Riešenia

Technológie

Podnikové video

Na zobrazenie tohto obsahu sa požaduje najnovšia verzia programu Adobe Flash Player so zapnutým skriptom JavaScript.

Získať prehrávač Flash Player

Získajte pomoc


Sieť medianet so zabudovanou inteligenciou

Objavte výhody siete medianet pre podniky.

Ďalšie informácie

Prelomte časové a priestorové bariéry

Služby pre podnikové video

Zrýchlite a posilnite obchodnú transformáciu videoriešeniami.

Ďalšie informácie

Cisco TelePresence

Video v rozlíšení HD, pokročilé zvukové funkcie a precízne vyladené prvky v okolitom prostredí vám umožnia „osobnú“ spoluprácu cez sieť s pôsobivým dojmom skutočného stretnutia.
» Ďalšie informácie


Balík digitálnych médií od spoločnosti Cisco

Digitálne médiá ako systém digitálnych značiek, produkt Cisco Enterprise TV alebo videoaplikácie pre stolné počítače vám pomôžu zvýšiť objem predaja, vylepšiť interakciu so zákazníkmi a zjednodušiť vzdelávanie.
» Ďalšie informácie


Cisco Media Processing

Platforma Cisco Media Processing poskytuje funkcie na konverziu mediálneho obsahu, postprodukciu v reálnom čase, úpravy, formátovanie a sieťovú distribúciu v jedinom riešení so sieťovým prepojením.
» Ďalšie informácie


Fyzické zabezpečenie od spoločnosti Cisco

Integrujte škálovateľný webový softvér a hardvér na podporu kvalitného vysielania s existujúcimi analógovými systémami a systémami zameranými na sieť s cieľom zaistiť rýchlejšiu odozvu na incidenty a ich riešenie.
» Ďalšie informácie


Zjednotené komunikácie od spoločnosti Cisco

Umožnite zamestnancom pracovať mimo pracoviska a zvýšte pružnosť a ziskovosť podniku používaním všadeprítomných zjednotených komunikácií, ktoré integrujú videoaplikácie, ako aj hlasové, údajové a mobilné aplikácie.
» Ďalšie informácie


Aplikácie Cisco WebEx

Webové schôdze a spolupráca na požiadanie zvyšujú produktivitu, zlepšujú proces prijímania rozhodnutí a znižujú mieru pracovných ciest aj náklady.
» Ďalšie informácie