Enhetlig datasystem

Knytt sammen nettverks-, databehandlings- og virtualiseringsressurser.

Cisco-servere: Enhetlige datasenterløsninger

Mindre infrastruktur, mer intelligente servere

Cisco forent beregningssystem (UCS) og servere gir enhetlig databehandling, nettverk, administrasjon, virtualisering og lagringstilgang i én integrert arkitektur. Denne unike arkitekturen muliggjør ende-til-ende-synlighet, administrasjon og kontroll, både direkte på harddisken og i virtuelle miljøer, og tilrettelegger for overgang til databehandling i nettskyen og IT som en tjeneste med strukturbasert infrastruktur.

Se Flash-oversikt
Cisco-servere: Konsolider serverressursene

Konsolider ressursene med UCS-servere

Med Cisco UCS-servere kan du få en dramatisk reduksjon i antall enheter organisasjonen må kjøpe, distribuere og vedlikeholde. Cisco UCS-serverne forenkler tradisjonelle arkitekturer og optimaliserer dine virtuelle miljøer fra ende til ende. Med Cisco-servere kan du støtte programmer direkte på harddisken i samme miljø.

Les mer om løsningen
Cisco-servere: Få fortgang i serverdistribusjonen

Få fortgang i serverdistribusjonen

Den smarte, programmerbare infrastrukturen til Cisco UCS forenkler og fremskynder anvendelse i bedriftsklassen og tjenestedistribusjon, både direkte på harddisken, i virtuelle miljøer og i nettskymiljøer. Med enhetlig, modellbasert administrasjon går det like fort å konfigurere hundrevis av servere som å konfigurere bare én server - med lavere kostnader og forbedret forretningskontinuitet.

Last ned rapport
Cisco-servere: Sentraliser serveradministrasjon

Forenkle administrasjonen

Cisco UCS gir forenklet og åpen administrasjon med et stort partnerøkosystem. Cisco UCS Manager gir integrert administrasjon av alle programvarekomponenter i Cisco UCS.

Kom i gang med hurtigveiledningen

Intel, Intel Inside-logoen, Xeon og Xeon Inside er varemerker for Intel Corporation i USA og/eller andre land

Video om Cisco forent beregningssystem

Du må ha siste versjon av Adobe Flash Player med JavaScript aktivert for å kunne se denne videoen.

Hent Flash Player

Kontakt oss

Del