Novice

Podjetje Cisco Systems objavilo rezultate poslovanja

SAN JOSE - Podjetje Cisco Systems, vodilni svetovni proizvajalec omrežne internetne opreme, je objavilo rezultate tretjega četrtletja poslovnega leta, ki se je končalo 29. aprila 2006.

Čisti prihodki od prodaje v tretjem četrtletju poslovnega leta 2006 so znašali 7,3 milijarde USD, za primerjavo - čisti prihodki od prodaje so v tretjem četrtletju preteklega poslovnega leta znašali 6,2 milijarde USD, kar predstavlja povečanje za 17,7 %, v drugem četrtletju letošnjega poslovnega leta pa 6,6 milijarde USD, kar pomeni povečanje za 10,6 %. Dokončno prevzetje podjetja Scientfic-Atlanta 24. februarja 2006 je prispevalo 407 milijonov USD čistega prihodka od prodaje v tretjem četrtletju poslovnega leta 2006.

Neto prihodek za tretje četrtletje poslovnega leta 2006 je po splošno sprejetih računovodskih standardih (GAAP) znašal 1,4 milijarde USD oziroma 0,22 USD na delnico, vključujoč na delnicah osnovane stroške kompenzacije, povezane z odkupom delnic zaposlenih v vrednosti 188 milijonov USD, neto po davkih, oziroma 0,03 USD po delnici. Čisti dobiček pred poslovnim letom 2006 ni vključeval na delnicah osnovane stroške kompenzacije, povezane z odkupom delnic zaposlenih. Vključujoč na delnicah osnovane stroške kompenzacije (pro forma), je čisti dobiček v tretjem četrtletju poslovnega leta 2005 znašal 1,2 milijarde USD ali 0,18 USD na delnico. Čisti dobiček v drugem četrtletju letošnjega poslovnega leta, izražen po načelih GAAP, je znašal 1,4 milijarde USD oziroma 0,22 USD na delnico, vključuje tudi na delnicah osnovane stroške kompenzacije, povezane z možnostjo odkupa delnic zaposlenih v vrednosti 188 milijonov USD, neto po davkih, oziroma 0,03 USD na delnico. Čisti dobiček po načelih GAAP, ki ne vključuje učinkov na delnicah osnovanih stroškov kompenzacije, je za tretje četrtletje poslovnega leta 2005 znašal 1,4 milijarde USD ali 0,21 USD na delnico.

Čisti dobiček je v tretjem četrtletju poslovnega leta 2006 znašal 1,8 milijarde USD ali 0,29 USD na delnico. V istem obdobju lani je znašal 1,5 milijarde USD ali 0,23 USD na delnico, v drugem četrtletju tega poslovnega leta pa 1,6 milijarde USD ali 0,26 USD na delnico.

Prihodki od prodaje v prvih devetih mesecih poslovnega leta 2006 so znašali 20,5 milijarde USD, kar glede na rezultat v prvih devetih mesecev lanskega poslovnega leta (18,2 milijard USD) pomeni povečanje za 12,6 %.

Čisti dobiček v prvih devetih mesecih poslovnega leta 2006, izkazan skladno s splošno sprejetimi računovodskimi načeli (GAAP), je znašal 4,0 milijarde USD ali 0,64 USD na delnico, vključujoč na delnicah osnovane stroške kompenzacije, povezane z odkupom delnic zaposlenih v vrednosti 604 milijonov USD, neto po davkih, oziroma 0,10 USD na delnico. Vključujoč na delnicah osnovane stroške kompenzacije (pro forma), je čisti dobiček v prvih devetih mesecih poslovnega leta 2005 znašal 3,4 milijarde USD ali 0,52 USD na delnico. Neto prihodek (GAAP), ki ne vključuje na delnicah osnovanih stroškov kompenzacije, je za prvih devet mesecev poslovnega leta 2005 znašal 4,2 milijarde USD oziroma 0,63 USD na delnico.

Čisti prihodek od prodaje za prvih devet mesecev poslovanja v poslovnem letu 2006 je znašal 5,0 milijarde USD ali 0,80 USD na delnico, v istem obdobju lanskega poslovnega leta pa 4,4 milijarde USD ali 0,67 USD na delnico.

V tretjem četrtletju poslovnega leta 2006 je podjetje Cisco Systems dokončno prevzelo že zgoraj omenjeno podjetje Scientific-Atlanta, Inc. in podjetje SyPixx Networks, Inc.

"Tretje četrtletje poslovnega leta 2006 je bilo zaznamovano z rekordnimi dohodki, velikim številom naročil in zaslužkih na delnico," je povedal John Chambers, predsednik uprave in generalni direktor podjetja Cisco Systems, in dodal: "V tem četrtletju lahko izpostavimo predvsem širitev našega trga v Združenih državah Amerike in nastajajočih trgov, večanje moči komercialnega tržnega segmenta in naprednih tehnologij ter enako visoka kakovost v vseh ključnih produktnih kategorijah."

"Tehnološka industrija se spreminja glede na napredek omrežnih tehnologij," nadaljuje John Chambers. "Omrežje ne postaja le primarna gonilna sila v IT, temveč služi tudi drugim vrstam komunikacije. Podjetje Cisco Systems je to pričakoval že pred leti in danes se poznajo koristi naše investicije. Verjamemo, da nam edinstvena pozicija omogoča lepo prihodnost v IT in v komunikacijah."

