Spolupráca

Myslite komplexne, budujte postupne

Modulárne prvky riešenia Cisco Collaboration Architecture spolupracujú tak, aby vám sprostredkovali pôsobivý zážitok zo spolupráce v rámci organizácie aj medzi organizáciami. Riešenie vytvára rámec pre vývoj investičného plánu, ktorý vám umožňuje zaistiť interoperabilitu existujúcich a budúcich aktív.

Riešenie Cisco Collaboration Architecture Model ponúka jasný prehľad tohto rámca.

Cisco Collaboration Architecture Model

Diferenciácia hodnoty vášho podniku

Táto otvorená a integrovaná architektúra spolupracuje s novými aj existujúcimi technológiami a pomáha zjednodušovať podnikové procesy. Zladenie tejto architektúry s vašimi strategickými cieľmi vám umožňuje:

  • Dosiahnuť vyššiu produktivitu a nižšie celkové náklady na vlastníctvo,
  • Zrýchliť uvádzanie na trh a dosiahnuť vyšší rast výnosov,
  • Zvýšiť spokojnosť zákazníkov a generovať nové nápady.

Riešenie Cisco Collaboration Architecture poskytuje významné konkurenčné výhody. Rúca bariéry stojace v ceste spolupráci medzi organizáciami používajúcimi rôzne formáty obsahu, nástroje a zariadenia. Umožňuje vám tiež dosiahnuť architektonickú flexibilitu a organizačnú agilitu, ktoré sú potrebné na rýchle reagovanie na meniace sa požiadavky vášho podniku.

Cisco Collaboration Change Management Service vám môže pomôcť rýchlejšie a efektívnejšie zavádzať technológie na spoluprácu.

Spolupráca v akcii

Zistite, ako organizácie dosiahli lepšie obchodné výsledky zlepšením spolupráce.

Zobraziť prípadové štúdie

Štúdia o najnovšej architektúre

Oboznámte sa s najnovšou architektúrou na spoluprácu na úrovni aplikácie.

Zobraziť prípadovú štúdiu (PDF - 1 MB)Súbor Adobe PDF