Podnikové siete

Rozšírenie možností siete na získanie nových príležitostí

Riešenie Internet of Everything vytvára množstvo obchodných príležitostí. Ak ich chcete využiť, musí sa vaša sieťová infraštruktúra rozvíjať. Potrebujete novú architektúru umožňujúcu automaticky poskytovať a rýchlo nasadzovať sieťové služby a aplikácie.

Architektúra podnikových sietí Cisco ONE, vychádzajúca z architektúry Cisco Borderless Networks, transformuje IT prostredníctvom platformy, ktorá je:

 • otvorená,
 • programovateľná,
 • aplikačne orientovaná.

Architektúra podnikových sietí Cisco ONE presahuje softvérovo definované siete širším prístupom k programovateľnosti siete. Táto architektúra zvyšuje pružnosť a výkon siete, pričom tiež umožňuje čo najlepšie využívať existujúce sieťové zdroje.

Rozšírenie možností siete na získanie nových príležitostí

Aplikačná sieťová vrstva

Aplikačná sieťová vrstva poskytuje:

 • otvorené aplikačné prostredie na podporu inovácií, výsledkom čoho je nižšia miera rizika, jednoduchšia integrácia a nižšie celkové náklady na vlastníctvo,
 • širokú škálu aplikácií v cloude, mobilitu a zabezpečenie, podporu inovácií, rýchlejšiu migráciu do cloudu a jednoduché nasadenie,
 • vzájomne sa rozpoznávajúce siete a aplikácie, výsledkom čoho je sieť optimalizovaná pre aplikácie a aplikácie optimalizované pre sieť,
 • analýzu siete dostupnú pre všetky aplikácie umožňujúcu prehľad a podporu nových obchodných modelov.

Riadiaca vrstva

Riadiaca vrstva poskytuje sieťové služby konzistentne vo všetkých sieťových zariadeniach. Umožňuje abstrakciu pre rozsiahlejšiu podnikovú sieť, zvyšuje pružnosť a skracuje čas potrebný na nasadenie služieb. Riadiaca vrstva optimálne poskytuje služby, ako napríklad kvalita služby (quality of service – QoS) a smerovanie výkonu, v rámci celej podnikovej siete.

Riadiaca vrstva poskytuje:

 • otvorenosť vďaka podnikovému radiču založenému na projekte OpenDaylight s rozhraniami API založenými na štandardoch (RESTful, OSGi, OpenFlow),
 • zjednodušené priame poskytovanie a konfiguráciu,
 • komplexnú celosieťovú analýzu.

Riadiaca vrstva tiež podporuje rozhrania API, napríklad:

Vrstva prvkov siete

Vrstva prvkov siete zahŕňa komplexnú skupinu zariadení na smerovanie a prepínanie, drôtových aj bezdrôtových, fyzických aj virtuálnych sietí vrátane:

 • špičkového, najviac nasadzovaného softvéru Cisco IOS a programovateľnej technológie Cisco ASIC (application-specific integrated circuits),
 • podpory pre otvorené rozhrania API OpenFlow a onePK,
 • rozhrania príkazového riadka (CLI) ako programovateľného rozhrania API, aby bolo možné v rámci architektúry podnikových sietí Cisco ONE podporovať nové aj existujúce nasadenia.

Nárast obchodných príležitostí

Architektúra podnikových sietí Cisco ONE vám umožňuje využiť výhody nových obchodných príležitostí prostredníctvom:

Vďaka prvotriednej programovateľnosti siete môžete zvýšiť pružnosť podniku a rýchlo nasadzovať pokročilé služby. Na ochranu investícií do existujúcej siete je súčasťou architektúry špičkové portfólio na:

 • prepínanie,
 • smerovanie,
 • mobilitu,
 • zabezpečenie.

Zvýšenie vplyvu IT na podnik

Zistite, ako môže IT zosúladiť sieťové stratégie a splniť tak požiadavky podniku.

Zobraziť výsledky prieskumu

Znovuobjavený prístup na sieť

Kombinujte bezdrôtové, káblové a bezpečnostné technológie v systémovom prístupe Unified Access.

Zobraziť sprievodcu návrhmi