Slovenija

Cisco v raziskavi o bančništvu za prebivalstvo ugotavlja, da se bo zaradi potreb generacije Y ta sektor bančništva korenito spremenil

Z novimi poslovnimi modeli in video storitvami bi lahko v bančnem sektorju ustvarili do 10 odstotkov več prihodkov


SAN JOSE, Kalifornija – Cisco je predstavil izsledke raziskave o bančništvu za prebivalstvo, ki  kaže, da bi lahko banke ustvarile do 10 odstotkov več prihodkov, če prisluhnejo potrebam generacije Y. Raziskavo je izvedla skupina svetovalcev Cisco Internet Business Solutions Group (IBSG), v njej pa je sodelovalo 1.055 potrošnikov v ZDA. Cilj raziskave je bil ugotoviti, kakšne so njihove prioritete na finančnem področju, kakšne storitve pričakujejo od bank, kaj menijo o uporabi video storitev in katere oblike bančnega poslovanja so jim najljubše. Obširna raziskava je pokazala, da potrošniki iz generacije Y zaupajo svojim bankam in tudi po nedavni finančni krizi pri njih poiščejo nasvete, ko sprejemajo pomembne finančne odločitve.

Generacija Y bo spremenila bančništvo za prebivalstvo

Mladi potrošniki neverjetno hitro sprejemajo nove komunikacijske tehnologije, kot so video in spletne rešitve. Rezultati raziskave kažejo, da bo generacija Y močno vplivala na bančništvo za prebivalstvo; priložnosti za rast prihodkov v tem sektorju je veliko. Med prioritetami mladih potrošnikov so zniževanje dolgov, upravljanje odhodkov in izobraževanje o finančnih vprašanjih. Ključni izsledki raziskave:

Generacija Y želi prejemati finančne nasvete prek video storitev in mobilnih telefonov

 • Več kot polovica pripadnikov generacije Y ima spletno kamero, medtem ko jo ima le manj kot tretjina pripadnikov srednje in starejše generacije.
 • 20 odstotkov pripadnikov generacije Y večkrat dnevno obišče YouTube (petkrat pogosteje kot pripadniki srednje in starejše generacije).
 • 97 odstotkov pripadnikov generacije Y uporablja mobilni telefon.

Generacija Y najraje prejema finančne nasvete prek avtomatskih video in virtualnih storitev

 • Skoraj 40 odstotkov potrošnikov iz generacije Y bi s svetovalcem komuniciralo prek videa, medtem ko tovrstne interakcije zanimajo le 17 odstotkov pripadnikov srednje in starejše generacije.
 • Potrošniki iz generacije Y vprašanje o finančnih zadevah v spletnem dnevniku ali na spletnem forumu objavijo štirikrat pogosteje kot pripadniki srednje in starejše generacije.
 • 40 odstotkov strank iz generacije Y uporablja spletna orodja za upravljanje osebnih financ (PFM – Personal Financial Management) (predvsem orodja, ki jih ponujajo njihove banke); na ta način upravljajo odhodke, zmanjšujejo dolgove in povečujejo dolgoročne prihranke.

Pripadniki generacije Y želijo finančne nasvete od svojih bank

 • Več kot tretjina predstavnikov generacije Y je odgovorila, da strokovno finančno svetovanje najraje poiščejo v svojih bankah.
 • 85 odstotkov pripadnikov generacije Y je zadovoljnih ali zelo zadovoljnih s svojimi trenutnimi ponudniki finančnih storitev.

Generacija Y potrebuje pomoč pri sprejemanju finančnih odločitev

 • Več kot tretjina potrošnikov iz generacije Y meni, da potrebujejo pomoč pri upravljanju svojih finančnih zadev, medtem ko je takega mnenja manj kot petina pripadnikov srednje in starejše generacije.
 • Potrošniki iz generacije Y cenijo finančne nasvete prijateljev in sorodnikov trikrat bolj kot pripadniki srednje in starejše generacije.

