Novice

Cisco predstavlja strategijo za inteligentne sisteme električne energije

Celovite omrežne rešitve, zasnovane kot temeljna platforma, ki javnim distribucijskim službam omogočajo izboljšanje energetske učinkovitosti, varnosti in inovacij storitev za električna omrežja


ORLANDO, Florida - WES - Cisco je predstavil osnutek celovite, izredno varne omrežne infrastrukture, ki javnim distribucijskim službam (vodovod, elektrika ipd.) in njihovim naročnikom omogoča učinkovitejše upravljanje z energetskimi viri in porabo.

Ciscov načrt vzpostavlja popolno komunikacijsko strukturo, ki temelji na standardih internetnega protokola in sega od obratov za proizvodnjo električne energije do podjetij in domov. V tradicionalno razdrobljeni sistem distribucije električne energije vnaša inteligentnost, prilagodljivost in dvosmerno komunikacijo. Rešitve pametnih omrežij podjetja Cisco® - Cisco®’s Smart Grid solutions bodo obravnavale kritične točke energetske infrastrukture, od podatkovnih centrov in razdelilno-transformatorskih postaj do omrežij sosesk, podjetij in domov. Javnim distribucijskim službam, ki si prizadevajo za varčevanje z energijo prek njene pametnejše izrabe na zahtevo, za zniževanje izpustov toplogrednih plinov in za inovativne storitve za končne uporabnike, bodo izkušnje, ki jih ima podjetje z načrtovanjem omrežij, temelječih na industrijskih standardih, prinesle prepotrebno strokovno znanje.

Cisco že sodeluje z vodilnimi javnimi podjetji po svetu; zanje in za njihove naročnike oblikuje inovativne omrežne rešitve, s katerimi lahko spremljajo izrabo električne energije, optimizirajo njeno dobavo, zmanjšajo porabo in stroške, izboljšajo varnost sistemov in zmanjšajo njihov vpliv na okolje. V naslednjih mesecih namerava Cisco zagotoviti izdelke in dodatne storitve, ki podpirajo to pobudo - pobudo, jasno usmerjeno na naraščajoči trg komunikacijske infrastrukture pametnih omrežij, za katerega Cisco predvideva, da bo v petih letih narasel na vrednost 20 milijard ameriških dolarjev letno.

Značilnosti in glavne prednosti
Ciscova celovita strategija za varen in inteligenten elektroenergetski sistem bo koristila javnim distribucijskim službam, podjetjem in potrošnikom ter ublažila vpliv na okolje:

  • Industrijo ZDA stanejo stroški izpadov električne energije po podatkih EPRI (Raziskovalnega inštituta za električno energijo) 50 milijard ameriških dolarjev letno. Pametno omrežje (Smart Grid) bo v prihodnosti pomembno zmanjšalo vpliv teh izpadov, prav tako pa bo znižalo izpuste toplogrednih plinov, ki jih proizvedejo ZDA in ki naj bi leta 2030 po ocenah EPRI znašali od 60 do 211 milijonov ton CO2.
  • Različni pilotski projekti, med njimi tudi projekt, ki ga je izvedel laboratorij PNL (Pacific Northwest Laboratory) ministrstva za energetiko ZDA, so pokazali, da Smart Grid tehnologija zmanjša energetsko porabo gospodinjstev za 10 do 15 odstotkov.

Cisco bo zagotovil Smart Grid rešitve za inovacije storitev in optimizacijo omrežij, ki vplivajo na vso energetsko infrastrukturo, od obratov za proizvodnjo energije do podjetij in domov.

  • Varne, prilagodljive in na daljavo vodene rešitve za avtomatizacijo prenosa in distribucije energije bodo optimizirale upravljanje omrežij in njegove stroške. Ciscova stikala in usmerjevalniki so na standardih temelječe platforme, zasnovane za pametnejše, varnejše in učinkovitejše upravljanje velikih in majhnih razdelilno-transformatorskih postaj.
  • Ker omogočajo boljši dostop do podatkov in orodij za analizo, bodo Ciscove rešitve za upravljanje z energijo v gospodinjstvih in podjetjih pripomogle k optimizaciji potreb po energiji, njene rabe in stroškov. Tehnologija Cisco EnergyWise, ki jo je podjetje prvič predstavilo januarja 2009, bo temelj, s pomočjo katerega bodo podjetja upravljala z energijo; poslovne stranke bodo tako lahko izrabile svoje omrežje kot platformo za optimizacijo energije pri svojem poslovanju in v nepremičninah.
  • S Ciscovo vrhunsko ponudbo podatkovnih centrov, ki temeljijo na standardih, lahko javne distribucijske službe analizirajo podatke o energetskih omrežjih in jih nato optimizirajo z izpopolnjenimi tehnikami zbiranja podatkov in s pomnilniškimi sistemi.
  • Ciscove storitve za življenjsko dobo izdelkov ponujajo sistemsko podporo za ustvarjanje in vzdrževanje prilagodljivega, združenega omrežja, ki ustreza specifičnim zahtevam delovanja pametnih omrežij.

To vizijo bo Cisco dosegel prek partnerstev s sistemskimi integratorji, ponudniki industrijskih izdelkov in z javnimi naročniki ter tako zagotovil rešitve za razvoj upravljanja in varčevanja z energijo.

Izjave:
John Chambers, predsednik in izvršni direktor podjetja Cisco

»Omrežne tehnologije bodo postale platforma pametnega in varnejšega energetskega omrežja za 21. stoletje. Cisco ima edinstvene možnosti, da lahko zagotovi združeno komunikacijsko strukturo pametnih omrežij in da javnim naročnikom pomaga pri poslovni preobrazbi, ki bo omogočala učinkovit in uspešen prenos energije in ki bo potrošnikom ponujala nove, okolju prijazne storitve.«

Denis Y. DesRosiers, direktor informatike in podpredsednik sektorja informacijske tehnologije in pripomočkov podjetja ITC Holdings Corp.

»Podjetje ITC meni, da je varno, robustno, na internetnem protokolu temelječe komunikacijsko omrežje nujna platforma za vse dejavnosti pametnih omrežij (Smart Grid) v sistemu prenosa. Cisco je odličen partner pri razvijanju komunikacijskega omrežja, ki podjetju ITC in njegovim strankam omogoča uporabo pametnega omrežja.«

Livio Gallo, glavni izvršni direktor podjetja Enel

»V podjetju Enel menimo, da nam Ciscovo znanje s področja omrežnih tehnologij lahko pomaga pri uvajanju odprtih standardov v industrijo pametnih omrežij, kar ustvarja varno, pametno omrežno infrastrukturo, nujno za celostno upravljanje dobave in porabe energije.  To bo potrošnikom prineslo večjo izbiro in prilagodljivost, koristilo pa bo tudi okolju.«

Dodatni viri:

Informacije o Ciscovi strategiji pametnih omrežij (Smart Grid):
http://www.cisco.com/go/smartgrid

Ciscov blog Ecolibrium:
http://blogs.cisco.com/green

Informacije o Ciscovih rešitvah za povezano upravljanje z energijo:
http://www.cisco.com/web/strategy/energy/index.html

Oseba za odnose z javnostmi:
Nina Kordež
Cisco Slovenija
E: nkorde@cisco.com
T: +386 1 582 3104