prijímať rozhodnutia, riešiť problémy zákazníkov alebo problémy so zásobovacím reťazcom. To všetko ponúka architektúra, ktorá je cenovo dostupná, škálovateľná, zabezpečená a jednoducho ovládateľná. Holistická stratégia a architektúra spoločnosti Cisco pre spoluprácu nepredstavuje prínos len z hľadiska technológií, ale aj z hľadiska procesov a celkovej kultúry.

Implementácia riešení na spoluprácu vám umožňuje:

  • zjednodušiť organizačnú hierarchiu a efektívnejšie komunikovať na všetkých úrovniach organizácie,
  • pozdvihnúť a prispôsobiť komunikáciu a zvýšiť tak kvalitu a rýchlosť rozhodovania,
  • ušetriť čas, zjednodušiť pracovné postupy a zvýšiť interakciu a produktivitu pracovnej sily,
  • zvyšovať dôveru a porozumenie medzi členmi tímu s rôznymi odbornosťami a v rôznych časových pásmach prostredníctvom častej videokomunikácie,
  • zlepšiť odozvu na podnety zákazníkov uľahčením a zrýchlením prístupu k expertíze a informáciám,
  • znížiť náklady na cestovanie a nehnuteľnosti a znížiť emisie skleníkových plynov vďaka virtuálnym stretnutiam a podpore práce na diaľku.

Dosiahnutie podnikateľských cieľov

Oboznámte sa s novými spôsobmi využitia technológií na spoluprácu na podporu vašich podnikateľských cieľov.

Preskúmať prípady použitia

Jeden deň v živote

Získajte štatistiky a fakty o spolupráci v postpočítačovej ére.

Zobraziť infografiku (PDF – 3,6 MB) Súbor Adobe PDF