Novice

Neprimeren stil vodenja mobilnih zaposlenih lahko resno

LONDON, Velika Britanija - Ciscova raziskava je pokazala, da številna podjetja ne izkoriščajo vseh prednosti mobilnih zaposlenih. Neprimerna izbira posameznikov za tovrstno obliko dela, neprimeren stil vodenja in izbira neprimernih komunikacijskih sredstev lahko resno ogrozijo uspešnost mobilnih zaposlenih. Preveč ali premalo komunikacije ima lahko namreč izrazito negativne posledice; pomanjkanje redne komunikacije lahko povzroči stres in občutek osamljenosti, pretirano vmešavanje v delo posameznih zaposlenih pa lahko uniči medsebojno zaupanje. Ugotovitve raziskave so toliko bolj pomembne ob upoštevanju napovedi podjetja Data Corporation1, po kateri bodo mobilni zaposleni do leta 2009 predstavljali kar četrtino svetovnega aktivnega delovnega prebivalstva.

Raziskava z naslovom "Spoznavanje in vodenje mobilnih zaposlenih", ki so jo za Cisco izvedli strokovnjaki psihologije dela iz podjetja Pearn Kandola, se osredotoča na poslovne in medčloveške izzive mobilnih zaposlenih. Izpostavlja namreč prevladujoče osebnostne lastnosti učinkovitih mobilnih zaposlenih, analizira kulturne vplive, ki so jim ti izpostavljeni, ter poudarila primere najboljše prakse vodenja ob upoštevanju težav, značilnih za to obliko dela. Raziskovanje je vključevalo pet regij: Zahodno Evropo, Rusijo in Skupnost neodvisnih držav, Srednjo in Vzhodno Evropo, Bližnji Vzhod in Afriko ter Latinsko Ameriko in Karibe.

"Nenehno naraščanje potreb po mobilnem delu od podjetij zahteva predvsem prilagajanja stila vodenja,," meni Stuart Duff, strokovnjak psihologije dela pri podjetju Pearn Kandola in avtor raziskave. "Mobilnih zaposlenih vodje ne smejo obravnavati na enak način kot obravnavajo zaposlene v pisarni. Pri komuniciranju morajo biti učinkoviti, hkrati pa morajo graditi dobre medosebne odnose ter stil vodenja uspešno prilagajati različnim značajem v t.i. mobilni skupini. Podjetja morajo mobilnim zaposlenim zagotoviti tudi ustrezna orodja in sredstva komuniciranja ter jim omogočiti povezljivost s pisarno, podobno kot jo imajo tisti, ki fizično delajo v pisarni."

Med značilnostmi uspešnih mobilnih zaposlenih so običajno visoka motiviranost, vzdržljivost, ekstrovertiranost in neodvisnost, zato morajo podjetja pri izbiri tovrstnih novih sodelavcev temeljito preveriti tudi te lastnosti.

Obstaja več osebnostnih profilov zaposlenih, ki so lahko uspešni v mobilnem delovnem okolju:

  • iskalec stimulacij - je ekstravertiran in ga motivira stik z ljudmi;
  • vztrajni borec za preživetje - je čustveno stabilen, ima nizko stopnjo nevrotičnosti in dobro dela pod pritiskom;
  • radovedni raziskovalec - je ustvarjalen, odprt za nove ideje in so mu všeč raznolike izkušnje;
  • neodvisni igralec, ki sprejema odločitve - ohranja neodvisen način razmišljanja in ceni, če mu zaupajo, da bo dobro opravljal delo tudi brez nadzora;
  • disciplinirani ambicioznež - je skrben in zelo motiviran.

Dober vodja mora zaupati posameznikom v svoji t.i. mobilni skupini in jim omogočiti, da samoiniciativno razporejajo delovne obveznosti, pri tem pa mora nenehno poudarjati zastavljene cilje, ne pa tudi načinov za njihovo doseganje. Vodja mora sodelovati tudi pri ustvarjanju t.i. mobilne delovne etike, pri čemer je redna komunikacija ključnega pomena. Nujno je torej, da vodje omogočijo enak dostop do komunikacijskih sredstev, kot ga imajo tisti, ki fizično delajo v pisarni. Da bi preprečili osamitev, izključenost in demotivacijo mobilnih zaposlenih, morajo vodje zagotoviti osnovo za t.i. "vidnost, prisotnost" le-teh znotraj podjetja. Ustvarjanje forumov za izmenjavo informacij kot so SMS sporočila in orodja spletne prisotnosti so le nekatera izmed orodij, s katerimi lahko razvijajo občutek vključenosti pri mobilnih zaposlenih, z orodji, ki omogočajo prenos videa pa lahko zmanjšajo občutek ločenosti, saj omogočajo večjo dosegljivost in stik z drugimi člani skupine, ki delajo na daljavo.

