Novice

Podjetje Cisco Systems objavilo rezultate poslovanja

SAN JOSE - Podjetje Cisco Systems, vodilni svetovni proizvajalec omrežne internetne opreme, je objavilo rezultate drugega četrtletja poslovnega leta 2006, ki se je končalo 28. januarja.

Čisti prihodki od prodaje v drugem četrtletju poslovnega leta 2006 so znašali 6,6 milijarde USD, za primerjavo – čisti prihodki od prodaje so v drugem četrtletju preteklega poslovnega leta znašali 6,1 milijarde USD, kar predstavlja povečanje za 9,3 %, v prvem četrtletju letošnjega poslovnega leta pa 6,5 milijarde USD, kar pomeni povečanje za 1,2 %.

Neto prihodek za drugo četrtletje poslovnega leta 2006 je po splošno sprejetih računovodskih standardih (GAAP) znašal 1,4 milijarde USD oziroma 0,22 USD po delnici vključujoč na delnicah osnovane stroške kompenzacije, povezane z odkupom delnic zaposlenih v vrednosti 188 milijonov USD, neto po davkih, oziroma 0,03 USD po delnici. Čisti dobiček pred poslovnim letom 2006 ni vključeval na delnicah osnovane stroške kompenzacije, povezane z odkupom delnic zaposlenih. Vključujoč na delnicah osnovane stroške kompenzacije (pro forma), je čisti dobiček v drugem četrtletju poslovnega leta 2005 znašal 1,1 milijarde USD ali 0,17 USD na delnico. Čisti dobiček v prvem četrtletju letošnjega poslovnega leta, izražen po načelih GAAP, je znašal 1,3 milijarde USD oziroma 0,20 USD na delnico, vključuje tudi na delnicah osnovane stroške kompenzacije, povezane z možnostjo odkupa delnic zaposlenih v vrednosti 228 milijonov USD, neto po davkih, oziroma 0,04 USD na delnico. Čisti dobiček po načelih GAAP, ki ne vključuje učinkov na delnicah osnovanih stroškov kompenzacije, je za drugo četrtletje poslovnega leta 2005 znašal 1,4 milijarde USD ali 0,21 USD na delnico.

Pro forma dobiček je v drugem četrtletju poslovnega leta 2006 znašal 1,6 milijarde USD ali 0,26 USD na delnico. V istem obdobju lani je znašal 1,5 milijarde USD ali 0,22 USD na delnico, v prvem četrtletju tega poslovnega leta pa 1,6 milijarde USD ali 0,25 USD na delnico.

Prihodki od prodaje v prvih šestih mesecih poslovnega leta 2006 so znašali 13,2 milijarde USD, kar glede na rezultat v prvih šestih mesecev lanskega poslovnega leta pomeni povečanje za 9,5 %.

Čisti dobiček v prvih šestih mesecih poslovnega leta 2006, izkazan skladno s splošno sprejetimi računovodskimi načeli (GAAP), je znašal 2,6 milijarde USD ali 0,42 USD na delnico, vključujoč na delnicah osnovane stroške kompenzacije, povezane z odkupom delnic zaposlenih v vrednosti 416 milijonov USD, neto po davkih, oziroma 0,07 USD na delnico. Vključujoč na delnicah osnovane stroške kompenzacije (pro forma), je čisti dobiček v prvih šestih mesecih poslovnega leta 2005 znašal 2,3 milijarde USD ali 0,34 USD na delnico. Neto prihodek (GAAP), ki ne vključuje na delnicah osnovanih stroškov kompenzacije, je za prvih šest mesecev poslovnega leta 2005 znašal 2,8 milijarde USD oziroma 0,42 USD na delnico.

Pro forma čisti prihodek od prodaje za prvih šest mesecev poslovanja v poslovnem letu 2006 je znašal 3,2 milijarde USD ali 0,51 USD na delnico, v istem obdobju lanskega poslovnega leta pa 2,9 milijarde USD ali 0,44 USD na delnico.

V drugem četrtletju poslovnega leta 2006 je podjetje Cisco Systems dokončalo prevzem podjetja Cybertrust's Intellishield Alert Manager in kupilo nekatere dele korporacije Digital Fairway.

"Zadovoljni smo z dobrimi prihodki in zaslužki po delnici, ki jih je podjetje Cisco Systems doseglo v drugem četrtletju, obenem pa smo zelo zadovoljni tudi z velikim številom naročil," je povedal John Chambers, predsednik uprave in generalni direktor podjetja Cisco Systems, in dodal: "To dokazuje, da naša strategije deluje v smislu konvergence v glasovne, video in podatkovne storitve, skupaj z uravnoteženim pristopom k našim tržnim segmentom, jedrnim in naprednim tehnologijam, poslovni in tehnološki arhitekturi ter ključnim geografskim področjem. Omrežje omogoča naslednjo generacijo IT. Vse oblike komunikacije se prenašajo v omrežje, kar spreminja način, na katerega naše stranke ustvarjajo poslovne modele in oblikujejo nove načine na komunikacijah osnovanih storitev za svoje stranke, zaposlene in državljane. Podjetje Cisco Systems je pred petimi leti predvidelo potrebo po inteligenci v celotnem omrežju, danes pa se te dividende pričenjajo vračati."

