Riešenia

Implementácia

Podnikové video

Na zobrazenie tohto obsahu sa požaduje najnovšia verzia programu Adobe Flash Player so zapnutým skriptom JavaScript.

Získať prehrávač Flash Player

Získajte pomoc


Sieť medianet so zabudovanou inteligenciou

Objavte výhody siete medianet pre podniky.

Ďalšie informácie

Služby pre podnikové video

Služby pre podnikové video

Zrýchlite a posilnite obchodnú transformáciu videoriešeniami.

Ďalšie informácie

Aby bolo možné zabezpečiť bezproblémové poskytovanie funkcií podnikového videa, tradičné siete IT sa musia pretransformovať na sieťové infraštruktúry, ktoré budú spĺňať čoraz náročnejšie požiadavky dnešného multimediálneho obsahu. Medianet je spoľahlivá, inteligentná sieť, ktorá poskytuje možnosti prispôsobenia a škálovania na optimalizáciu multimediálneho obsahu a splnenie týchto požiadaviek.

Vybudujte sieť medianet so spoločnosťou Cisco

Služby spoločnosti Cisco a partneri spoločnosti Cisco vám môžu pomôcť pri budovaní siete pripravenej na médiá a nasadení niektorého z nasledujúcich riešení podnikového videa poskytovaných spoločnosťou Cisco:

Ako sa môžem pripraviť?

Zistite, čo potrebujete na vytvorenie siete medianet, ktorá bude spĺňať vaše rastúce požiadavky na podnikové video.

Ako môžem riešenie implementovať?

Získajte ďalšie informácie o sieti medianet z technických zdrojov.