Novice

Cisco Systems objavil rezultate poslovanja za četrto četrtletje

SAN JOSE - Podjetje Cisco Systems, vodilni svetovni proizvajalec omrežne internetne opreme, je objavilo rezultate četrtega četrtletja poslovnega leta, ki se je končalo 29. julija 2006.

Čisti prihodki od prodaje v četrtem četrtletju poslovnega leta 2006 so znašali 7,98 milijarde USD, za primerjavo - čisti prihodki od prodaje v istem obdobju lani so znašali 6,6 milijarde USD, v tretjem četrtletju letošnjega poslovnega leta pa 7,3 milijarde USD. Dokončni prevzem podjetja Scientific-Atlanta (24. februarja 2006) je k čistemu prihodku od prodaje v četrtem četrtletju poslovnega leta 2006 prispeval 582 milijonov USD.

Neto prihodek za četrto četrtletje poslovnega leta 2006 je po splošno sprejetih računovodskih standardih (GAAP) znašal 1,5 milijarde USD oziroma 0,25 USD na delnico, vključujoč na delnicah osnovane stroške kompenzacije, povezane z odkupom delnic zaposlenih v vrednosti 152 milijonov USD, neto po davkih, oziroma 0,02 USD po delnici. Čisti dobiček pred poslovnim letom 2006 ni vključeval na delnicah osnovanih stroškov kompenzacije, povezanih z odkupom delnic zaposlenih. Vključujoč na delnicah osnovanih stroškov kompenzacije (pro forma), je čisti dobiček v četrtem četrtletju poslovnega leta 2005 znašal 1,3 milijarde USD ali 0,20 USD na delnico. Čisti dobiček v tretjem četrtletju letošnjega poslovnega leta, izražen v GAAP, je znašal 1,4 milijarde USD oziroma 0,22 USD na delnico, vključuje tudi na delnicah osnovane stroške kompenzacije, povezane z možnostjo odkupa delnic zaposlenih v vrednosti 188 milijonov USD, neto po davkih, oziroma 0,03 USD na delnico. Čisti dobiček po načelih GAAP, ki ne vključuje učinkov na delnicah osnovanih stroškov kompenzacije, je za četrto četrtletje poslovnega leta 2005 znašal 1,5 milijarde USD ali 0,24 USD na delnico.

Čisti dobiček je v četrtem četrtletju poslovnega leta 2006
znašal 1,9 milijarde USD ali 0,30 USD na delnico. V istem obdobju lani je znašal 1,6 milijarde USD ali 0,25 USD na delnico, v tretjem četrtletju tega poslovnega leta pa 1,8 milijarde USD ali 0,29 USD na delnico.

Prihodki od prodaje v poslovnem leta 2006 so znašali 28,5 milijarde USD, v primerjavi z 24,8 milijardami USD v lanskem poslovnem letu. K prihodkom od prodaje v letošnjem poslovnem letu je prevzem podjetja Scientific-Atlanta prispeval 989 milijonov USD.

Čisti dobiček v poslovnem letu 2006, izkazan skladno z GAAP, je znašal 5,6 milijarde USD ali 0,89 USD na delnico, vključujoč na delnicah osnovane stroške kompenzacije, povezane z odkupom delnic zaposlenih v vrednosti 756 milijonov USD, neto po davkih, oziroma 0,12 USD na delnico. Vključujoč na delnicah osnovanih stroškov kompenzacije je čisti dobiček v poslovnem letu 2005 znašal 4,7 milijarde USD ali 0,71 USD na delnico. Neto prihodek (v skladu z GAAP), ki ne vključuje na delnicah osnovanih stroškov kompenzacije, pa je v poslovnem letu 2005 znašal 5,7 milijarde USD oziroma 0,87 USD na delnico.

Čisti prihodek od prodaje je v poslovnem letu 2006 znašal 6,9 milijarde USD ali 1,10 USD na delnico, v lanskem poslovnem letu pa je znašal 6,1 milijarde USD ali 0,92 USD na delnico.

"Podjetje Cisco Systems je doseglo rekordno četrtletje na vseh področjih in zaključilo poslovno leto, ki je odraz našega zagona in uravnoteženosti na vseh geografskih področjih, linijah izdelkov in segmentih strank," je povedal John Chambers, predsednik uprave in generalni direktor Cisco Systems. "Poslovni načrt izvajamo dobro ter skladno z našo dolgoročno strategijo in našo vizijo, da omrežje omogoča skoraj vse vrste komunikacij in IT. Ne le, da omrežje postaja osnovno gonilo IT in komunikacij, postaja tudi platforma za življenjske izkušnje. S sposobnostjo predvideti te spremembe in izvajati strategijo, povečujemo naš tržni delež in delež v skupni IT porabi naših strank. Naša vizija ter edinstvena zmožnost inovacij in uspešnega izkoriščanja sprememb na trgu, pa so vodilo, ki nam bodo zagotovo omogočali še nadaljnjo rast."

