Säkerhet

Internetsäkerhet

Hierarchical Navigation

Internetsäkerhet

En översikt

Eftersom hot mot Internetsäkerhet fortsätter att öka, beskriver denna översikt strategier som företag kan använda för att minska dessa hot.

 

Teléfonos empresariales

Internet-tidens aldrig förut skådade anslutningsförmåga har lett till enorma sociala och ekonomiska fördelar, men den har också introducerat otaliga nya utmaningar. I en helt sammankopplad värld försätter hoten mot Internetsäkerhet att öka, och de håller ett försprång över de mest avancerade försvaren.

Bakgrund


Nätverksbaserade säkerhetshot har inneburit omfattande identitetsstölder och ekonomiska bedrägerier. Spam, virus och spionprogram orsakar betydande problem för konsumenter och företag. Ett brott mot säkerheten kan ohjälpligt skada ett företags märke eller rykte. I USA hotar problem med Internetsäkerhet att försena landets införande av elektroniska medicinska journaler. I EU är konsumentförtroende beträffande Internetsäkerhet och skydd av data en barriär mot den snabbare utbyggnaden av e-handel över medlemsstaternas gränser.

I dag är informationsattacker ett lönsamt affärsområde som ofta kontrolleras av organiserade brottssyndikat. Ett växande antal sofistikerade affärsmodeller för cyberbrott, inklusive uppkomsten av kriminella storföretag, är uppbyggda runt försäljningen av verktyg och tjänster för start av nätverksattacker, i stället för enbart försäljning av information som inhämtats från attacker.

Internetsäkerhetsteknik fortsätter att göra framsteg, och har förändrats från passiva, punktproduktbaserade tillvägagångssätt, till aktiva, heltäckande tillvägagångssätt för igenkännande, kontroll och karantän. Dessutom tävlar Internetleverantörer (ISP:er) om säkerhet och Internetleverantörer för konsumenter erbjuder Internetsäkerhet som en del av deras service.

Politiskt ansvariga världen runt riktar uppmärksamhet mot informationsinfrastrukturens tillstånd. Politiskt ansvariga vill tillförsäkra att användare av nätverk använder den bästa tekniken och den bästa praxisen för att göra nätverk så säkra som möjligt. Myndigheter och företag uppdaterar kontinuerligt sina strategier för att förhindra attacker och offentliga-privata partnerskap har bildats för att utveckla frivilliga marknadsbaserade tillvägagångssätt fört säkerhet.

Ciscos position

Cisco anser att myndigheter kan bidra till att minska Internetsäkerhetshot genom att:

  • höja medvetenheten bland konsumenter och inom industrin om vikten av nätverkssäkerhet
  • informera användare om beprövade metoder
  • använda beprövade metoder att säkra sina egna system
  • finansiera långsiktig forskning och utveckling
  • aggressivt upprätthålla lagar mot cyberbrott och åtala brottslingar som använder eller försöker använda nätverket för stöld, bedrägeri, utpressning eller andra brott
  • öka samarbetet på internationell nivå med andra stater, polismyndigheter och den privata sektorn om socialisering av beprövade metoder och internationella åtal av cyberbrott

Cisco anser inte att myndigheter bör reglera säkerhet. Reglering i regel:

  • kväver innovation genom att välja viss teknik, i stället för att låta marknadskonkurrensen utveckla de bästa och mest avancerade lösningarna
  • gör inte tillräckligt snabba framsteg för att hålla takt med aktuella branschbehov och nya hot
  • kan i själva verket minska Internet-säkerhet genom att skapa specifika punkter för systemiskt misslyckande

Mer information finns på: Säkerhet

Vi kan hjälpa dig

Dela