Slovenija

Pomoč Cisca viziji »Connected World« pri prehodu na protokol IPv6

SAN JOSE, Kalifornija –Cisco, ki je že 25 let osrednje gibalo razvoja internetnega protokola in prvi omrežni ponudnik, je kot prvi potrdil sodelovanje na 24-urni globalni »testni vožnji« naslednje različice internetnega protokola. Slednja je bila po vsem svetu izvedena 8. junija, kot rečeno, se je je udeležil tudi Cisco. Hkrati je Cisco predstavil nove izdelke in storitve za lažji prehod z različice IPv4 na IPv6.

V ponudbi so upoštevali ugotovitve Ciscove raziskave, ki je razkrila skrb vodilnih v IT-industriji glede varnosti, uvajanja in vzdrževanja protokola IPv6 ter njihovega namena poiskati strokovno pomoč pri izvedbi prehoda.

Ko je v začetku leta zmanjkalo naslovov pri protokolu IPv4, je bil prehod na IPv6 edino zagotovilo podjetjem za dolgoročno neprekinjeno poslovanje. Treba je poenotiti protokola IPv4 in IPv6 v omrežjih, programski opremi in aplikacijah. Da bi to povzročalo čim manj težav, ponuja Cisco veliko zbirko stikal, usmerjevalnikov in varnostnih naprav, ki so opravile tako mednarodno testiranje IPv6 (glejte »logotip IPv6-ready«)  kot testiranja v skladu z ameriško zakonodajo (združljivost z »USGv6«). Celotno ponudbo je Cisco, kot eden ključnih igralcev na sejmu InteropNet v sodelovanju s številnimi drugimi prodajalci, ponudil v omrežju sejma, v katerem sta delovala oba protokola in zagotavljala podatkovne, glasovne in video storitve za več kot 15.000 udeležencev in 400 razstavljavcev.

Glavne ugotovitve

Nova ponudba prihaja ravno v času, ko mnoga podjetja delajo načrte za nova omrežja in prehod na protokol IPv6. Konec aprila je Cisco poslal ankete 101 predstavniku vodilnih ameriških podjetij. Pomembnejši rezultati ankete so:

  • Večina vodij IT (78 odstotkov) odgovarja, da so v podjetjih že prešli na protokol IPv6 ali ga ravno uvajajo.
  • Večina dela v zvezi s prehodom na IPv6 (94 odstotkov) se je začela v zadnjih dveh letih, tisti, ki še niso začeli, pa pravijo, da bodo začeli s prehodom v devetih mesecih po izvedbi ankete.
  • Več kot polovica (55 odstotkov) je pri prehodu poiskala pomoč zunanjih svetovalcev ali jo namerava poiskati.
  • Več kot polovica (54 odstotkov) meni, da je prehod nujen, in skoraj tri četrtine (73 odstotkov) se jih boji, da ne bodo znali izkoristiti vseh prednosti.
  • Medtem ko so kot glavni vzrok prehoda navajali predvsem uporabo javnega interneta (50 odstotkov), je veliko anketirancev izjavilo, da želijo v omrežjih omogočati uporabo uporabniških naprav ali se jim zdi, da je protokol IPv6 konkurenčna prednost (po 18 odstotkov).
  • Skoraj vsi anketiranci (92 odstotkov) odgovarjajo, da pri prehodu sodeluje tudi notranja ekipa za zagotavljanje varnosti.
  • Najbolj jih skrbijo varnostne pomanjkljivosti (60 odstotkov), vzdrževanje tehnologij prehoda (53 odstotkov) in njihovo uvajanje (50 odstotkov).
  • Večina (56 odstotkov) meni, da bi morala tako ponudnik storitev kot podjetje prevzeti odgovornost za prehod.
  • V večini IT-organizacij namenjajo protokolu IPv6 posebna sredstva in prednost; 63 odstotkov jih navaja, da izvršni odbor nadzira projekt.

Izjave

  • Mark Townsley, distinguished engineer, Cisco

IPv4 nam je dobro služil v zadnjih 30 letih. Prehod na novo različico ne bo lahek, vendar je zaradi rasti interneta nujen. Ciscov pristop pomaga strankam v treh fazah: ohraniti, pripraviti, uspevati. »Stranke lahko ohranijo dosedanja vlaganja, preverijo obstoječe sisteme in kjer je treba, uporabijo tehnologije prehoda; na strateški način pripravijo uvedbo protokola IPv6 ob sprotni uporabi IPv4; in si v končni fazi s prehodom na internetni protokol IPv6 zagotovijo poslovni uspeh. Njihova omrežja bodo večja, učinkovitejša in bodo podlaga za poslovne inovacije.

Novica je v celoti dostopna v angleškem jeziku na povezavi: http://newsroom.cisco.com/dlls/2011/prod_052411.html.

Oseba za odnose z javnostmi:
Maša Pentek
Cisco Slovenija
E: mpentek@cisco.comNew Email
T: +386 1 582 3139