Novice

Cisco Systems objavil rezultate poslovanja za drugo

 • Prihodki od prodaje v drugem četrtletju: 8,2 milijarde USD.
 • Čisti dobiček v drugem četrtletju, izkazan v skladu s splošno sprejetimi računovodskimi načeli (GAAP - generally accepted accounting principles), je znašal 1,9 milijarde USD; čisti dobiček je znašal 2,1 milijarde USD pro forma.
 • Dohodek na delnico v drugem četrtletju: 0,31 USD v skladu z računovodskimi standardi (GAAP); 0,33 USD pro forma.

SAN JOSE, Kalifornija - Podjetje Cisco Systems, vodilni svetovni proizvajalec omrežne internetne opreme, ki spreminja način, kako se ljudje povezujemo, komuniciramo in sodelujemo, je objavilo rezultate drugega četrtletja poslovnega leta, ki se je končalo 27. januarja 2007.

"Cisco Systems je dosegel rekordne poslovne rezultate tako na področju novih linij produktov, razvoja storitev, poslovnih segmentov in novih trgov" je povedal John Chambers, predsednik uprave in generalni direktor podjetja Cisco Systems, Inc. ter dodal: "Kar je zagotovo pokazatelj naše ključne konkurenčne prednosti, saj zmoremo udejanjati našo dolgoročno vizijo. Edinstvena sposobnost ravnovesja med udejanjanjem strategije, na drugi strani pa inovacijami, Cisco Systems omogoča izkoriščanje ključnih novih trenov tako v poslovnem kot IT svetu, kot je na primer vzpon videa. S tem ko postaja medmrežje platforma, se hkrati širi tudi tržišče za naše podjetje."

Rezultati prikazani v skladu z GAAP
  Q2 2007 Q2 2006 V primerjavi s Q2 2006
Prihodki od prodaje $ 8,4 milijarde $ 6,6 milijarde + 27,3 %
Č;isti dobiček $ 1,9 milijarde $ 1,4 milijarde + 39,7 %
Dohodek na delnico $ 0,31 $ 0,22 + 40,9 %

Rezultati
  Q2 2007 Q2 2006 V primerjavi s Q2 2006
Čisti dobiček $ 2,1 milijarde $ 1,6 milijarde + 28,1 %
Dohodek na delnico $ 0,33 $ 0,26 + 26,9 %

Celovit tabelarični prikaz poslovnih rezultatov je na ogled na spletni strani www.cisco.com.

Finančni poudarki

 • Denarni tok iz poslovanja je v drugem četrtletju poslovnega leta znašal 2,7 milijarde USD. Za primerjavo - v enakem obdobju lani je znašal 1,9 milijarde USD, konec prvega četrtletja tekočega poslovnega leta pa 2,3 milijarde USD.
 • Denar, druga denarna sredstva in naložbe so ob koncu drugega četrtletja poslovnega leta 2007 znašali 20,7 milijarde USD. Za primerjavo - konec četrtega četrtletja poslovnega leta 2006 so znašali 17,8 milijarde USD, konec prvega četrtletja poslovnega leta 2007 pa 19,5 milijard USD.
 • V drugem kvartalu poslovnega leta 2007 je Cisco Systems odkupil za 121 milijonov navadnih delnic po povprečni ceni 27,01 USD za delnico in v skupni nakupni vrednosti 3,3 milijarde USD. Od 27. januarja 2007, je Cisco Systems odkupil in upokojil 2,1 milijarde lastnih navadnih delnic po povprečni ceni 19,00 USD na delnico in v približnem skupnem nakupnem znesku 40,2 milijard USD od začetka programa odkupa.
 • Obrat zalog so v skladu z računovodskimi standardi (GAAP) v drugem četrtletju poslovnega leta 2007 znašali 7,3, ob koncu prvega četrtletja poslovnega leta 2007 pa 8,3.

"Zelo smo zadovoljni s poslovanjem v drugem četrtletju poslovnega leta 2007," je povedal Dennis Powell, finančni direktor podjetja Cisco Systems, ter nadaljeval: "Z 18% povečanjem prihodkov in z 21% rastjo prihodkov iz naslova poslovanja Scientific Atlante iz leta v leto presegamo lastna pričakovanja rasti."

Poslovni poudarki
Prevzemi

 • Objava prevzema podjetja IronPort Systems, Inc.
 • Zaključek prevzema podjetij Tivella, Inc., Orative Corporation  in Greenfield Networks Inc.

Predstavitve novih proizvodov

 • Predstavitev dveh novih modelov iz družine iPhone®.
 • Predstavitev Cisco Digital Signage, ki omogoča napredne možnosti upravljanja, objavljanja in predvajanja digitalnih vsebin na omrežnih zaslonih za digitalne označbe. Cisco Systems je naznanil tudi sodelovanje s podjetjem NEC Display Solutions, dobaviteljem najbolje prodajanih zaslonov LCD na svetu.
 • Predstavitev večplastnega stikala Cisco MDS 9124.

Ključni poudarki

 • Donacija dveh Cisco Telepresence sistemov vladam petih držav s področja Emerging Markets, za izboljšanje komunikacije in sodelovanja.
 • Cisco Systems je dosegel številne mejnike v tem drugem četrtletju tekočega poslovnega leta, prodal več kot 2 milijona usmerjevalnikov z integriranimi storitvami, 10 milijonov IP telefonov in razvil 500-ti usmerjevalni sistem za operaterje CRS-1.

Za več podrobnosti o sporočilu za medije prosimo obiščite http://newsroom.cisco.com/dlls/2007/fin_020607.html

O podjetju Cisco Systems

Cisco Systems, Inc. (NASDAQ: CSCO) je vodilni proizvajalec omrežnih rešitev za internet. Novice in informacije so na voljo na www.cisco.com. Za aktualne novice obiščite spletno stran http://newsroom.cisco.com.

Cisco, Cisco Systems, logotip Cisco Systems so registrirani zaščitni znaki podjetja Cisco Systems, Inc. in/ali njegovih podružnic v ZDA in drugih državah. Scientific Atlanta, D9050, iLYNX in ROSA so zaščitni znaki podjetja Scientific Atlanta, Inc in/ali njegovih podružnic. Vsi drugi zaščitni znaki, omenjeni v tem dokumentu, so last odgovarjajočih podjetij in ustanov. Uporaba besede partner ne pomeni partnerskega odnosa med Cisco in katerimkoli drugim podjetjem. Cisco Systems International BV so dobavitelji Cisco opreme v Evropi, podružnica v lasti Cisco Systems, Inc.

Oseba za odnose z javnostmi:
Meta Jurca
Cisco Systems
E:mjurca@cisco.com
T: +386 1 582 3103