Novice

Cisco Systems objavil rezultate poslovanja za četrto

 • Prihodki od prodaje v četrtem četrtletju: 9,4 milijarde USD.
 • Čisti dobiček v četrtem četrtletju, izkazan v skladu s splošno sprejetimi računovodskimi načeli (GAAP - generally accepted accounting principles): 1,9 milijarde USD; čisti dobiček 2,3 milijarde USD pro forma.
 • Dohodek na delnico v četrtem četrtletju: 0,31 USD v skladu z GAAP; 0,36 USD pro forma.
 • Prihodki od prodaje v poslovnem letu 2007: 34,9 milijarde USD.
 • Čisti dobiček v poslovnem letu 2007, izkazan v skladu s splošno sprejetimi računovodskimi načeli (GAAP - generally accepted accounting principles): 7,3 milijarde USD; čisti dobiček 8,4 milijarde USD pro forma.
 • Dohodek na delnico v poslovnem letu 2007: 1,17 USD v skladu z GAAP; 1,34 USD pro forma.

SAN JOSE, Kalifornija - Cisco, vodilni svetovni proizvajalec omrežne internetne opreme, ki spreminja način, kako se ljudje povezujemo, komuniciramo in sodelujemo, je objavilo rezultate četrtega četrtletja poslovnega leta, ki se je končalo 28. julija 2007.

"Podjetje Cisco je doseglo še eno rekordno četrtletje poslovanja na vseh svojih področjih," je povedal John Chambers, predsednik in generalni direktor Cisca. "Uspešno poslovanje je bilo tudi tokrat posledica uravnoteženega pristopa do izdelkov in storitev ter različnih področij in segmentov strank, pa tudi naše sposobnosti, da zaznamo ključne tržne spremembe in se na njih primerno odzovemo."

"Prepričani smo, da nas v naslednjem poslovnem letu čaka nova doba na področju omrežij, ki smo jo poimenovali druga faza interneta. Menimo, da bodo tehnologije, ki omogočajo sodelovanje in Web 2.0, predstavljale gonilno silo te nove faze, pa tudi vedno pomembnejši tržni trend za podjetja. Sodelovanje je že bistveno spremenilo skoraj vsa področja notranjega poslovanju podjetij in omogočilo opazen dvig storilnosti in učinkovitosti. Prepričani smo, da bo ta novi model Ciscu omogočil prepoznavanje in uresničitev tržnih priložnosti učinkoviteje kot kdaj koli prej v zgodovini Cisca."

Rezultati prikazani v skladu z GAAP
  Q4 2007 Q4 2006 V primerjavi s Q4 2006
Prihodki od prodaje $ 9,4 milijarde $ 8,0 milijarde + 18,1 %
Cisti dobicek $ 1,9 milijarde $ 1,5 milijarde + 25,0 %
Dohodek na delnico $ 0,31 $ 0,25 + 24,0 %

Rezultati
  Q4 2007 Q4 2006 V primerjavi s Q4 2006
Cisti dobicek $ 2,3 milijarde $ 1,9 milijarde + 21,2 %
Dohodek na delnico $ 0,36 $ 0,30 + 20,0 %

Rezultati prikazani v skladu z GAAP
  FY 2007 FY 2006 V primerjavi s FY 2006
Prihodki od prodaje $ 34,9 milijarde $ 28,5 milijarde + 22,6 %
Cisti dobicek $ 7,3 milijarde $ 5,6 milijarde + 31,4 %
Dohodek na delnico $ 1,17 $ 0,89 + 31,5 %

Rezultati
  FY 2007 FY 2006 V primerjavi s FY 2006
Cisti dobicek $ 8,4 milijarde $ 6,9 milijarde + 21,6 %
Dohodek na delnico $ 1,34 $ 1,10 + 21,8 %

Celovit tabelarični prikaz poslovnih rezultatov je na ogled na spletni strani www.cisco.com.

