Riešenia

Podnikové video

Podnikové video

Na zobrazenie tohto obsahu sa požaduje najnovšia verzia programu Adobe Flash Player so zapnutým skriptom JavaScript.

Získať prehrávač Flash Player

Získajte pomoc


Sieť medianet so zabudovanou inteligenciou

Objavte výhody siete medianet pre podniky.

Ďalšie informácie

Prelomte časové a priestorové bariéry

Služby pre podnikové video

Zrýchlite a posilnite obchodnú transformáciu videoriešeniami.

Ďalšie informácie

Údajové služby, hlasové služby a služby videa IP sa postupne spájajú. Spoločnosť Cisco vám môže pomôcť vytvoriť sieť pripravenú na médiá, ktorá bude spĺňať multimediálne potreby vašej spoločnosti. S riešeniami podnikového videa od spoločnosti Cisco už vzdialenosť nie je prekážkou. Komunikácia v reálnom čase je naozaj okamžitá a integrované zabezpečenie siete je realitou. Naše riešenia vám prinesú tieto výhody:

  • podpora intenzívnejšej a efektívnejšej spolupráce medzi zamestnancami, zákazníkmi, globálnymi tímami a partnermi,
  • zníženie výdavkov na cestovanie,
  • skrátenie času rozhodovania.

Spoločnosť Cisco poskytuje tieto aplikácie podnikového videa:

Získajte ďalšie informácie o týchto technológiách podnikového videa.

Kvalitnejšie video so sieťou medianet

Medianet je inteligentná sieť optimalizovaná pre multimediálny obsah, prostredníctvom ktorej môžete prenášať video požadovaným spôsobom. Zabudovaná inteligencia poskytuje prispôsobivosť, predvídateľnosť a spoľahlivé a transparentné multimediálne funkcie vysokej kvality pre všetky zariadenia v sieti.

Spoločnosť Cisco spolu s partnermi pracuje na riešeniach, ktoré zodpovedajú komplexným požiadavkám na multimédiá, a to v nasledujúcich oblastiach:

  • siete IP,
  • video pre biznis,
  • riešenia nasadené u zákazníka.