Novice

Cisco objavil finančne rezultate drugega četrtletja

 • Prihodki od prodaje v drugem četrtletju: 9,1 milijarde ameriških dolarjev (7,5-odstotni upad v primerjavi z enakim obdobjem lani).
 • Čisti dobiček v drugem četrtletju: 1,5 milijarde ameriških dolarjev po standardu GAAP; 1,9 milijarde ameriških dolarjev brez upoštevanja standarda GAAP.
 • Dohodek na delnico v drugem četrtletju: 0,26 ameriškega dolarja po standardu GAAP (21,2-odstotni upad v primerjavi z enakim obdobjem lani); 0,32 ameriškega dolarja brez upoštevanja standarda GAAP (15,8-odstotni upad v primerjavi z enakim obdobjem lani).
 • Finančni tokovi v drugem četrtletju 8,2 milijarde ameriških dolarjev
 • Denar in druga denarna sredstva ter naložbe: 29,5 milijarde ameriških dolarjev

Cisco je objavil finančne rezultate drugega četrtletja poslovnega leta, ki se je končalo 24. januarja 2009. Cisco poroča, da je v drugem četrtletju dosegel čisti prihodek od prodaje v višini 9,1 milijarde USD, čisti dobiček na osnovi splošno sprejetih računovodskih načel (GAAP) v višini 1,5 milijarde USD ali 0,26 USD na delnico in čisti dobiček brez upoštevanja standarda GAAP v višini 1,9 milijarde USD ali 0,32 USD na delnico.

»Pokazalo se je, da so finančni temelji družbe Cisco tudi v obdobju občutnih ekonomskih izzivov trdni,« je izjavil John Chambers, predsednik in izvršni direktor podjetja. »Prepričani smo, da bomo lahko še naprej izpolnjevali dolgoročne načrte in strategije, vstopali na nove trge in med obstoječimi poslovnimi priložnostmi poiskali najboljše. Naš cilj je, da pospešimo usklajevanje virov s prednostnimi priložnostmi za rast v prihodnosti, postopoma zmanjšamo stroške poslovanja, zgradimo še trdnejše odnose s strankami in na ta način ohranimo dolgoročni vodilni položaj na trgu.«

Rezultati v skladu s standardom GAAP
  2. četrtletje 2009 2. četrtletje 2008 V primerjavi z drugim četrtletjem 2008
Prihodki od prodaje 9,1 milijarde USD 9,8 milijarde USD -7,5 %
Čisti dobiček 1,5 milijarde USD 2,1 milijarde USD  -27,0 %
Dobiček na delnico 0.26 USD 0.33 USD  -21,2 %

Rezultati brez upoštevanja standarda GAAP
  2. četrtletje 2009 2. četrtletje 2008 V primerjavi z 2. četrtletjem 2008
Čisti dobiček 1,9 milijarde USD 2,4 milijarde USD -21,5 %
Dobiček na delnico 0,32 USD 0,38 USD  -15,8 %
 • Prihodki od prodaje v prvih šestih mesecih poslovnih let 2009 in 2008 so bili 19,4 milijarde ameriških dolarjev. Čisti dobiček je v prvi polovici poslovnega leta 2009 po standardu GAAP znašal 3,7 milijarde ameriških dolarjev ali 0,63 ameriškega dolarja na delnico, v poslovnem letu 2008 pa 4,3 milijarde ali 0,68 ameriškega dolarja na delnico. Če ne upoštevamo standarda GAAP, je v prvi polovici poslovnega leta 2009 čisti dobiček znašal 4,4 milijarde ameriških dolarjev ali 0,74 ameriškega dolarja na delnico, v prvi polovici leta 2008 pa 4,9 milijarde ameriških dolarjev ali 0,78 ameriškega dolarja na delnico.