Finančni poudarki

 • Denarni tok iz poslovanja je v tretjem četrtletju poslovnega leta 2006 znašal 2,3 milijarde USD. Za primerjavo - v tretjem četrtletju poslovnega leta 2005 je denarni tok iz poslovanja znašal 1,9 milijarde USD, v drugem četrtletju poslovnega leta 2006 pa 1,9 milijarde USD.
 • Denar, druga denarna sredstva in naložbe so ob koncu tretjega četrtletja poslovnega leta 2006 znašali 18,2 milijard USD. Za primerjavo - ob koncu četrtega četrtletja poslovnega leta 2005 so znašali 16,1 milijarde USD. V drugem četrtletju poslovnega leta 2006 pa so znašali 15,0 milijarde USD.
 • V tretjem četrtletju poslovnega leta 2006 je podjetje Cisco Systems odkupilo 60 milijonov delnic po povprečni ceni 20,34 USD in v skupni nakupni vrednosti 1,2 milijarde USD. Od začetka programa odkupa lastnih delnic do 29. aprila 2006 je odkupilo in upokojilo 1,8 milijarde lastnih delnic po povprečni ceni 18,21 USD in v skupnem približnem znesku 32,6 milijarde USD.
 • Povprečen rok plačila izdanih računov (DSO) je ob koncu tretjega četrtletja 2006 znašal 36 dni. Za primerjavo - ob koncu četrtega četrtletja poslovnega leta 2005 je znašal 31 dni, ob koncu drugega četrtletja poslovnega leta 2006 pa 35 dni.
 • Obrat zalog po standardu GAAP je v tretjem četrtletju poslovnega leta 2006 znašal 7,7, ob koncu četrtega četrtletja lanskega poslovnega leta 6,6, ob koncu drugega četrtletja poslovnega leta 2006 pa 6,5. Obrat zalog je v tretjem četrtletju 2006 znašal 7,4, ob koncu drugega četrtletja poslovnega leta 2006 pa 6,4.

"Rezultati za tretje četrtletje prikazujejo še eno solidno finančno izvedbo in dobičkonosno rast," je povedal Dennis Powell, direktor financ pri podjetju Cisco Systems, ter nadaljeval: "Če ne štejemo vpliva prevzema podjetja Scientific-Atlanta ter 2,3 milijardi USD pridobljenih iz poslovanja in visokega dohodka na delnico, se je celotni dohodek 7,3 milijard USD v tem letu povečal za 12%. V podjetju Cisco Systems smo zadovoljni z načinom, kako izpolnjujemo načrt za dolgoročno rast."

"Radi bi čestitali podjetju Scientific-Atlanta in ekipi podjetja Cisco Sysems za uspešno prvo četrtletje skupnega poslovanja," je še dodal Dennis Powell.

Poslovni dosežki

 • Podjetje Cisco Systems je predstavilo sistem Cisco Unified Communications, novo paleto izdelkov in aplikacij za prenos govora, podatkov in videa, razvito posebej za pomoč organizacijam vseh velikosti pri bolj učinkovitem komuniciranju.
 • Deutche Telekom AG in podjetje Cisco systems sta naznanila, da T-Online, enota Deutche Telekoma, poganja rast njihove 'T-Home' triple-play storitve, dostavljene prek T-Com širokopasovnega omrežja. To omrežje je zasnovano na Cisco IP omrežju prihodnje generacije (IP NGN).
 • Skupina BT je nagradila pogodbo s podjetjem Cisco Systems za dobavo IP NGN tehnologije v BT omrežju 21. stoletja.
 • Cox Communications se bo s Cisco IP Contact Center rešitvijo standardiziralo in ponudilo storitve in podporo svojim naročnikom.
 • Pristojni organ na letališču v Hong Kongu je za zamenjavo obstoječe namestitve izbral Cisco Unified Wireless Network rešitev ter glede kritja in števila dostopnih točk ustvaril eno izmed največjih brezžičnih letaliških omrežij na lokalnem območju
 • Podjetje Cisco Systems sodeluje s podjetji Intel, Nokia, Research In Motion in ostalimi vodilnimi podetji na področju tehnologije pri spodbujanju vpeljave na govorne storitve pripravljenih brezžičnih omrežij v velikih podjetij.

Celotno sporočilo za medije je objavljeno na http://newsroom.cisco.com/dlls/2006/fin_020706.html?CMP=ILC-001

O podjetju Cisco Systems
Cisco Systems, Inc. (NASDAQ: CSCO) je vodilni proizvajalec omrežne opreme za internet. Novice in informacije so na voljo na www.cisco.com.

# # #

Cisco, Cisco Systems, logotip Cisco Systems, Catalyst in StackWise so registrirani zaščitni znaki podjetja Cisco Systems, Inc. in/ali njegovih podružnic v ZDA in drugih državah. Vsi drugi zaščitni znaki, omenjeni v tem dokumentu, so last odgovarjajočih podjetij in ustanov. Uporaba besede partner ne pomeni partnerskega odnosa med Ciscom in katerimkoli drugim podjetjem. Cisco Systems International BV so dobavitelji Cisco opreme v Evropi, podružnica v lasti Cisco Systems, Inc.

Oseba za stike z javnostmi:
Meta Jurca
Cisco Systems
E: mjurca@cisco.com
T: +386 1 561 0803