Samarbeid

Fordeler ved å forbedre forretningssamarbeidet

Samarbeid er mer enn en teknisk arkitektur, en løsning eller et produkt. Det er en opplevelse som integrerer mennesker, prosesser og teknologi. Vi tror at mennesker kan oppnå ekstraordinære ting ved å samarbeide.

Et organisasjonsdiagram kan vise hierarkiet, men det viser ikke hvordan mennesker faktisk samhandler innenfor, utenfor og på tvers av organisasjonen. Det som er viktigst for å øke bedriftens produktivitet, er å finne metoder for å forbedre kommunikasjonen mellom mennesker og den informasjonen de skal dele.

Tilrettelegging, engasjement, innovasjon

Målet med samarbeid, og samarbeidets kraft, er å realisere menneskets iboende trang til å dele på en naturlig måte. Hvordan får du det til?

  • Gi de ansatte mulighet til å arbeide på sin egen måte, hvor, når og hvordan de vil, uten grenser.
  • Engasjer de ansatte ved å gi dem de beste samarbeidsverktøyene for å kommunisere med kolleger og andre organisasjoner.
  • La de ansatte være innovative og bli mer kreative når det gjelder å utvikle ideer og løse problemer.

Mennesker ønsker ikke stadig å måtte tenke: "Hvordan skal jeg gjøre dette?" Mennesker ønsker å tenke: "Hva ønsker jeg å gjøre?" Nøkkelen er å implementere intuitive teknologier som lar mennesker fokusere på å nå forretningsmål, slik at man endrer fokus fra individuelle oppgaver til integrerte samarbeidsopplevelser.

Det nye samarbeidsmiljøet

Muligheter skapes når man kombinerer teknologi og mennesker. Et samarbeidspreget arbeidsmiljø gir mennesker fleksibilitet, slik at de kan være der de trenger å være for å kunne yte optimalt.

Cisco bruker en arkitekturbasert metode, som integrerer de mobile, sosiale, visuelle og virtuelle aspektene ved samarbeid for å kunne samle mennesker når som helst, hvor som helst, og på hvilken som helst enhet. Sett ansatte, kunder og leverandører i forbindelse med hverandre, slik at de kan ta beslutninger eller løse kundeproblemer eller utfordringer med leveransekjeden. Arkitekturen gjør dette mulig på en kostnadseffektiv måte, med skalerbarhet, sikkerhet og tilgjengelighet. Ciscos helhetlige samarbeidsstrategi og -arkitektur står ikke bare for teknologi, men også for hva den betyr for bedriftens prosesser og kultur.

Ved å implementere samarbeidsløsninger kan du:

  • skape et flatere organisasjonshierarki og bedre kommunikasjon på alle nivåer i organisasjonen
  • øke kommunikasjonen og gjøre den mer personlig, for å forbedre kvaliteten og ta beslutninger raskere
  • spare tid, forenkle arbeidsflyten og øke arbeidsstokkens kommunikasjon og produktivitet
  • bruke hyppig videokommunikasjon for å bygge opp tillit og forståelse på tvers av tidssoner innenfor tverrfunksjonelle team
  • øke kunderesponsen ved å legge til rette for raskere tilgang til eksperter og informasjon
  • redusere reise- og eiendomskostnader samt drivhusgassutslipp ved å ha virtuelle møter og støtte telependling

Nå forretningsmålene

Oppdag nye måter å bruke samarbeidsteknologi på for å støtte dine forretningsmål.

Utforsk praksiseksempler

En dag i livet

Få statistikk og fakta om samarbeid i den PC-frie tidsalder.

Se infografikk (PDF – 3,6 MB) Adobe PDF-fil

Kontakt oss

Del