Säkerhet

Minska risker, kostnader och administration

Lösningar för säkerhet kan hjälpa organisationer att skydda viktiga tillgångar, uppfylla krav om regelefterlevnad och skydda lönsamhet och livsduglighet.

 

Teléfonos empresariales

Cisco erbjuder ett antal lösningar för säkerhet som ger avancerad synlighet och kontroll. Ett Cisco Self-Defending Network ger säkerhet som genomdriver företagspolicies och skyddar viktiga tillgångar och kan hjälpa din organisation att:

Ett Cisco Self-Defending Network erbjuder säkerhet som:

Hur fungerar en säkerhetslösning?

En säkerhetslösning övervakar och testar en organisations nätverk och säkerhetsmiljö kontinuerligt för att upptäcka ändringar som skulle kunna äventyra efterlevnad av säkerhet. Säkerhetsövervakning söker efter ej auktoriserade ändringar i brandväggskonfigurationer, överträdelse av brandväggspolicies och försök att penetrera nätverket. Säkerhetslösningen lägger sedan ut svar till tillämpliga verksamhetsprocesser och kontroller. Detta leder till att säkerhetsrisken minskas, både inom storföretaget och utanför det utökade storföretagets gränser.

Vilka problem löser säkerhet?

Storföretag har ofta bara sekunder på sig för att reagera på viktiga verksamhetshändelser, som t.ex. brott mot tidsbaserade affärsåtaganden, komprommeteranden av datasekretess eller hot mot säkerhet. Sådana händelser – missade deadlines, hackade e-postmeddelanden, stulna kontonummer, överträdda policykontroller – kan drabba storföretaget och kunder, partner, entreprenörer och leverantörer. Sådana händelser kan inverka negativt på ett företags lönsamhet – och t.o.m. på dess själva livsduglighet.

Verksamhetsfördelar med en IT-lösning

Storföretag som implementerar en IT-lösning vinner omedelbara fördelar. De får förmåga att centralt kontrollera och skydda IT-infrastrukturen över storföretagets hela vidd, samt förmågan att reagera ögonblickligen och flexibelt. Denna kombination av nätverksmedvetenhet, centraliserad kontroll och förmåga att reagera ögonblickligen leder direkt till minskad risk för verksamheten över storföretagets hela vidd. Resultatet blir ett mycket fullständigare och tillförlitligare försvar mot kostnadskrävande brott mot säkerhetspolicies och förnekande av efterlevnadskontroller.


Ytterligare information finns på: Säkerhet