Sweden

Hanterade tjänster

Öka intäkterna genom att erbjuda hanterade tjänster

Ta reda på mer om Ciscos hanterade tjänster och hur du kan dra nytta av erbjuda dem för dina kunder. (2.58 min)

Öka intäkterna genom att erbjuda hanterade tjänster

Öka intäkterna genom att erbjuda hanterade tjänster

Ta reda på mer om Ciscos hanterade tjänster och hur du kan dra nytta av att erbjuda dem för dina kunder. (2.58 min)

För att kunna se videon behöver du den senaste versionen av Adobe Flash Player med JavaScript aktiverat.
Hämta Flash Player

Skapa inkomster med hanterade tjänster
Öka intäkterna, skapa djupare och mer lojala relationer och nå nya segment genom att erbjuda dina stor- och småföretagskunder Ciscos hanterade tjänster.

Genom att erbjuda hanterade tjänster kan du:

  • Öka marknadsandelarna
  • Förbättra kundrelationerna
  • Minska kundomsättningen
  • Miska risken för standardisering
  • Förbättra ditt försvar mot konkurrens från virtuella nätverksoperatörer, systemintegrerare och entreprenadtjänster
  • Öka avkastningen på investerat kapital

Hanterade tjänster för samarbete

Hanterad affärskommunikationstjänst
Omvandla dina kunders verksamheter och deras kommunikationsupplevelser med hjälp av Cisco Managed Business Communications.

Hanterad TelePresence-tjänst
Läs om hur tjänsteleverantörer kan skapa ett paket med differentierade företagsvideotjänster med hjälp av Cisco TelePresence.

Hanterad Unified Contact Center-tjänst
Centralisera infrastruktur och programvara för kontaktcentraler och bana vägen för inkomstkällor med höga marginaler.

Hanterade tjänster för anslutningar

Hanterad Internet-tjänst
Tillhandahåll Internet-tjänster över hanterade Ethernet-nätverk med högre effektivitet och till lägre kostnad än via traditionella kretsväxlade nätverk.

Hanterad Internet Protocol (IP) trunking-tjänst
Möjliggör den livsviktiga anslutningen mellan kundutrustning (CPE) och tjänsteleverantörens nätverk för att leverera avancerade nätverkstjänster med höga marginaler.

Hanterad metro-Ethernet-tjänst
Ta tillvara nya inkomstkällor, bibehåll befintliga ATM och Frame Relay-tjänster och öka antalet lönsamma tjänster med metro-Ethernet-tjänster.

Hanterad MPLS VPN-tjänst
Erbjud dina storföretagskunder nya tjänster och ge dem möjlighet att kryptera sin kommunikation mellan olika arbetsplatser mer effektivt än de kan idag.

Hanterad TelePresence-nätverksanslutningstjänst
Leverera optimala Cisco TelePresence-upplevelser över ett konvergerat IP NGN enligt två modeller: inom företaget och mellan företag.

Hanterade tjänster för datacentraler

Hanterad datacentralstjänst
Tillhandahåll centraliserad tillämpningsförsörjning, patch-hantering, övervakning och support som ger dina kunder möjlighet att koncentrera sina resurser på kärnkompetensen.

Tjänst för hantering av tillämpningsprestanda
Accelerera och optimera viktiga affärstillämpningar för storföretagskunder i hela nätverket, inklusive LAN, WAN och datacentraler.

Hanterade tjänster för säkerhet

Hanterad brandväggstjänst
Säkerställ nätverkets tillgänglighet och företagsresursers säkerhet med en hanterad brandväggstjänst.

Hanterad tjänst med skydd mot och detektering av intrång
Leverera ett livsviktigt försvarsskikt med skalbar detektering av och åtgärder vid hot för att skydda kundernas affärsintressen.

Hanterad tjänst för säker MPLS (GET VPN)
Säkerställ livsviktiga affärstillämpningar med tjänstekvalitet (QoS) samt datasäkerhet för kunder över hela nätverket och på filialer.

Hanterade tjänster för små företag

Hanterade tjänster för små företag
Skaffa det övertag du behöver för att konkurrera med större företag med hjälp av hanterade tjänster för små företag som möjliggörs av Cisco.


Vi kan hjälpa dig

Dela