Finančni poudarki

 • Denarni tok iz poslovanja je v drugem četrtletju poslovnega leta 2006 znašal 1,9 milijarde USD. Za primerjavo - v drugem četrtletju poslovnega leta 2005 je denarni tok iz poslovanja znašal 1,4 milijarde USD, v prvem četrtletju poslovnega leta 2006 pa 1,4 milijarde USD.
 • Denar, druga denarna sredstva in naložbe so ob koncu drugega četrtletja poslovnega leta 2006 znašali 15,9 milijard USD. Za primerjavo - ob koncu četrtega četrtletja poslovnega leta 2005 so znašali 16,1 milijarde USD. V prvem četrtletju poslovnega leta 2006 pa so znašali 13,5 milijarde USD.
 • V drugem četrtletju poslovnega leta 2006 je podjetje Cisco Systems odkupilo 42 milijonov delnic po povprečni ceni 17,87 USD in v skupni nakupni vrednosti 7,48 milijarde USD. Od začetka programa odkupa lastnih delnic do 28. januarja 2006 je odkupilo in upokojilo 1,7 milijarde lastnih delnic po povprečni ceni 18,13 USD in v skupnem približnem znesku 31,4 milijarde USD.
 • Povprečen rok plačila izdanih računov (DSO) je ob koncu drugega četrtletja 2006 znašal 35 dni. Za primerjavo - ob koncu četrtega četrtletja poslovnega leta 2005 je znašal 31 dni, ob koncu prvega četrtletja poslovnega leta 2006 pa 33 dni.
 • Obrat zalog po standardu GAAP je v drugem četrtletju 2006 znašal 6,5, ob koncu četrtega četrtletja lanskega poslovnega leta 6,6, ob koncu prvega četrtletja poslovnega leta 2006 pa 6,5.

"Naši rezultati za drugo četrtletje prikazujejo solidno finančno izvedbo in dobičkonosno rast," je povedal Dennis Powell, direktor financ pri podjetju Cisco Systems, ter nadaljeval: "Pri vodenju dolgoročnih rezultatov poslovanja, smo opazili veliko prednosti, predvsem 1,9 milijarde USD finančnega toka iz delovanja, neto prihodke pred obdavčitvijo (pro forma) v znesku 1,6 milijarde USD in 18-odstotno letno povišanje zaslužka pred obdavčitvijo (pro forma) po delnici v znesku 0,26 USD."

Poslovni dosežki

 • Podjetje Cisco Systems je napovedalo dokončno pogodbo o prevzemu podjetja Scientific-Atlanta, Inc.
 • Podjetje Comcast je izbralo usmerjevalniški sistem Cisco CRS-1 za svojo integrirano vsedržavno platformo za širokopasovne komunikacije, video in bodoče storitve za več platform.
 • Shanghai Telecom bo predvidoma prvi telekomunikacijski operater na Kitajskem, ki bo vpeljal Cisco CRS-1 kot del svojega Cisco IP omrežja prihodnje generacije (IP NGN).
 • Podjetje Telstra, eno vodilnih avstralskih telekomunikacijskih podjetij, je izbralo Cisco CRS-1 za nudenje visokokakovostne osnove za konvergentno omrežje "triple play".
 • Tako Virgin Entertainment Group kot Hannaford Bros. Co. sta izbrala trgovsko omrežno rešitev Cisco Intelligent Retail Network za povečanje produktivnosti na nivoju trgovin in poenostavitev delovanja.
 • Ameriško Ministrstvo za zdravje je izbralo Cisco Systems za sodelovanje z drugimi tehnološkimi podjetji pri razvoju prototipov arhitekture vsedržavnega zdravstveno-informacijskega omrežja (NHIN).
 • Korporacija Northrop Grumman je začela sodelovanje s podjetjem Cisco Systems pri ponujanju na IP osnovanih bogatih večpredstavnih komunikacij za ameriško Ministrstvo za obrambo prek Agencije za obrambne informacijske sisteme (DISA).
 • Med drugim četrtletjem je podjetje Cisco Systems napovedalo tri načrtovane novosti v svojem naboru naprednih tehnologij: 1) gostovan sistem za majhna podjetja, znan tudi kot Linksys One; 2) aplikacijske omrežne storitve za velike korporacije; in 3) digitalni video, kar predstavlja znatno količino prevzema podjetja Scientific Atlanta za trg domačih uporabnikov in ponudnikov storitev. Prvi dve točki sta vključeni v prihodke podjetja iz naprednih tehnologij za to četrtletje.

Celotno sporočilo za medije je objavljeno na http://newsroom.cisco.com/dlls/2006/fin_020706.html?CMP=ILC-001.

O podjetju Cisco Systems

Cisco Systems, Inc. (NASDAQ: CSCO), vodilni proizvajalec internetne omrežne opreme. Novice in informacije so na voljo na spletni strani www.cisco.com. Za aktualne novice obiščite spletno stran http://newsroom.cisco.com

# # #

Cisco, Cisco Systems, logotip Cisco Systems so registrirani zaščitni znaki ali zaščitni znaki podjetja Cisco Systems, Inc. in / ali njegovih podružnic v ZDA ter v drugih državah. Vsi drugi zaščitni znaki, omenjeni v tem dokumentu, so last odgovarjajočih podjetij in ustanov. Uporaba besede partner ne pomeni partnerskega odnosa med podjetjem Cisco in katerimkoli drugim podjetjem.

Oseba za stike z javnostmi:
Meta Jurca
Cisco Systems
E: mjurca@cisco.com
T: +386 1 561 0803