Mobilitet

Trådlöst LAN

Trådlöst LAN

Större mobilitet för din verksamhet

Lär dig hur ett trådlöst nätverk kan ge ditt företag större produktivitet och kostnadsbesparingar med smidigare åtkomst till verktyg och resurser.

 

Teléfonos empresariales

Vad är ett trådlöst nätverk?

Ett trådlöst nätverk (Local Area Network, LAN) gör det möjligt att koppla samman dina datorer utan ledningar eller kablar. Med ett trådlöst nätverk kan personal ha enkel, smidig åtkomst till dokument, e-post, tillämpningar och andra nätverksresurser, så att de kan befinna sig var som helst. Ett trådlöst nätverk gör detta enkelt genom att använda radiovågor som låter mobila enheter kopplas samman och kommunicera inom ett visst område.

Fördelar med ett trådlöst nätverk

Ett trådlöst nätverk erbjuder både kortsiktiga och långsiktiga fördelar, bl.a.:

 • Smidighet: Alla bärbara datorer och många mobiltelefoner är utrustade med den WiFi-teknik som krävs för att ansluta direkt till ett trådlöst nätverk. Personal kan använda ett trådlöst nätverk för att få säker åtkomst till dina nätverksresurser från vilken plats som helst inom din anläggning.
 • Mobilitet: Anställda kan fortfarande vara anslutna till nätverket via ett trådlöst nätverk, även när de inte är vid sina skrivbord. Med ett trådlöst nätverk kan personer i möten få tillgång till dokument och tillämpningar. Säljpersonal kan använda ett trådlöst nätverk för att från vilken plats som helst kontrollera viktiga detaljer.
 • Produktivitet: Ett trådlöst nätverk erbjuder personal och andra smidig åtkomst till information och ditt företags viktiga tillämpningar. Besökare (t.ex. kunder, entreprenörer eller leverantörer) kan använda ett trådlöst nätverk för säker gäståtkomst till Internet och till deras affärsdata.
 • Enkel installation: Eftersom ett trådlöst nätverk inte kräver dragning av fysiska kablar inom en plats kan installationen göras snabbt och kostnadseffektivt. Ett trådlöst nätverk gör det också lättare att förse svåråtkomliga platser med nätverksanslutning, t.ex. en lagerlokal eller fabrik.
 • Skalbarhet: Ett trådlöst nätverk kan normalt utökas med användning av befintlig utrustning, medan ett trådbundet nätverk kan behöva ytterligare kablar eller annat material.
 • Säkerhet: Styrning och hantering av åtkomst till ditt trådlösa nätverk är viktigt för ett lyckat resultat. Framsteg inom WiFi-teknik ger robust skydd, så att dina data är lätt tillgängliga via det trådlösa nätverket enbart för de personer som du ger behörighet till.
 • Kostnad: Det kostar mindre att använda ett trådlöst nätverk, eftersom kabeldragning elimineras eller minskas vid flyttning av kontor, omkonfigurationer eller utbyggnader.

Använda ett trådlöst nätverk på ditt företag

Detta är några av de sätt som företag drar fördel av trådlösa nätverk:

 • Ökad mobilitet och samarbete: Anställda som använder ditt trådlösa nätverk kan förflytta sig på kontoret eller till olika våningar utan att förlora sin anslutning. Tekniken för röst över trådlösa nätverk ger dem roaming-kapacitet med deras röstkommunikation.
 • Förbättrad svarsförmåga: Ett trådlöst nätverk kan förbättra kundservicen genom att koppla personalen till den information de behöver.
 • Bättre tillgång till information: Med ett trådlöst nätverk kan ett företag förse områden som skulle vara svåra att koppla till ett trådburet nätverk med nätverksåtkomst.
 • Enklare nätverksutbyggnad: Företag som behöver anställa mer personal eller omkonfigurera kontor kan ofta dra fördel av den flexibilitet som trådlösa nätverk erbjuder.
 • Förbättrad gäståtkomst: Med ett trådlöst nätverk kan ditt företag erbjuda säker, trådlös åtkomst till Internet för gäster, som t.ex. kunder eller affärspartner.

Mer information finns på: Ciscos styrenhet för trådlöst nätverk, 2100-serien

Vi kan hjälpa dig

Dela