Routrar och switchar

Nätverksswitchar

Nätverksswitchar

Teknisk översikt

Lär dig hur nätverksswitchar hanterar trafikmönster i lokala nätverk (LAN), programvarutillämpningar och maskinvaruenheter för maximal prestanda.

 

Teléfonos empresariales

Gör ditt nätverk effektivt, tillförlitligt och säkert

Efterhand som verksamheten växer kan innovativa nätverksswitchar skydda din investering samtidigt som de gör dig redo för framtiden.

Nätverksswitchar vid kärnan av alla all nätverk. De ger snabb anslutning till tillämpningar och kommunikationssystem, och överför bandbreddsintensiva data-, röst-, video- och trådlösa tillämpningar effektivt och säkert. Lokala nätverk (LAN) förlitar sig på nätverksswitchar vid hantering av trafikmönster, stöd av nya tjänster och optimering av programprestanda.

För att kunna möta aktuella och framtida nätverkskrav bör nätverksswitchar erbjuda följande funktioner:

  • Tillämpningsintelligens: Dagens nätverksswitchar måste kunna känna igen många sorters tillämpningar. För att ge användaren en optimal upplevelse bör de också kunna hjälpa till att säkra och bestämma prioriteter för tillämpningar som körs på nätverket.
  • Unified Network Services: Nätverksswitchar kan nu tillämpa säkerhet, skalbarhet och tjänster på ett konsekvent sätt över hela nätverket. Nätverksswitchar kombinerar de bästa elementen hos trådlösa nätverk och trådbunda nätverk för att ansluta till vilka resurser eller personer som helst via vilken enhet som helst.
  • Oavbruten kommunikation: Nätverksswitchar kan förhindra kommunikationsavbrott genom befintliga funktioner och egenskaper, som t.ex. redundant maskinvara, oavbruten vidarebefordran, i tjänsten ingående programuppdatering (in-service software upgrades, ISSU) samt programvarumodularitet.
  • Virtualisering: Genom att stödja användning av dynamiska resurser och tjänster över en delad infrastruktur gör nätverksswitchar det möjligt för företag att använda nya tjänster på ett gemensamt, virtualiserat nätverk. Detta bidrar till att möjliggöra mycket säker åtkomst till nätverksresurser för gäster och entreprenörer och avdelningsavskiljande för regelefterlevnad för verksamheten.
  • Integrerad säkerhet: Nätverksswitchar är den första försvarslinjen mot interna säkerhetsattacker. De förhindrar också att ej behöriga användare gör intrång i nätverket. Säkerhetstjänster som tillhandahålls av nätverksswitchar inkluderar Network Admission Control och integrerade säkerhetstjänstmoduler som hjälper till att möjliggöra virtuella privata nätverk, brandväggar, intrångsskydd, detektering av intrång och andra säkerhetstjänster.
  • Driftshanterbarhet: IT-personal behöver kunna på distans konfigurera och övervaka nätverksenheter från en central plats. De behöver också automatisera svar med inbäddad händelsehantering och använda diagnostiska verktyg i realtid för att felsöka det lokala nätverket och implementera ändringar.

Mer information finns på: Ciscos hanterade switchar för små företag (Linksys Business-serien)

Vi kan hjälpa dig

Dela