Geografska pogojenost razširjenosti mobilnih zaposlenih se s kulturnega vidika močno razlikuje predvsem na območju Zahodne Evrope, kjer je stopnja mobilnega dela na Nizozemskem 46-odstotna, na Finskem je 45-odstotna, v Španiji 17-odstotna, na Portugalskem pa le 8-odstotna2. Čeprav gre razhajanja delno pripisati "omrežni pripravljenosti" posameznih držav (nagnjenost držav, da izkoristijo priložnosti, ki jih ponujata informacijska in komunikacijska tehnologija), imajo pomembno vlogo pri tem tudi kulturne razlike.

Države v razvoju, kjer uporaba mobilnih telefonov presega uporabo fiksnih, predstavljajo plodna tla za kakovostne preskoke zastarelih tehnologij in uvedbo mobilnega načina dela. Raziskava je med drugim pokazala, da čeprav države na Bližnjem Vzhodu in v Afriki uspešno izrabljajo prednosti mobilnega načina dela pri zagotavljanju ravnovesja med delom in zasebnim življenjem, nekatere države, kot so Argentina, Brazilija in Mehika (kulture so izredno dialoško usmerjene in prebivalci raje komunicirajo v živo) zaostajajo pri uvedbi mobilnega načina dela. V teh državah velika podjetja in multinacionalke same skrbijo za podporo, ki je potrebna za mobilno delo.

V povezavi z analizo geografske zastopanosti mobilnega dela, je raziskava izpostavila značilnosti kultur, v katerih je mobilno delo bolj verjetno. Prva so t.i. "feminizirane kulture", tj. kulture, ki so bolj nagnjene k delitvi odgovornosti pri vzgoji otrok med moškim in žensko, so tudi bolj naklonjene družinam ter posledično prijaznejšim, bolj družinam prilagojenim praksam dela, kot je npr. mobilno delo. Druge kulture, v katerih je odstotek mobilnega dela bolj zastopan, pa so t.i. "podatkovno usmerjene kulture", ki običajno bolj kot ostale poudarjajo storilnost in učinkovitost, zato spodbujajo samostojno delo, zgoščeno komunikacijo in uporabo novih tehnologij.

"Podjetja, če želijo doseči večjo storilnost mobilnih zaposlenih, se morajo spopasti s številnimi težavami," meni Clive Sawkings, vodja področja združenih komunikacij pri Ciscu. "Pomembno je zagotoviti ustrezno komunikacijsko opremljenost mobilnih zaposlenih. V pomoč so lahko orodja spletne prisotnosti in za prenos videa, saj ta lahko zmanjšajo občutek osamljenosti in hkrati omogočajo vpogled dosegljivosti ostalih članov njihove skupine. Podjetja morajo poskrbeti tudi za razvoj usposobljenih vodij, izbrati prave kandidate ter zagotoviti ustrezna sredstva in podporo za ustvarjanje uspešnosti mobilnih zaposlenih."

Raziskavo z naslovom "Spoznavanje in vodenje mobilne delovne sile" si lahko ogledate na spletnem mestu News@Cisco na http://newsroom.cisco.com. Več informacij o rešitvah podjetja Cisco za mobilno delo in združenih komunikacijah (Unified Communications) je na voljo na naslovu www.cisco.com/go/mobility ali www.cisco.com/unifiedcommunications.

  1. Forecast and Analysis, IDC, oktober 2005.Idc
  2. Vir: Empirica (2002) Work, employment and skills. (poročilo SIBIS št..5 Commision of the European Communities, Bruselj) 2002

O podjetju Cisco Systems

Cisco Systems, Inc. (NASDAQ: CSCO) je vodilni proizvajalec omrežnih rešitev za internet. Novice in informacije so na voljo na www.cisco.com. Za aktualne novice obiščite spletno stran http://newsroom.cisco.com.

Cisco, Cisco Systems, logotip Cisco Systems so registrirani zaščitni znaki podjetja Cisco Systems, Inc. in/ali njegovih podružnic v ZDA in drugih državah. Scientific Atlanta, D9050, iLYNX in ROSA so zaščitni znaki podjetja Scientific Atlanta, Inc in/ali njegovih podružnic. Vsi drugi zaščitni znaki, omenjeni v tem dokumentu, so last odgovarjajočih podjetij in ustanov. Uporaba besede partner ne pomeni partnerskega odnosa med Cisco in katerimkoli drugim podjetjem. Cisco Systems International BV so dobavitelji Cisco opreme v Evropi, podružnica v lasti Cisco Systems, Inc.

Oseba za odnose z javnostmi:
Meta Jurca
Cisco Systems
E: mjurca@cisco.com
T: +386 1 582 3103