Drugi finančni podatki

 • Denarni tok iz poslovanja je v drugem četrtletju poslovnega leta 2009 znašal 3,2 milijarde ameriških dolarjev; v enakem obdobju lani je znašal 2,4 milijarde ameriških dolarjev, konec prvega četrtletja poslovnega leta 2009 pa 2,7 milijarde ameriških dolarjev.
 • Denar ter druga denarna sredstva in naložbe so ob koncu drugega četrtletja poslovnega leta 2009 znašali 29,5 milijarde ameriških dolarjev; konec četrtega četrtletja poslovnega leta 2008 so znašali 26,2 milijarde ameriških dolarjev, konec prvega četrtletja poslovnega leta 2009 pa 26,8 milijarde ameriških dolarjev.
 • Nezapadli prihodki so ob koncu drugega četrtletja poslovnega leta 2009 znašali 9,3 milijarde ameriških dolarjev; konec poslovnega leta 2008 so znašali 8,9 milijarde ameriških dolarjev, konec prvega četrtletja poslovnega leta 2009 pa 8,8 milijarde ameriških dolarjev.
 • V drugem četrtletju poslovnega leta 2009 je Cisco odkupil 37 milijonov navadnih delnic po povprečni ceni 16,40 ameriškega dolarja za delnico in v skupni nakupni vrednosti 600 milijonov ameriških dolarjev. Stanje z dne 24. januarja 2009 kaže, da je Cisco ponovno kupil in odkupil 2,7 milijarde lastnih navadnih delnic po povprečni ceni 20,57 ameriškega dolarja na delnico in v približnem skupnem nakupnem znesku 55,2 milijarde ameriških dolarjev od začetka programa odkupa. Z dne 24. januarja 2009 je v skladu s pooblastilom ostalo za odkup še 6,8 milijarde ameriških dolarjev, za kar ni določen končni datum.
 • Ob koncu drugega četrtletja poslovnega leta 2009 so dnevi vezave terjatev znašali 29 dni; konec četrtega četrtletja poslovnega leta 2008 so znašali 34 dni, konec prvega četrtletja poslovnega leta 2009 pa 29 dni.
 • Na koncu drugega četrtletja poslovnega leta 2009 je bil koeficient obračanja zalog na osnovi standarda GAAP 11,6, ob koncu četrtega četrtletja poslovnega leta 2008 in ob koncu prvega četrtletja poslovnega leta 2009 pa 11,9. Koeficient obračanja zalog brez upoštevanja standarda GAAP je na koncu drugega četrtletja poslovnega leta 2009 znašal 11,3, na koncu zadnjega četrtletja poslovnega leta 2008 je znašal 10,2, na koncu prvega četrtletja poslovnega leta 2009 pa 11,6.
 • »Kljub neugodnemu makro-ekonomskemu okolju je Cisco v drugem četrtletju v denarnih tokovih iz poslovanja ustvaril 3,2 milijarde ameriških dolarjev, kar pomeni denar in naložbe v višini 29,5 milijarde ameriških dolarjev,« je povedal Frank Calderoni, finančni direktor podjetja Cisco. »Menim, da nam naš poslovni model in finančno stanje zagotavljata dve ključni zmogljivosti:  hitrost in prilagodljivost. Prepričani smo, da smo uspešno zmanjšali tveganja našega poslovanja, Cisco pa je še vedno v položaju, ko lahko izkorišča nove priložnosti.«

Izbrani globalni poslovni podatki

 • Cisco je svoj prvi večji mejnik pri naložbah v Južni Afriki v okviru programa National Industrial Participation Programme postavil s prvimi diplomanti Ciscovega programa Global Talent Acceleration Program.
 • Cisco je praznoval prvo obletnico centra Globalisation Centre East, ki je postal vrhunski model za tehnološko rast, inovacije in nadarjenost.

Nakupi in naložbe

 • Cisco je zaključil prevzem podjetja Jabber, Inc., ki ponuja programsko opremo za neposredno sporočanje in izmenjavo podatkov o prisotnosti. Podjetje Jabber je postalo del Ciscove skupine Collaboration Software Group.
 • Cisco je objavil, da bo povečal svoj delež delnic v podjetju VMware, Inc., kar pomeni, da bo njegov delež v podjetju VMware približno 1,7 odstotka izdanih navadnih delnic.

