Novice

Skupna raba storitev bo po vsem svetu sprostila 3,3 milijarde

LONDON - Prepričanje o počasnosti javnega sektorja pri uvajanju inovacij postaja stvar preteklosti, saj izsledki objavljene raziskave kažejo, da vlade uporabljajo napredno tehnologijo za združevanje različnih zalednih funkcij. Neodvisna raziskava "Skupna raba storitev v vladnih službah 2: izdelava platforme za boljše opravljanje javnih storitev z nižjimi stroški", ki jo je s podporo Cisca izvedlo podjetje A.T. Kearney, je pokazala, da je zaradi skupne rabe storitev prišlo do bistvenih izboljšav storitev in znižanja stroškov. Pri skupni rabi storitev različne vladne službe ustvarijo skupen dostop do funkcij, kot so področje financ ali IT, namesto da bi informacije zbirale iz več virov in sodelovale z različnimi, med seboj ločenimi oddelki.

Glede na podatke Gershonovega poročila (VB) in podatke avstralskega statističnega urada za informacijsko gospodarstvo, Cisco ocenjuje, da bi prihranki vladnih sredstev v naslednjih 10 letih zaradi skupne rabe storitev po vsem svetu lahko znašali do 3,3 milijarde USD. Znesek je enak vsoti, porabljeni v letu 2005 za zdravstvo po vsem svetu oz. celotnemu zveznemu proračunu ZDA za leto 2008.

Poročilo raziskave podjetja A.T. Kearney, ki je zajemala devet držav, pravi, da imajo vladne organizacije, ki so začele uporabljati skupno rabo storitev, dobre možnosti, da dosežejo svoj delež tega prihranka, vendar pa obstajajo precejšnje razlike pri tem, kakšne prednosti bodo imeli od tega sami državljani.

V sedmih od desetih držav, ki so bile pod drobnogledom (Avstralija, Avstrija, Nemčija, Nizozemska, Nova Zelandija, Velika Britanija in ZDA), je bil glavni cilj pobude za skupno rabo storitev zmanjšanje stroškov z namenom znižanja obremenitev davkoplačevalcev in usklajevanja državnih sredstev. Vendar pa so imeli v Kanadi tudi dodatni cilj, in sicer izboljšati storitve za državljane, kar je po mnenju podjetja A.T. Kearney primer najboljše prakse.

"Pri preteklih raziskavah skupne rabe storitev v vladnih organizacijah smo opazili potrebo po spremembah in zgodovinsko priložnost za javni sektor," meni Ian Morton, glavni svetovalec in vodja projektov pri podjetju A.T. Kearney. "Zdaj smo ugotovili, da je zmanjšanje stroškov sicer še vedno najpomembnejši dejavnik, ki vladne organizacije spodbuja k združevanju in skupni rabi zalednih in administrativnih funkcij, vendar pa postaja izboljšanje storitev za stranke vedno pomembnejši cilj in Kanada na tem področju izstopa. Poleg tega so poslovni dejavniki veliko pomembnejši kot smo predvidevali, saj se končni prihranki gibljejo med 15 in 25 %."

Neodvisna raziskava podjetja A.T. Kearney, ki je po vsebini podobna tisti iz leta 2005, je vključevala 25 poglobljenih pogovorov z direktorji, vodji področij informacijske tehnologije in programskimi vodji. Raziskava je izpostavila dobre in slabe poslovne prakse ter ponudila nasvete in načine za lažjo uvedbo skupne rabe storitev. Raziskava ugotavlja, da so bili glavni prihranki pri vladnih stroških doseženi na račun zniževanja števila zaposlenih, na drugem mestu pa so prihranki zaradi združevanja na področju IT in različnih drugih storitev.

"Jasno je, da je tehnologija glavni pogoj, pa tudi pomemben cilj pobud za skupno rabo storitev," meni Yvon Le Roux, namestnik predsednika za javni sektor na evropskih trgih pri Ciscu. "Ena izmed bolj zanimivih ugotovitev raziskave je, da pogosto obstaja neskladje med strategijo na IT področju in resničnimi potrebami državljanov. Tako na primer polovica organizacij, vključenih v analizo, vlaga v avtomatizirane telefonske sisteme, čeprav raziskave kažejo, da jih uporablja samo 6 % državljanov. Podjetje A.T. Kearney je dokazalo, da bodo ključne tehnologije, potrebne za skupno rabo storitev, pripeljale do izboljšane komunikacije, večjega sodelovanja in višje storilnosti. Osredotočanje na ta področja bo izrednega pomena za vlade, saj se soočajo z naraščajočimi finančnimi pritiski in zakonodajo, ki je usmerjena v izboljšanje storitev za državljane."

O podjetju A.T. Kearney Ltd.
A.T. Kearney Ltd. je svetovalno podjetje, ki nudi strokovne storitve na področju strateškega razvoja, preoblikovanja, tehnologij in izboljšanja poslovanja. Spletno mesto podjetja je na voljo na naslovu: www.atkearney.com

O podjetju Cisco Systems

Cisco Systems, Inc. (NASDAQ: CSCO) je vodilni proizvajalec omrežnih rešitev za internet. Novice in informacije so na voljo na www.cisco.com. Za aktualne novice obiščite spletno stran http://newsroom.cisco.com.

Cisco, Cisco Systems, logotip Cisco Systems so registrirani zaščitni znaki podjetja Cisco Systems, Inc. in/ali njegovih podružnic v ZDA in drugih državah. Scientific Atlanta, D9050, iLYNX in ROSA so zaščitni znaki podjetja Scientific Atlanta, Inc in/ali njegovih podružnic. Vsi drugi zaščitni znaki, omenjeni v tem dokumentu, so last odgovarjajočih podjetij in ustanov. Uporaba besede partner ne pomeni partnerskega odnosa med Cisco in katerimkoli drugim podjetjem. Cisco Systems International BV so dobavitelji Cisco opreme v Evropi, podružnica v lasti Cisco Systems, Inc.

Oseba za odnose z javnostmi:
Meta Jurca
Cisco Systems
E: mjurca@cisco.com
T: +386 1 582 3103