Finančni poudarki

 • Denarni tok iz poslovanja je v četrtem četrtletju poslovnega leta znašal 2,7 milijarde USD. Za primerjavo - v enakem obdobju lani je znašal 2,3 milijarde USD, konec tretjega četrtletja tekočega poslovnega leta pa 2,4 milijarde USD. Denarni tok iz poslovanja je v poslovnem letu 2007 znašal 10,1 milijarde USD, v primerjavi s poslovnim letom 2006 pa 7,9 milijarde USD.
 • Denar, druga denarna sredstva in naložbe so ob koncu četrtega četrtletja poslovnega leta 2007 znašali 22,3 milijarde USD. Za primerjavo - konec poslovnega leta 2006 so znašali 17,8 milijarde USD, konec tretjega četrtletja poslovnega leta 2007 pa 22,3 milijarde USD.
 • V četrtem četrtletju poslovnega leta 2007 je Cisco odkupil za 54 milijonov navadnih delnic po povprečni ceni 27,33 USD za delnico in v skupni nakupni vrednosti 1,5 milijarde USD. V poslovnem letu 2007 je Cisco odkupil za 297 milijonov navadnih delnic po povprečni ceni 26,12 USD in v skupni nakupni vrednosti 7,8 milijard USD. Od 28. julija 2007, je podjetje odkupilo in upokojilo 2,2 milijardi lastnih navadnih delnic po povprečni ceni 19,40 USD na delnico in v približnem skupnem nakupnem znesku 43,2 milijardi USD od začetka programa odkupa.
 • Obrat zalog je v skladu z računovodskimi standardi (GAAP) v četrtem četrtletju poslovnega leta 2007 znašal 10,3, v primerjavi z enakim obdobjem lani 8,5, ob koncu tretjega četrtletja poslovnega leta 2007 pa 8,8.

"Zelo smo zadovoljni z našim poslovanjem četrtega četrtletja poslovnega leta 2007," je povedal Dennis Powell, finančni direktor Cisca. "Naša strategija je delati konsistentno, izpolnjevati in presegati vsakoletna pričakovanja. Tu se kaže tudi Ciscova sposobnost višanja vrednosti za delničarja, ki v povprečju znaša 22 % dohodka na rast delnice, kar podjetju uspešno uspeva že zadnjih 16 let."

Poslovni poudarki

Prevzemi

 • Objava odkupa lastniškega deleža v podjetju VMware, Inc., v skladu z veljavno zakonodajo in drugimi predpisi, v vrednosti 150 milijonov ameriških dolarjev. Cilj naložbe je okrepiti sodelovanje med podjetji, ki bo omogočilo hitrejše uvajanje virtualizacijskih izdelkov podjetja VMware na podlagi Cisco omrežne infrastrukture.
 • Zaključek prevzema podjetij WebEx Communications, Inc., IronPort Systems, Inc. in BroadWare Technologies, Inc.

Predstavitve novih proizvodov

 • Napoved večje razširitve omrežja Cisco Unified Wireless Network, vključno z novo brezžično rešitvijo in novo programsko opremo za enotno brezžično omrežje, ki omogoča mobilizacijo sredstev v poslovnem okolju podjetij.
 • Predstavitev vrste inovativnih izdelkov in rešitev za podatkovne centre, s katerimi bodo stranke lahko bolje izkoristile svoja sredstva, zagotovile uspešnejše ohranjanje poslovanja, zgradile stroškovno učinkovita omrežja diskovnih sistemov in izboljšale varnost podatkov. Predstavljena je bila tudi zasnova podatkovnega centra Data Center 3.0, ki predstavlja Ciscovo vizijo podatkovnih centrov prihodnje generacije.
 • Predstavitev izdelka Self-Defending Network v. 3.0, razširitev Ciscove obstoječe strategije za varnost omrežij, ki zdaj vključuje tudi možnosti za nadzor omrežnega prometa ter združuje omrežno varnost z možnostmi za pregledovanje elektronske pošte, spletnega prometa in kratkih sporočil, ki jih je razvilo podjetje IronPort.
 • Predstavitev izdelkov In-Store Mobility Solutions, ki z izredno varnimi, prilagodljivimi in nadgradljivimi mobilnimi rešitvami omogočajo preoblikovanje poslovanja trgovin ter izboljšanje nakupovalne izkušnje strank.
 • Predstavitev podpore sistemu Content Delivery System za pretočne internetne medije, ki ponudnikom internetnih storitev omogoča uvedbo razvedrilnih video sistemov prihodnje generacije.
 • Predstavitev izboljšanega gigabitnega pametnega stikala za majhna podjetja in preprost spletni vmesnik podjetja Linksys®, ki podjetjem omogoča upravljanje in nastavitev omrežij tudi, če nimajo zaposlenih IT strokovnjakov.
 • Napoved novih RF Gateway serij izdelkov Universal Edge QAM podjetij Cisco in Scientific Atlanta, ki ponudnikom kabelskih storitev omogočajo večjo učinkovitost, zanesljivost in izbiro pri uvajanju novih storitev na področju videa na zahtevo, digitalnega videa in hitrega prenosa podatkov.

