Novice

Cisco Systems objavil rezultate poslovanja za

 • Prihodki od prodaje v tretjem četrtletju: 8,9 milijarde USD.
 • Čisti dobiček v tretjem četrtletju, izkazan v skladu s splošno sprejetimi računovodskimi načeli (GAAP - generally accepted accounting principles): 1,9 milijarde USD; čisti dobiček 2,1 milijarde USD pro forma.
 • Dohodek na delnico v drugem četrtletju: 0,30 USD v skladu z GAAP; 0,34 USD pro forma.

SAN JOSE, Kalifornija - Cisco, vodilni svetovni proizvajalec omrežne internetne opreme, ki spreminja način, kako se ljudje povezujemo, komuniciramo in sodelujemo, je objavilo rezultate tretjega četrtletja poslovnega leta, ki se je končalo 28. aprila 2007.

"Zelo smo zadovoljni z nepretrgano letno rastjo podjetja Cisco, ki temelji na uspešni izvedbi programa v podjetju," je povedal John Chambers, predsednik uprave in generalni direktor Cisca. "Naš uspeh temelji na možnosti predvidevanja sprememb trga, kar nam je omogočilo pripraviti prave izdelke za trenutne priložnosti na trgu in nas pripravilo na to, da v prihodnosti izkoristimo nove priložnosti."

"Po našem mnenju se nahajamo sredi edinstvene spremembe trga, kjer se vse dogajanje prenaša na omrežje. Naša vizija omrežja kot platforme vseh vrst komunikacije in IT področja je postala resničnost," je nadaljeval Chambers. "Poleg tega, da smo zelo zadovoljni z našo rastjo, pa naše tehnologije za komunikacije in sodelovanje omogočajo nadaljnje faze razvoja interneta (Web 2.0), ki postavlja nove temelje načina sodelovanja ljudi, podjetij in različnih držav."

Rezultati prikazani v skladu z GAAP
  Q3 2007 Q3 2006 V primerjavi s Q3 2006
Prihodki od prodaje $ 8,9 milijarde $ 7,3 milijarde + 21,1 %
isti dobicek $ 1,9 milijarde $ 1,4 milijarde + 33,9 %
Dohodek na delnico $ 0,30 $ 0,22 + 36,4 %

Rezultati
  Q3 2007 Q3 2006 V primerjavi s Q3 2006
Cisti dobicek $ 2,1 milijarde $ 1,8 milijarde + 16,4 %
Dohodek na delnico $ 0,34 $ 0,29 + 17,2 %

Celovit tabelarični prikaz poslovnih rezultatov je na ogled na spletni strani www.cisco.com.

Finančni poudarki

 • Denarni tok iz poslovanja je v tretjem četrtletju poslovnega leta znašal 2,4 milijarde USD. Za primerjavo - v enakem obdobju lani je znašal 2,3 milijarde USD, konec drugega četrtletja tekočega poslovnega leta pa 2,7 milijarde USD.
 • Denar, druga denarna sredstva in naložbe so ob koncu tretjega četrtletja poslovnega leta 2007 znašali 22,3 milijarde USD. Za primerjavo - konec poslovnega leta 2006 so znašali 17,8 milijarde USD, konec drugega četrtletja poslovnega leta 2007 pa 20,7 milijarde USD.
 • V tretjem kvartalu poslovnega leta 2007 je Cisco odkupil za 56 milijonov navadnih delnic po povprečni ceni 26,85 USD za delnico in v skupni nakupni vrednosti 1,5 milijarde USD. Od 28. aprila 2007, je podjetje odkupilo in upokojilo 2,2 milijarde lastnih navadnih delnic po povprečni ceni 19,20 USD na delnico in v približnem skupnem nakupnem znesku 41,7 milijard USD od začetka programa odkupa.
 • Obrat zalog je v skladu z računovodskimi standardi (GAAP) v tretjem četrtletju poslovnega leta 2007 znašal 8,8, ob koncu drugega četrtletja poslovnega leta 2007 pa 7,8.

"Zelo smo zadovoljni z našim poslovanjem v tretjem četrtletju poslovnega leta," je povedal Dennis Powell, finančni direktor Cisca. "Konsistenca delovanja podjetja Cisco je posledica našega uravnoteženega pristopa do vseh geografskih regij, izdelkov, storitev, segmentov strank in novih trgov. Verjamemo, da je naša strategija uspešna in zato še naprej učinkovito uravnavamo naložbe v prihodnost, poleg izvajanja sedanjih, že uspešnih."

Poslovni poudarki

Prevzemi

 • Objava prevzema podjetja WebEx Communications, Inc.
 • Zaključek prevzema podjetij Five Across, Inc., Reactivity, inc., NeoPath Networks, Inc. in SpanLogic, Inc.

Predstavitve novih proizvodov

 • Predstavitev Cisco Unified Communications System 6.0; komunikacijski sistem za prenos govora, videa in podatkov in predstavlja funkcije, ki bodo znatno izboljšale storilnost mobilnih delavcev.
 • Predstavitev Cisco Telepresence; omogoča virtualne sestanke na več različnih lokacijah istočasno.
 • Napoved Cisco IP Interoperability Collaboration System (IPICS) 2.0.
 • Predstavitev brezžične krepitve za storitev integriranih ruterjev.
 • Linksys predstavil 8-portni analogni telefonski vmesnik za povezavo več telefonov z IP omrežjem storitve VoIP.

Ključni poudarki

 • Cisco dobavil že več kot 4 milijone brezžičnih dostopovnih točk za podjetja.

Za več podrobnosti o sporočilu za medije prosimo obiščite http://newsroom.cisco.com/dlls/2007/fin_050807.html

O podjetju Cisco Systems

Cisco Systems, Inc. (NASDAQ: CSCO) je vodilni proizvajalec omrežnih rešitev za internet. Novice in informacije so na voljo na www.cisco.com. Za aktualne novice obiščite spletno stran http://newsroom.cisco.com.

Cisco, Cisco Systems, logotip Cisco Systems so registrirani zaščitni znaki podjetja Cisco Systems, Inc. in/ali njegovih podružnic v ZDA in drugih državah. Scientific Atlanta, D9050, iLYNX in ROSA so zaščitni znaki podjetja Scientific Atlanta, Inc in/ali njegovih podružnic. Vsi drugi zaščitni znaki, omenjeni v tem dokumentu, so last odgovarjajočih podjetij in ustanov. Uporaba besede partner ne pomeni partnerskega odnosa med Cisco in katerimkoli drugim podjetjem. Cisco Systems International BV so dobavitelji Cisco opreme v Evropi, podružnica v lasti Cisco Systems, Inc.

Oseba za odnose z javnostmi:
Meta Jurca
Cisco Systems
E:mjurca@cisco.com
T: +386 1 582 3103