Inovativne banke bodo imele za poslovanje s prebivalstvom pomembno prednost pri pripadnikih generacije Y

Medtem ko so pripadniki generacije Y v splošnem zadovoljni s svojimi bankami, bi jih 26 odstotkov razmislilo o zamenjavi banke, če bi jim druga banka ponudila več. Skupina Cisco IBSG bankam priporoča, da to priložnost izkoristijo tako, da pripravijo celovito ponudbo v skladu z navedenimi potrebami pripadnikov generacije Y, ki želijo avtomatizirano in strokovno pomoč pri upravljanju financ, dolgov in porabe. Banke morajo pri oblikovanju tega novega pristopa delovati na treh ključnih področjih:

 1. Omogočanje storitev za upravljanje osebnih financ (PFM), ki jih lahko nadzorujejo kar stranke same: Ustvarite priložnosti za zagotavljanje nasvetov po meri na internetni platformi. Omogočite upravljanje osebnih financ na mobilni platformi s sistemom takojšnjih opozoril, možnostjo pregledovanja in sprejemanja odločitev.
 2. Zagotavljanje bolj zasebnih storitev za stranke prek visokoločljivostnih video storitev: Ponudite možnost komuniciranja s strokovnjaki v osrednji finančni enoti prek videa v prednostnih poslovalnicah. Posvetite dodatno pozornost prednostnim poslovalnicam, v katerih poslujejo stranke z visoko neto vrednostjo in/ali mala in srednje velika podjetja. Razširite ponudbo svetovanja z uporabo video storitev v domove in mobilne naprave strank, ko se tehnologija bolj in hitreje razširi med uporabniki.
 3. Razvoj spletne skupnosti uporabnikov finančnih storitev: V to skupnost morajo biti vključeni sorodniki, prijatelji in sodelavci stranke, da lahko uporabnik iz generacije Y na enem mestu dobi finančne nasvete od ljudi, ki jih ceni, in od zaupanja vrednih strokovnjakov v svoji banki.

Metodologija

V raziskavi skupine Cisco IBSG je sodelovalo 1.055 ameriških potrošnikov, starejših od 18 let. Na 75 vprašanj so odgovarjali pripadniki različnih generacij, tj. pripadniki generacije Y (rojeni med leti 1980 in 1992), pripadniki generacije X (rojeni med leti 1960 in 1979) in pripadniki starejše generacije (rojeni pred letom 1960), da bi si lahko ustvarili točno sliko o željah in trendih v zvezi s finančnimi storitvami za prebivalstvo v različnih generacijah. Raziskavo je izvedla skupina Cisco IBSG Economics Practice, ki raziskuje trende, inovacije in revolucionarne poslovne prakse na 10 vertikalnih trgih. Če želite izvedeti več o raziskavi o bančništvu za prebivalstvo Cisco IBSG, pojdite na
www.cisco.com/go/ibsg/financialservices

Izjave:

 • Jörgen Ericsson, vodja skupine Cisco Internet Business Solutions Group, Financial Services Practice:

»Banke, ki poslujejo s prebivalstvom, imajo zdaj odlično priložnost, da z inovacijami prehitijo druge banke. Pripadniki generacije Y želijo finančne nasvete od zaupanja vrednih virov, pri čemer se odločajo za banke, ki ponujajo tovrstne storitve na najbolj privlačen in ustrezen način. Banke, ki izpolnjujejo zahteve pripadnikov generacije Y, si lahko obetajo znatno rast prihodkov.«

 • Philip Farah, direktor skupine Cisco Internet Business Solutions Group, Financial Services Practice:

»Ob nedavni gospodarski krizi se je vloga generacije Y v ameriškem gospodarstvu neprimerno povečala, medtem ko pripadniki starejše generacije vpliv izgubljajo hitreje, kot smo pričakovali. To bo močno vplivalo na bančništvo za prebivalstvo, saj banke trenutno v veliki meri ponujajo storitve po meri starejših generacij. Zdaj imajo priložnost, da z ustrezno uporabo tehnologij in spremembo obstoječih poslovnih modelov pritegnejo pripadnike generacije Y."

Dodatni viri:

 

O podjetju Cisco Systems

Cisco (NASDAQ: CSCO), vodilni svetovni ponudnik omrežnih storitev, ki spreminja smernice na področju komunikacij, povezovanja in sodelovanja, letos praznuje 25 let tehnoloških inovacij, izvrstnega delovanja in družbene odgovornosti podjetja.  Več informacij o Ciscu lahko najdete na spletni strani http://www.cisco.com. Za aktualne novice obiščite http://newsroom.cisco.com.

Cisco, logotip Cisco in Cisco Systems so registrirani zaščitni znaki podjetja Cisco Systems, Inc. in/ali njegovih podružnic v ZDA in drugih državah. Vsi ostali zapčitni znaki, ki se pojavljajo v tem dokumentu, so last odgovarjajočih podjetij in ustanov. Uporaba besede partner ne pomeni partnerskega odnosa med podjetjem Cisco in katerim koli drugim podjetjem. Ta dokument je sporočilo javnosti podjetja Cisco.


Oseba za odnose z javnostmi:
Nina Kordež
Cisco Slovenija
E: nkorde@cisco.com
T: +386 1 582 3104