Predstavitve novih proizvodov

 • Podjetje Scottrade je objavilo uvedbo novega sodobnega podatkovnega centra, ki bo omogočilo nadaljnjo rast poslovanja in zadovoljevanje potreb strank, saj bo podjetje lahko obdelalo več kot milijon transakcij na dan. Podatkovni center, ki je ključnega pomena za poslovanje podjetja, sestavlja vrsta Cisco omrežnih izdelkov, vključno s 50 stikali Cisco Catalyst serije 6500.
 • Podjetje NTELOS je objavilo uvedbo usmerjevalnega sistema Cisco CRS-1, ki podpira konvergentne storitve za podjetja in gospodinjstva, vključno z navideznimi zasebnimi omrežji Layer 2 in Layer 3 ter storitvami IPTV.
 • Vlada kanadske pokrajine Saskatchewan bo uporabila Cisco brezžične rešitve za rabo na prostem ter tako podjetjem, zasebnim uporabnikom in obiskovalcem štirih največjih mest v tej pokrajini omogočila prost dostop do interneta. To bo največje brezžično omrežje na prostem v Kanadi in prvo tovrstno omrežje v Severni Ameriki, ki ima podporo na ravni pokrajine oziroma države.
 • Podjetje Airbus je končalo uvedbo sistema Cisco Unified Communications, ki bo prispeval k boljšemu sodelovanju, večji storilnosti in preprostejši komunikacijski infrastrukturi za 45.000 zaposlenih. Ob zaključku uvedbe sistema je skupno število dobavljenih IP telefonov Cisco Unified 12 milijonov.
 • Afganistanska univerzitetna bolnišnica Aga Khan iz Kabula je predstavila telemedicino - prvo tovrstno rešitev v Afganistanu, ki bo s pomočjo širokopasovnih povezav, brezžičnih videokonzultacij in tehnologij za prenos digitalne slike prispevala k lažji dostopnosti in izvajanju zdravstvenih storitev. Projekt naj bi s prenosom podatkov v realnem času bolnišnicam v Afganistanu omogočil dostop do znanja tujih strokovnjakov na področju specialistične diagnostike, zdravljenja in izobraževanja.
 • Visoka šola inženirstva Bapatla v Indiji načrtuje uvedbo Cisco digitalnega predstavnostnega sistema, ki naj bi z oddaljenim predvajanjem in ogledom predavanj, videa na zahtevo in drugega gradiva prispeval k nadgradnji učnega okolja in ustvarjanju učne izkušnje, ki je neodvisna od kraja in časa.

Ključni poudarki

 • Pri izvedbi največje mednarodne vaje na področju usklajenosti delovanja komunikacijskih sistemov Combined Endeavor 2007 je bila uporabljena IP infrastruktura za preverjanje in dokumentiranje usklajenosti delovanja ključnih komunikacijskih sistemov 42 držav, ki temelji na Cisco rešitvah. Komunikacijski sistemi so pomembni pri izvajanju človekoljubnih in mirovnih misij ter dostavi pomoči v primeru naravnih nesreč.

Za več podrobnosti o sporočilu za medije na http://newsroom.cisco.com/dlls/2007/fin_080707.html.

O podjetju Cisco Systems

Cisco Systems, Inc. (NASDAQ: CSCO) je vodilni proizvajalec omrežnih rešitev za internet. Novice in informacije so na voljo na www.cisco.com. Za aktualne novice obiščite spletno stran http://newsroom.cisco.com.

Cisco, Cisco Systems, logotip Cisco Systems so registrirani zaščitni znaki podjetja Cisco Systems, Inc. in/ali njegovih podružnic v ZDA in drugih državah. Scientific Atlanta, D9050, iLYNX in ROSA so zaščitni znaki podjetja Scientific Atlanta, Inc in/ali njegovih podružnic. Vsi drugi zaščitni znaki, omenjeni v tem dokumentu, so last odgovarjajočih podjetij in ustanov. Uporaba besede partner ne pomeni partnerskega odnosa med Cisco in katerimkoli drugim podjetjem. Cisco Systems International BV so dobavitelji Cisco opreme v Evropi, podružnica v lasti Cisco Systems, Inc.

Oseba za odnose z javnostmi:
Meta Jurca
Cisco Systems
E: mjurca@cisco.com
T: +386 1 582 3103