Ciscove inovacije

 • Cisco je naznanil novo dostopno točko Cisco® Aironet® 1140 Series Access Point, s katero bo standard 802.11n povezal z novimi rešitvami, ki bodo enostavnejše za uvedbo, zanesljivejše in zmogljivejše.
 • Cisco je zarisal svojo strategijo uvedbe poenotenega računalništva v podatkovnem centru.
 • Cisco je z aplikacijo za sestanke za telefon iPhone, imenovano Cisco WebExTM, svoje spletne konference in zmogljivosti sodelovanja razširil tudi na Applove telefone iPhone 3G.
 • Cisco je predstavil usmerjevalnik za združevanje storitev Cisco 9000 Series Aggregation Services Router, ki izpolnjuje potrebe ponudnikov storitev po večji hitrosti, (dolgo)trajnosti, bogatih storitvah in učinkovitosti robnih omrežij.
 • Cisco je naznanil rešitev Linksys® by Cisco Wireless Home Audio, ki z uporabo tehnologije Wireless-N prinaša bogato zvočno doživetje v vse sobe doma, in središče Linksys by Cisco Media Hub, ki omogoča preprost dostop in delo z digitalno vsebino. Tu se zbirajo, organizirajo in predstavljajo vsi digitalni videoposnetki, fotografije in glasba, ki jih imajo uporabniki shranjene po različnih napravah.
 • Cisco je predstavil Cisco EosTM, ki je gostiteljska »white-label« programska platforma, ki omogoča medijskim hišam in drugim podjetjem zabavne industrije, da okoli svoje vsebine ustvarjajo, upravljajo in širijo spletne skupnosti.

Izbrana obvestila za stranke

 • Cisco je svojo tehnologijo videoposnetkov z visoko ločljivostjo in naprednih komunikacij uvedel tudi na stadionu Yankee, s čimer je za oboževalce ustvaril edinstveno doživetje.
 • Cisco, ameriška državna hokejska liga (NHL) in ameriško združenje igralcev v ligi NHL so objavili nov strateški dogovor, po katerem bo Cisco podprl strateške pobude lige za digitalne medije s svojo tehnologijo, zasnovano z namenom, da milijonom hokejskih navdušencev po celotni Severni Ameriki ponudi digitalne videoposnetke z njihovimi najljubšimi ekipami in igralci.
 • Podjetje Deutsche Telekom je svojo širokopasovno infrastrukturo razširilo z uvedbo tehnologije Cisco IP Service Engine, s katero izpolnjuje zahteve uporabnikov.
 • Madžarski ponudnik storitev Magyar Telekom je svoj sedež s pomočjo virtualnih sob za sestanke Cisco TelePresenceTM povezal s svojimi podružnicami v jugovzhodni Evropi.
 • V Maleziji je podjetje YTL e-Solutions Berhad začelo strateško sodelovati s Ciscom, cilj sodelovanja pa je ustvariti jedrno omrežje WiMAX na malezijskem polotoku.
 • Ruska državna banka TRUST je svoje državno komunikacijsko omrežje nadgradila s sistemom Cisco Unified Communications, ki ponuja varno in neprekinjeno večstoritveno komunikacijo v Rusiji.
 • Na Japonskem je podjetje Capcom Co., Ltd uvedlo rešitev Cisco Unified Communications, s katero je izboljšalo učinkovitost delavcev, in sicer s koordinacijo telefonov, računalnikov in prisotnosti.
 • SENA, kolumbijska državna storitev za učenje, je izbrala Cisco za nadgradnjo in integracijo 175 pisarn, ki Kolumbijcem omogoča dostop do virtualnih programov za izobraževanje in usposabljanje.

Oseba za odnose z javnostmi:
Nina Kordež
Cisco Slovenija
E: nkorde@cisco.com
T: +386 1 582 3104