Finančni poudarki

  • Finančni tokovi iz poslovanja so v četrtem četrtletju poslovnega leta 2006 znašali 2,3 milijarde USD, v primerjavi z 2,4 milijarde USD v četrtem četrtletju poslovnega leta 2005 in z 2,3 milijarde USD v tretjem četrtletju poslovnega leta 2006. Finančni tokovi iz poslovanja so v poslovnem letu 2006 znašali 7,9 milijarde USD, v primerjavi s 7,6 milijarde USD v poslovnem letu 2005.
  • Denar, druga denarna sredstva in naložbe so ob koncu poslovnega leta 2006 znašali 17,8 milijarde USD, v primerjavi s 16,1 milijarde USD ob koncu poslovnega leta 2005 in v primerjavi z 18,2 milijarde USD ob koncu tretjega četrtletja poslovnega leta 2006.

"Zelo smo zadovoljni z našim uspehom v četrtem četrtletju in celotnem poslovnem letu 2006," je povedal Dennis Powell, finančni direktor Cisco Systems. "Prihodki za to četrtletje so presegli naša pričakovanja, tako za podjetje Cisco Systems kot posamezno podjetje, kot tudi Scientific Atlante. Operativni rezultati so prav tako prikazali zagon s solidno rastjo prihodkov izboljšanega finančnega izkoristka z bruto maržami in večjim izkoristkom operativnih stroškov."

Poslovni poudarki

  • Prodaja poslovne omrežne platforme podjetja Cisco Systems, Cisco Catalyst 6500 je presegla 20 milijard USD.
  • prodaja Cisco Unified Communications še naprej strmo raste, z več kot 8 milijoni prodanih Cisco Unified IP telefonov po vsem svetu, pri čemer je jubilejni telefon kupila Deutsche Bank.
  • Več kot 60 ponudnikov storitev je v dveh letih od predstavitve prevzelo sistem Cisco Carrier Routing System, oziroma CRS-1.
  • Podjetje China Telecom je izbralo arhitekturo prihodnje generacije Cisco IP Next-Generation Network (IP NGN) za osnovo svoje širitve omrežja ChinaNet v letu 2006 in Cisco Systems izbralo za osnovnega dobavitelja opreme.
  • Število nameščenih brezžičnih dostopnih točk med velikimi podjetji je preseglo mejnik 3 milijone.
  • Zdravstveni sistem University Hospitals Health System, ki ima preko 23.000 zaposlenih zdravnikov, medicinskih sester in podpornega osebja na več kot 150 lokacijah v severovzhodnem Ohiu, je za dobavo konvergentnega IP komunikacijskega sistema izbralo Cisco Systems.
  • Linksys je napovedal svoj prvi Wireless-G IP telefon, ki je namenjen za omogočanje poceni VoIP klicev prek brezžičnih omrežij po standardu 802.11g.
  • Rainbow Media Holdings LLC, podružnica podjetja Cablevision Systems Corporation, je izbrala večje število sistemov za distribucijo digitalnih vsebin Scientific Atlanta PowerVu™ za prehod iz analognega na digitalni prenos vsebin do svojih podružnic v Severni Ameriki.

Celotno sporočilo za medije je objavljeno na: http://newsroom.cisco.com/dlls/2006/fin_080806.html

O podjetju Cisco Systems
Cisco Systems, Inc. (NASDAQ: CSCO) je vodilni proizvajalec omrežne opreme za internet. Novice in informacije so na voljo na http://newsroom.cisco.com.

# # #

Cisco, Cisco Systems, logotip Cisco Systems, Catalyst in StackWise so registrirani zaščitni znaki podjetja Cisco Systems, Inc. in/ali njegovih podružnic v ZDA in drugih državah. Vsi drugi zaščitni znaki, omenjeni v tem dokumentu, so last odgovarjajočih podjetij in ustanov. Uporaba besede partner ne pomeni partnerskega odnosa med Ciscom in katerimkoli drugim podjetjem. Cisco Systems International BV so dobavitelji Cisco opreme v Evropi, podružnica v lasti Cisco Systems, Inc.

Oseba za stike z javnostmi:
Meta Jurca
Cisco Systems
E: mjurca@cisco.com
T: +386 1 561 0803