Novice

Mala in srednje velika podjetja (smb) v Sloveniji so opredelila ključne tehnologije

V prvi polovici leta 2007 je Cisco Slovenija izvedel raziskavo na področju SMB, ki je ključni dejavnik slovenskega gospodarstva, saj predstavljajo kar 99 odstotkov vseh slovenskih podjetij in skupno zaposlujejo 81 odstotkov vseh zaposlenih. Sodobna informacijska in komunikacijska tehnologija je najpomembnejši dejavnik razlikovanja, ki tem podjetjem pomaga tako povečati storilnost kot tudi oskrbo zaposlenih z najnovejšimi komunikacijskimi tehnologijami in doseganje večje konkurenčnosti na domačem in mednarodnem trgu.

Rezultati so pokazali da se ta segment podjetij zaveda pomembnosti tehnologij pri doseganju poslovnih ciljev, saj so mnogi anketiranci odgovorili, da so v zadnjem letu in pol nadgradili svoje lokalno omrežje (LAN). Najsodobnejša omrežna infrastruktura podjetjem omogoča združitev prenosa zvoka in podatkov v eno samo omrežje, ki ga nato lahko uporabljajo kot platformo za najrazličnejše storitve in aplikacije, kot so na primer aplikacije na področju komunikacije in sodelovanja. Z integrirano omrežno platformo je mogoče preprosto združiti podatkovne zbirke, sisteme finančnega upravljanja in sisteme za upravljanje odnosov s strankami (CRM) ter pri tem zagotoviti optimalno rabo informacijske tehnologije in človeških virov.

Podjetja vedno bolj cenijo tehnologije, ki povečujejo storilnost mobilnih zaposlenih, kar dokazuje dejstvo, da je 70 odstotkov anketiranih izrazilo namero svojim mobilnim zaposlenim omogočiti oddaljen dostop, s čimer bodo lahko dostopali do omrežja podjetja ne glede na lokacijo dostopa. Omenjeni odstotek je skladen s statističnimi podatki za Zahodno Evropo, kjer 60-70 odstotkov majhnih in srednje velikih podjetij navaja oddaljen dostop do omrežja podjetja kot tehnologije, ki jih preprosto morajo imeti.

Za omogočanje oddaljenega dostopa je potrebna večja varnost, na primer tehnologij navideznih zasebnih omrežij (VPN - Virtual Private Network) o katerih razmišlja 30 odstotkov anketiranih slovenskih podjetij. V tem oziru je pomembno tudi zavedanje o varnostnih grožnjah in povečanja zaščite omrežja podjetja, sploh glede na to, da varnostne grožnje še nikoli niso bile tako razširjene. Zloglasni virus "Slammer" je na primer na vrhuncu svojega "pohoda" v sekundi okužil 55 milijonov gostiteljskih računalnikov. Za podjetja, ki nimajo lastnih varovalnih mehanizmov, je ključno imeti varno in preprosto prilagodljivo omrežje.

Raziskava, ki je vključevala 329 slovenskih podjetij s 50-999 zaposlenimi, je prav tako pokazala, da ima skoraj polovica anketiranih podjetij v naslednjih 12 mesecih načrte za prenos komunikacij na VoIP, saj želijo prihraniti stroške in omogočiti uvedbo novih načinov komunikacije, kot so rešitve Unified Communications, spletne konference in podobno.

Čeprav je videti, da se mala in srednje velika podjetja zavedajo konkurenčnih prednosti, ki jih prinaša uvedba novih tehnologij, je raziskava pokazala tudi, da podjetja varnostnemu kopiranju in shranjevanju podatkov, oziroma virtualizaciji podatkovnih središč ne pripisujejo večjega pomena, saj je samo 18 odstotkov anketiranih podjetij potrdilo, da v prihodnjih 12 mesecih načrtuje investicije v pomnilniška omrežja SAN (Storage Area Network).

Cisco je posebej za potrebe segmenta SMB razvil pametni poslovni zemljevid - načrt (Smart Business Roadmap), ki navaja konkretne tehnološke rešitve za doseganje posameznih kratkoročnih in dolgoročnih poslovnih ciljev s posebnim poudarkom na odzivnosti strank, operativni učinkovitosti, obvladovanju stroškov in varnosti poslovnih podatkov. Ponudba podjetja Cisco vključuje tudi pametni sistem za poslovno komunikacijo s prilagojeno družino pametnih, preprostih in varnih izdelkov, storitev ter podporo za majhna in srednje velika podjetja.

O podjetju Cisco Systems

Cisco Systems, Inc. (NASDAQ: CSCO) je vodilni proizvajalec omrežnih rešitev za internet. Novice in informacije so na voljo na www.cisco.com. Za aktualne novice obiščite spletno stran http://newsroom.cisco.com.

Cisco, Cisco Systems, logotip Cisco Systems so registrirani zaščitni znaki podjetja Cisco Systems, Inc. in/ali njegovih podružnic v ZDA in drugih državah. Scientific Atlanta, D9050, iLYNX in ROSA so zaščitni znaki podjetja Scientific Atlanta, Inc in/ali njegovih podružnic. Vsi drugi zaščitni znaki, omenjeni v tem dokumentu, so last odgovarjajočih podjetij in ustanov. Uporaba besede partner ne pomeni partnerskega odnosa med Cisco in katerimkoli drugim podjetjem. Cisco Systems International BV so dobavitelji Cisco opreme v Evropi, podružnica v lasti Cisco Systems, Inc.

Oseba za odnose z javnostmi:
Meta Jurca
Cisco Systems
E: mjurca@cisco.com
T: +386 1 582 3103